EMLÉKEZET 2021

„Nemzedék nemzedéknek hirdeti hatalmas művedet, s elbeszélik fölséges tetteid” Zsolt 145,4

A Pannonhalmi Főapátság 2021-ben az „Emlékezet” témája köré rendezi kulturális és spirituális rendezvényeit és tevékenységét.
A keresztény élet alapvető eleme a visszaemlékezés és az emlékezet továbbörökítése. Isten jelenléte a közösség és az egyén életében az emlékezet által lesz megragadható. S a keresztény közösség hite szerint az emlékezés rituális formájában, az eucharisztikus ünneplésben Isten megújítja és jelenvalóvá teszi legnagyobb tettét: az ember megváltását. Az emlékezet útjára lépve Isten jelenébe léphet az ember.

Az ezeréves Pannonhalmi Főapátságban kiemelt feladatunk gazdag múltunk eseményeinek, kulturális és spirituális értékeinek kutatása és továbbadása. Az emlékezet feltárásával a jelennek és a jövőnek szeretnénk szolgálni. Természetesen tudjuk azt, hogy az emlékezet törékeny és kiszolgáltatott dolog. A múltról szóló nagy elbeszéléseink mindig konstrukciók, mindig az értelmezés és az értelemadás folyamatának függvényei. Az emlékezés folyamatára figyelve megérthetjük azt is, mi alakította, és mi alakítja önértelmezésünket és önképünket. S amikor a szerzetesközösség saját nagy elbeszéléseit vizsgálja, arra hívja meg a monostorba látogató vendégeket és zarándokokat, hogy legyenek ők is részesei ennek a folyamatnak.

Szent Ágoston szerint az emlékezés bátorsága Isten dicséretének szabadságára vezet. Az emlékezés és az emlékezetre való összpontosítás egy folyamat kezdete: a változásé és a megújulásé. Az „Emlékezet 2021”-es évében elkezdődik a Pannonhalmi Főapátság négyéves készülete, amely 2024-et, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének 800. évfordulóját készíti elő. Az emlékezés (2021), a megújulás (2022) és a zarándoklat (2023) éve után az ünnep (2024) esztendejéhez jutunk el. Szimbolikus utazás ez, amely felvezet a Szent Hegyre, Isten nyolcszáz éves házához.

„Íme Uram, mekkora utakat bejártam emlékezetem térségein. Téged kerestelek, s emlékezetem nélkül nem tudtalak volna megtalálni.” (Szent Ágoston)

Dr. Dejcsics Konrád OSB
kulturális igazgató