KONFLIKTUS ÉS KIBÉKÜLÉS – METSZETEKEN KERESZTÜL

Konfliktus és kibékülés – metszeteken keresztül

Nem szokványos kiállítás az, ahol nagyítót kapsz a kezedbe és megengedik, hogy nagyon közel menjél a kiállított tárgyakhoz. A Főapátság legújabb tárlata éppen ilyen. 2019. március 17-ig láthatóak az Apátsági Galéria falain azok a grafikai lapok, ismertebb nevükön metszetek, amelyek eddig nem igazán szerepeltek kiállításokon.

A Pannonhalmi Főapátság sokrétű gyűjteményei Magyarország legfontosabb egyházi kollekciói közé tartoznak. A 2018-as esztendő a Főapátságban a kibékülés gondolatköréhez kapcsolódik. Az idei kulturális évad adott alkalmat arra, hogy a metszettár anyagából is bemutassanak egy olyan válogatást, amely szorosan kapcsolódik ehhez a témához. A grafikák, korabeli metszetek nem monumentalitásukkal, hanem finom részletgazdagságukkal szólítják meg a szemlélőt. Ennek értő befogadásához szükséges sok esetben az erős nagyító, hogy a látogató ebben a részletgazdagságban jobban el tudjon mélyedni. Közelebb kell lépnünk bizony a kiállított lapokhoz, de ez most nem tiltott, hanem kifejezetten ajánlott látogatói magatartás.

A metszet nem rajzolt, nem festett, hanem vésett vagy maratott alkotás, és mint ilyen, nagyon időtálló. A festmény tönkremehet, ráfesthetnek, színei megfakulhatnak – a metszet maximum megsárgul kicsit. Ugyanakkor nem egyedi, hanem sokszorosított alkotásokról beszélhetünk. Hasonlóan a fényképhez. A jó metszet tanulságos és könnyen érthető, befogadható. Mit láthatunk a Galéria falain? Csupa olyan Pannonhalmán megőrzött metszetet, amelyek valahogyan a konfliktus témáját mutatják be. Sokfélét: egyház és világ közöttit, a lelkünkben dúlót éppúgy, mint ismert bibliai történetek lenyomatait vagy éppen egyházi, politikai konfliktust.

A Galéria hófehér falai 54 gyönyörű metszetnek nyújtanak teret. A főleg ismert szentírási vagy egyházi témájú metszeteken túl találkozhatunk a magyar történelem fémbe vésett nagyjaival éppúgy, mint a bécsi Grabenen felállított korabeli „pestisoszlop” ábrázolásával. A kiállítás szervezői arra buzdítják a látogatót, hogy közelebb lépve ne csak a képeket lássa jobban, hanem a megismerés által váljon elfogadóbb és békülékenyebb emberré is. Az egyes témacsoportok a konfliktusokból kiindulva az ellentétek okainak vagy a hibáknak a felismerésén át a kiengesztelődésig és a megbékélésig vezethetnek minket.

KONFLIKTUS ÉS KIBÉKÜLÉS – METSZETEKEN KERESZTÜL
KONFLIKTUS ÉS KIBÉKÜLÉS – METSZETEKEN KERESZTÜL