február 26. – május 15.

Vendégségben a szerzetesközösségnél
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériában

ALKOTÓ              Hajdú D. András
HELYSZÍN           Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria

Az immár több mint negyven éve keresztények sokaságát megszólító és Pannonhalmára hívó Húsvéti Szent Három Nap és a 2018. március 21-i apátbendikálás képekben is megelevenedik a széles közönség előtt. Hajdú D. András fotográfiái vizuális vezérfonalat nyújtanak azoknak az érdeklődőknek és kívülállóknak, akik a római egyház legősibb, csaknem 1800 éves rítusaiba szeretnének bevezetést, beavatást nyerni, illetőleg bepillantást keresnek az ezeréves pannonhalmi szerzetesközösség egyik legszemélyesebb ünnepébe, az apát-benedikálás liturgiájába.

A kiállítás megtekintéséhez előzetes bejelentkezés szükséges. Tel: 96/570-191 – email: info@osb.hu

 

március 22. – június 28.

Vendég+látás
Időszaki fotókiállítás a Pannonhalmi Főapátságban

ALKOTÓ              Németh Sz. Péter, Stiller Ákos, Szombat Éva, Zellei Boglárka Éva
KURÁTOR           Virágvölgyi István
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér

Vendéglátó és vendég egymásra utalva, egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség többé válhat, mint a részek összege. A kiállító négy alkotó az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán létünk felületei érintkeznek. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis?

További részletek

 

március 21. – november 11.

„Adoro te devote…”
Időszaki kiállítás a Főkönyvtárban

KURÁTOR           Ásványi Ilona
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, klasszicista teremkönyvtár

A kiállítás a muzeális könyvgyűjtemény egyes kötetei segítségével az Eucharisztia ószövetségi előképeit, az utolsó vacsora eseményeit és a különböző korok Oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulásait mutatja be. E tisztelet során a hívő ember sajátos utat jár be a termékeny egyedülléten, csenden, imádságon át a titokzatos Jelenlét áhítatos távolságtartó imádásától a vendégségig, melyben maga az Úr a vendéglátó.

 

június 5. – szeptember 30.

„Vendégségben testnél és léleknél”
Meinrad Dufner OSB életmű-kiállítása az Apátsági Galériában

ALKOTÓ              Meinrad Dufner OSB
KURÁTOR           Mélyi József, Dejcsics Konrád OSB
HELYSZÍN           Pannonhalmi Apátsági Galéria

A németországi Münsterschwarzach bencés apátságában élő Meinrad Dufner OSB művészetében a radikálisan őszinte személyes és közösségi útkeresést, a bátor és provokatív kérdésfeltevést, az alkotó és a befogadó sebzettségéből kiinduló, azokat tapintatosan integráló ábrázolásmódot képviseli. A tárlat az alkotóval folytatott videointerjú három szakaszának megfelelően három témakör mentén mutatja be Meinrad Dufner életművét. „Játék és szabadság”, „test és krízis”, valamint „ellentétek és befogadás” alkotják a három csomópontot.
A Pannonhalmán bemutatott életműválogatás nemcsak az egyénnek a saját mélységein át vezető küzdelmes útját rajzolja fel, hanem bátor nyíltsággal nyúl hagyományos vallási témákhoz, s ezzel kínál inspirációt a hazai szakrális művészet számára, végül pedig megjeleníti azt a sokszínű és gazdag kulturális hálózatot, amely mintegy harminc éve összeköti Münsterschwarzach és Pannonhalma monostorát, Németországot és Magyarországot.

 

július 11. – november 11.

Vendégségben
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban

KURÁTOROK      A …NYITOTT MÚZEUM… kutatás tudós közössége: Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Hermann Veronika, Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna, Wilhelm Gábor. Projektvezető: Frazon Zsófia
ALKOTÓK           Albert Ádám, Gosztola Kitti, KissPál Szabolcs, Salát Zalán Péter – Villányi Csaba, Tranker Kata
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér és a Főapátság terei

Milyen érzés tudósként és művészként vendégségbe érkezni egy szerzetesközösséghez? Milyen érzés és tapasztalat tudósokat és művészeket látogatóba hívni egy monostorba és egy gyűjteménybe? A vendégség teremt-e közös tudást, elmesélhető-e a közösen szerzett tapasztalat? Erre keresik a választ a vendéglátók (a szerzetesek, a Bencés Gimnázium diákjai és tanárai), valamint a látogatók (tudósok, művészek, alkotók), és dolgoznak együtt a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum gyűjteményeiben. Majd elmondanak egy történetet tárgyak, vendégtárgyak, szövegek, alkotások és kortárs installációk segítségével. Eltérő, mégis jól hangolható trópusok kerülnek egymás mellé: a múlt öröksége és a jelenkor fragmentumai; az egyházi gyűjtemények és a múzeumok világa; a szerzetesek, a kutatók, a diákok és a művészek tudása és kíváncsisága. Ebből készül a kiállítás, amelynek így nemcsak témája, hanem alkotói módszere is a vendégség.