Ökumenikus lelkigyakorlat

“Az ajtó előtt állok és zörgetek.”

2020. július 6. (hétfő) – július 9. (csütörtök)

Kiket várunk? Tanárokat, lelkészeket, papokat és segítő foglalkozású embereket
Vezetik: Dejcsics Konrád bencés szerzetes, Rochlitz Kyra Mária bencés obláta és különböző felekezetű barátaik

Melyek azok a helyzetek életünkben, amelyekben Krisztus jön hozzánk vendégségbe, zörget és bebocsátásra vár? Miként tapasztaljuk őt az életünkben, a munkánkban és egyházainkban? Miként gazdagítja közös hitünket az Úr úrvacsorai befogadásának különbözősége?
Ökumenikus lelkigyakorlatunkon arra hívjuk az evangélikus, katolikus, református és baptista közösségekhez tartozó pedagógusokat, lelkészeket, papokat és segítő foglalkozású keresztényeket, hogy együtt hallgassuk az Igét, együtt lépjünk be a megértés csendjébe, majd kérdéseink mentén felekezettől függetlenül osszuk meg tapasztalatainkat egymással.
A lelkigyakorlaton a közösség, a szerzetei imádságba való bekapcsolódás és az Ige olvasása során talán azt is megtapasztaljuk, hogy miközben Krisztus zörget az ajtónkon, és közösségileg vagy egyénileg már-már úgy érezzük, hogy mi vagyunk vendéglátói, végül is az Úr az, aki asztalt terít, körüljár és felszolgál nekünk.
Módszer: délelőtt és délután egy-egy bevezető előadás után csoportos feldolgozás és megosztás ökumenikus csoportokban. A napirend fő vázát a szerzetesközösség liturgikus rendje adja. Marad idő az egyéni elcsendesedésre, személyes beszélgetésekre, mozgásra és sportra is.

Részvételi díj: 40.000,- Ft
Maximális létszám: 40 fő
Elhelyezés: a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kollégiumi szobáiban (1 vagy 2 fő, kérés szerint)

Információ: lelkigyakorlat@osb.hu

Fizetési lehetőség
Banki utalással
Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: “lelkigyakorlat 07.06-09” és a résztvevő neve

Fotó: Bujnovszky Tamás és Hirling Bálint