Megújulás 2022 – Pannonhalmi Főapátság

A Pannonhalmi Főapátság 2022-es kulturális-spirituális évadának témája a megújulás. A témaválasztás illeszkedik a pannonhalmi szerzetestemplom felszentelésének 800. évfordulójára való felkészülés sorozatába. Ezek szerint 2021-ben az emlékezet, 2022-ben a megújulás, 2023-ban a zarándoklat, 2024-ben pedig az ünnep éve következik. 2024-ben a szerzetestemplom felszentelésének nyolcszázadik évfordulóján a pannonhalmi szerzetesközösség országos spirituális, tudományos, kulturális és turisztikai programsorozattal szeretné ünnepelni hazánk talán legépebben megmaradt középkori székesegyházának egyedülálló évfordulóját.

A megújulás a Biblia tanúsága szerint ciklikus folyamat: hitvallás arról, hogy az ember újra meg újra hűtlen, Isten pedig újra meg újra hűséges. Másfelől már megvalósult történés, hisz Isten Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra megújította és teljessé tette a világot.

Ebben az értelemben beszél Szent Benedek Regulája is a megújulásról. A megújulás nem más, mint felébredés, valami régóta jelen levőnek a felismerése: „Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára: »Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból.« Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat: »Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!« És ismét: »Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!« És mit mond? »Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítalak titeket.« »Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!.« (RB Prológus, 8–13) A megújulás Szent Benedek szerint elsősorban saját egyéni és közösségi törékenységünk felismerése egy új helyzetben, amikor Isten mindennap ugyanúgy elhangzó Igéje új jelentést nyer. A megújulás a közösségi életben annak felfedezése, hogy Isten Lelke új útra indít. Ezzel nem rakja zárójelbe a múltat, inkább valami olyasmit mutat meg, ami mindig is ott volt, de most válik aktuálissá. A szerzeteshagyomány szerint a megújulás feltétele a csend, az odafigyelés, a megértés – lemondás saját akaratunkról. Így a megújulás a benedeki alázatosság (humilitas) korrelatívuma is.

A megújulás évében a főapátság három időszaki és egy állandó tárlatot nyit meg, folyóiratában és kiadványaiban vizsgálja az éves tematikát, konferenciáit és lelkigyakorlatait is e témakör köré szervezi. Mindeközben elindítja a Bazilika800 év előkészületeit: védnöki és tanácsadó testületet kér fel, valamint elindítja az ünnepi év kommunikációs és tervezési folyamatát.

A megújulás vágya és tapasztalata mélyen emberi és közös. Bízunk abban, hogy a Szentírás, a szerzetesi hagyomány, a pannonhalmi szerzetesközösség jelenlegi lelkiségi kincsei, valamint a kortárs művészeti reflexió fényében mind a Szent Hegyen élők, mind a Pannonhalmára látogatók rátekintenek saját élethelyzetükre, igényeikre és tapasztalataikra, és akár a megújulás néha fájdalmas, néha lelkesítő útján is elindulnak.

Dr. Dejcsics Konrád OSB
kulturális igazgató