Monostorunkat 996-ban alapították Szent Adalbert szerzetesei. Szent István király szándéka szerint közösségünk mindennap imádkozik „az ország fennmaradásáért” (pro stabilitate regni). A benedeki életforma jellegzetessége, hogy a bencés szerzetesek egész életükre egyetlen közösség mellett kötelezik el magukat – ez a stabilitás, az állhatatosság fogadalma. A szerzetes közösségben, apát és regula vezetésével keresi és követi Krisztust.

Életünk keretét a közösségben végzett imádság, a Szentírás imádságos olvasása és a munka ritmusa jelöli ki. A bencés közösség belső feladatai (házgondnokság, liturgikus és közösségi szolgálatok), a gimnáziumi oktatás-nevelés, területi apátságunk tizenöt plébániájának szolgálata, turisztikai és kulturális tevékenységünk során a vendégek és zarándokok fogadása, továbbá oktatási, gazdasági és szociális intézményeink keretei között több mint hatszáz munkatárssal dolgozunk együtt.

Az apátsági termékek, a gyógynövénykert, az étterem, a kávézó és a pincészet közösségünk és a ránk bízottak anyagi hátterének megteremtését szolgálja. Bevételeinkből támogatjuk a szociális otthonainkban élő időseket, valamint az iskoláinkban tanuló fiatalokat.

A benedeki hármas fogadalom értelmében a stabilitás fogadalma a közösség melletti elköteleződést, az engedelmesség az apát és a közösség döntéseivel való azonosulást, a szerzetesi életalakítás fogadalma pedig a Regula követését tűzi ki célul.