Pannonhalmi Főapátság

1000 éve szolgálunk

Mi itt, a Szent-hegyen élő, pannonhalmi bencés szerzetesek – ahogy azt Szent István király örökül hagyta – ezer éve folyamatosan imádkozunk Magyarország fennmaradásáért. Sorsunk egy évezrede egybefonódik ezzel a vidékkel, és formáljuk az itt élő közösséget. Sok minden változott ez idő alatt, de spiritualitásunk lényege, szolgálatunk szelleme, az evangélium értékrendjéből fakadó odafordulás az emberek gondjai felé állandó.

Kiemelt feladatunk az oktatás

Oktatási-nevelési szolgálatunk egyidős a monostorral. Ennek kezdeténél ott voltak azok a családi szentjeink, akik azóta is kísérik munkánkat: Szent Benedek útmutatása szerint állt fel 996-ban az „Úr szolgálatának iskolája” Szent Márton hegyén. Az első szülői értekezletről Szent Imre legendája számol be, amikor Szent István és Gizella látogatóba jöttek, és találkoztak a legfiatalabb tanárral, Szent Mórral, és pár évig Szent Gellért is a nevelőtestület tagja volt.

Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Fontosnak tartjuk, hogy egy kolostor mellett legyen iskola, mert a tanulás új világra nyit ki bennünket, ami valójában az isteni kihívásra való nyitottság. Egyedülálló sajátosság, hogy bentlakásos fiúgimnáziumként működünk. A világi munkatársainkkal együtt azon fáradozunk, hogy mindig korszerű tudást közvetítsünk a több, mint 300 diákunknak. Olyan tudást, amellyel ezer éves értékekre alapozva, sikeres és felelős emberként lesznek jelen a modern világban.

ADÓSZÁM: 18535741-2-08

Adó 1% most felajánlom

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

Hitünk szerint az ember test, szellem és lélek egysége. Küldetésünk, hogy az ezeréves falak között diákjaink megtalálják a számukra megfelelő kihívást a MAGAS SZINTŰ OKATATÁS, a SZEMÉLYES HIT ÉS ELKÖTELEZŐDÉS, a KÖZÖSSÉG, a MŰVÉSZETEK és a SPORT területein egyaránt. Adó 1% felajánlásával most Ön is részese lehet küldetésünknek!

MIRE FORDÍTJUK A TÁMOGATÁST?

A Pannonhalmi Főapátság oktató-nevelő szolgálatába bekapcsolódott az elmúlt századok ezernyi szerzetese, tanára, diákja, támogatók és munkatársak egyaránt. Most rajtunk a sor, hogy ezt a szolgálatot az egyházért és Magyarországért tovább folytathassuk. Írjuk együtt a következő 1000 év történetét!

OTTHONOSSÁG

Diákjaink szinte az egész hónapot velünk töltik, ami nagy áldás, ugyanakkor kihívás is. Olyan iskolai környezetet kell kialakítanunk, amelyben otthonra találnak. A nagy, harminc fős hálók fontosak a belépő osztályok számára, mert itt mint egy olvasztótégelyben ismerik meg egymást. A későbbiekben azonban éppen az otthonosság miatt szükséges, hogy kettő, négy vagy hat fős szobákba költözve kisebb alkotóközösséget teremthessenek maguk között. Szeretnénk újabb kis hálókat kialakítani, valamint korszerűsítenénk a fürdőszobákat és a közösségi tereket.

SPORT

Ahogy monostorunkhoz könyvtár, úgy gimnáziumunkhoz a vívásoktatás tartozik hozzá a kezdetektől. Már 1939-ben vívtak diákjaink testnevelésórán, de Szennay András főapát is gyakran megfordult a páston. Oktató-nevelő munkánk egyik alappillére a sport. A víváson kívül a fiúk kosárlabdában, szertornában, atlétikában, fociban, tájfutásban és íjászatban is kipróbálhatják magukat. A sportfelszerelések és eszközök állandó karbantartásra, felújításra és pótlásra szorulnak. Ezeket csak támogatókkal együtt tudjuk biztosítani.

MŰVÉSZETEK

Diákjainkat arra ösztönözzük, mélyüljenek el a művészetekben, és tapasztalják meg az alkotás örömét. Számos művészeti előadáson, hangversenyen, kulturális kiránduláson és programon vesznek részt. Ahogy ők mondják: látszólag bezárva élnek, de valójában a világot hozzuk ide nekik. Egy olyan világot, amely segíti őket emberi fejlődésükben, kiteljesedésükben. Több, mint hetvenféle szakkörből választhatnak a barkácsolástól kezdve, a képzőművészeteken át, a zenéig. Az ezekhez szükséges feltételek megteremtéséhez az adó 1% felajánlások is hozzájárulnak.

MODERNIZÁLÁS

A modern oktatáshoz elengedhetetlen a digitalizáció. A pedagógusnak az évezredek tudásanyagát az internettel, korszerű eszközökkel segítve, de személyes vezetéssel kell a diákok elé tárnia. A gimnáziumi éveknek kiemelt szerepük van abban, hogy ráneveljük a fiatalokat a hiteles és szükséges, valamint a félrevezető és haszontalan információk közötti különbségtétel képességére. Ehhez olyan tantermek szükségek, ahol a személyes oktatás mellett egy kattintással elérhető a digitális világ. Ezért célunk az iskolai infrastruktúra további modernizálása.

KAPCSOLAT