A főapátság épületegyüttesének a torony és a gimnázium mellett egyik leghangsúlyosabb része a könyvtár. Bár maga az építmény csak a XIX. század első harmadában készült el, az általa megtestesített eszme ezerötszáz éves. Szent Benedek olyan nagy szerepet adott az olvasásnak a monostor életében, hogy a szerzetesek munkája őrizte meg számunkra nemcsak az első századok keresztény irodalmát, hanem a görög-római kultúra alkotásait is, ugyanakkor megteremtette Európa és benne hazánk kultúráját is.

A könyvtár épületének hosszanti részét az 1820-as években Engel Ferenc tervezte és építette. Ezt követően Packh Jánost bízták meg az épület bővítésével. Az ő munkája az ovális teremrész. Az épület belső díszítésére egy bécsi mestert, Josef Kliebert kérték fel. Az ovális terem mennyezetének négy oldalán a négy középkori egyetemi fakultás jelképe látható (jog-, hit-, orvos- és bölcselettudomány). Az ő munkái a napjainkban eredeti helyükre visszakerült gipsz királyszobrok is (az alapító Szent István, és a visszaállító I. Ferenc). A hosszanti terem központi freskója Pallas Athéné (Minerva) alakját ábrázolja. A két rövid oldalon ókori bölcsek, filozófusok, tudósok alakjai, míg a hosszanti oldalakon a magyar kultúrtörténet kiemelkedő alakjainak portréi láthatók. Az ábrázolt személyek kiválasztása a kor szellemiségét tükrözi. A névvel meg nem jelölt magyar személyek a magyar reformkor nagyjai.

Egy Szent László-kori (1090 körüli) oklevél tanusága szerint a 11. század végén Pannonhalmán már 80 kötetet (kb. 200 művet) tartottak nyilván. 1786-ban a feloszlatáskor már több mint 4.000 kötetet számlált a gyűjtemény. 1802-ben a könyvek közül csupán 757 kötetet és 27 kéziratot szállítottak vissza a monostor könyvtárába. A könyvek elhelyezésére elegendő volt néhány terem. A könyvek száma azonban a 19. század elején ugrásszerűen megnőtt. Ekkor határozták el az új könyvtárépület építését.

A könyvtár állománya mind a mai napig gyarapszik. Napjainkban körülbelül 400.000 kötetet őriznek a gyűjteményben. A klasszicista könyvtárterem csoportosan, vezetéssel a TriCollis Apátsági Tárlatvezető Iroda szervezésében látogatható.

Tovább a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár honlapjára!

Tovább a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár online katalógusára!

Könyvtár

A Főkönyvtár szolgáltatásai

  • helyben olvasás, kutatás
  • kölcsönzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • állományfeltáró eszközök (cédula és elektronikus katalógus) használata
  • számítógép használata
  • internethasználat
  • tájékoztatás
  • másolatok (fotó, fénymásolat, digitális másolat) készítése
  • irodalomkutatás

Nyitvatartás

Hétfő - csütörtök: 08:00 - 15.30 óráig,
Péntek: 08:00 - 13.30 óráig,
Szombat: zárva

Elérhetőség

9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: +36 96 570 142
E-mail: fokonyvtar@osb.hu

Igazgató: Ásványi Ilona