Kiállítások 2023

 

2023. március 21. – 2024. március 21.
Időszaki kiállítások a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

1. Semitae in corde eius
… szívében zarándokútra készül

A kiállítás címét a 84. (83.) zsoltár 6-8. verse ihlette.
A vallásos ember zarándokútnak mondja létét, melynek végén az örök boldogság: Isten várja.
Az Istenhez vezető út elsősorban belső út, amely a csenden, imádságon át vezet, de lehet külső is. Sajátos belső és külső út egyszerre a zarándoklat, amely során egy olyan helyet, fizikai, földrajzi helyszínt keres fel az ember egyénileg vagy közösségben, ahol, hite szerint „ég és föld” összeér, a föld az éggel találkozik.

Ezeket a szent helyeket idézi fel utalás szintjén térképek, metszetek, szentképek, kegytárgyak, ereklyék segítségével a kiállítás, melynek anyagát a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjteményéből válogattunk.

2. … melly jó, ha a gazdagság jók kezében áll… (Kazinczy Ferenc)
Restaurálási munka a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban

… melly jó, ha a gazdagság jók kezében áll;
azok kezében, kik méltók hogy gazdagok légyenek,
 mert tudják melly végre kell élni vele.
                                                          Kazinczy Ferenc

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, gyűjteménye jelentős része „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. Gyűjteményében számtalan régi könyvet őriz, melyek az évszázadok során elhasználódtak, esetleg valamilyen fizikai hatásra megsérültek.
A kiállítás azt a könyvmentő munkát kívánja bemutatni, melyet támogatók-pályázatok segítségével a könyvtáros és a restaurátor együtt végez, hogy ezeket a muzeális köteteket még a további századokban is megcsodálhassák az érdeklődő látogatók.

 

2023. április 5 – 2023. november 11.

Zarándoklat

Időszaki kiállítás a Zarándoklat kulturális évadban
Helyszín: Főmonostori Kiállítótér

A zarándoklat fogalma a közfelfogás szerint jól körülhatárolhatónak tűnik: egy „szent hely fölkeresése kisebb-nagyobb távolságból”. Közelebbről megvizsgálva azonban a látszólag szilárd elképzelés inkább egyre újabb kérdéseket vet fel. A valóságban bejárható utat jelent vagy inkább vonatkozik a belső, spirituális útra? A bejárt út mennyiben kollektív és mennyiben személyes élmény? Mihez kötődik inkább a zarándoklat: az ünnephez vagy a hétköznapokhoz; esetleg válságos időkhöz? A felkért fiatal alkotók olyan új, kifejezetten a kiállításra készülő műveket hoznak létre, amelyek a zarándoklathoz köthető három hívószó – a sátor, a labirintus és a szuvenír – valamelyikéből indulnak ki.


Kurátor:
Mélyi József
Alkotók: Kocsi Olga, Koltay Dorottya Szonja, Pataki Luca, Szekeres Alexandra, Szimán György, Visnyai Zoltán.

 

2023. szeptember 1 – 30. 
 Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

„Elszálltak már, hajh az évek…”
100 éves a Bencés Diákszövetség

A kiállítás az 1923-ban alapított, majd 1989-ben megújított Bencés Diákszövetség tevékenységét mutatja be.

 

Támogatók: