Cena Agni – Liturgikus tanulmányi napok ONLINE

2020. augusztus 10–12. ONLINE

A Pannonhalmi Főapátság nyári képzése az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében.

Mire hívunk?

Az idei világjárvány radikálisan átrendezte megszokott rutinjainkat, így egyházi életünket és az eucharisztia ünneplését is. Az egyházi együttlétek kényszerű szüneteltetése rávilágított, milyen nagy érték ez a szentségi cselekmény, amit az Egyház mindaddig ünnepel, amíg el nem jön a végső beteljesedés ideje, a Bárány menyegzős lakomája.

Az érintkezés korlátozottsága nagy kreativitást szabadított fel az online térben, ugyanakkor számos kérdéssel is szembesített bennünket. Pótolhatja-e az internetes közvetítés vagy a család otthon elvégzett imádsága az egyházi szertartásokat? Megőrizhetők-e járvány idején azok a testileg érzékelhető jelek és rítusok, amik évezredek óta közvetítik Jézus Krisztus jelenlétét? Hogyan kapcsolódjunk hozzá, aki egykor emberré lett, meghalt és feltámadt, aki hiányában ma is jelen van közöttünk, és aki egyszer majd mennyei lakomájának asztalához hív bennünket?

Augusztus közepén múlt, jelen és jövő, járvány és újrakezdés, halál és feltámadás, hiány és jelenlét, megosztottság és egység azok a hívószavak, amelyek segítségével elmélyülünk az eucharisztia misztériumában.

Hangsúlyosan foglalkozunk azzal is, hogy mivel gazdagít, és milyen kérdéseket vet fel az egyes keresztény felekezetek eucharisztikus hagyományában való vendégség, vagyis a Kongresszus és az Úrvacsora éve kapcsán gyakorolt ökumenikus párbeszéd.

Mit kínálunk?

Könyvcsomag - augusztus első napjaiban minden regisztrálónak postázunk egy könyvcsomagot, aminek tartalma az idei képzés tematikájához illeszkedik:

 • Gerhard Lohfink: Végül a semmi?
 • Gérecz Imre: Tevékeny jelenlét
 • Pannonhalmi Szemle 2020/2-ik száma;

Hat előadás - augusztus 10-től megtekinthető a Pannonhalmi Főapátság honlapján

 • Hafenscher Károly (a MEE Zsinatának lelkészi elnöke): Járvány az Úrvacsora évében
 • Bakos Gergely OSB: Utánzás, áldozat, hálaadás. Az áldozat antropológiájától az Eucharisztia teológiájáig? René Girard mimetikus elméletéről
 • Fehérváry Jákó OSB: Hiány és Jelenlét: Emmausz misztériuma
 • Gérecz Imre OSB: Ami megosztható, és aki Oszthatatlan. A lelki áldozásról
 • Hirka Antal OSB: Az eucharisztia időbeliségének elemzése
 • Kisnémet Fülöp OSB: A II. vatikáni zsinat eucharisztikus egyháztana

Online beszélgetések és műhelyfoglalkozások - augusztus 10-12 között minden nap este 20.00 órától (csak regisztrálók számára elérhető)

 • Az Eucharisztia és az Egyház online teréről
  Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor és Dejcsics Konrád OSB beszélgetésének folytatása
 • Égi-földi kenyér és vándorlásunk társa. Beszélgetés két himnusz mentén az Eucharisztiáról
  Műhelyvezető: Dejcsics Konrád OSB
 • Jelenlét és közvetítés - a Tevékeny jelenlét című lelkiségi füzet közös olvasása.
  Műhelyvezető: Gérecz Imre OSB és Biriszló Lőrinc OSB

Bekapcsolódás a pannonhalmi szerzetesközösség online közvetített imádságába

 • 6.45-7.30 vigília-laudes,
 • 13.00-13.15 napközi imaóra,
 • 18.00-19.00 vesperás és eucharisztia

Tudnivalók

Regisztrációs díj: 9.700,- forint

Fizetési lehetőség
Banki utalással
Kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: “lelkigyakorlat 08.10-12” és a résztvevő neve

További információ: lelkigyakorlat@osb.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 5.