Kiállítások 2022

2022. március 21 – 2022. november 11.

Megújulás

Időszaki kiállítás a Megújulás kulturális évadban
Helyszín: Főmonostori Kiállítótér

Az időszaki kiállítás elsősorban az egyén megújulásával foglalkozik, amit általában az önreflexió, a saját élet tudatos kritikai vizsgálata előz meg. Ez a folyamat lassú és nehéz, viszont enélkül nem létezik igazi változás sem. A kiállításon megjelenő művek különböző módokon kapcsolódnak Pannonhalmához, illetve az egyházi megújulás gondolatához. Néhány, máshol már bemutatott munkát új kontextusban láthatnak a nézők. A tárlaton szereplő művek többsége azonban kifejezetten erre az alkalomra készült.

Kurátor: Don Tamás
Alkotók: Borsos Lőrinc (Borsos János és Lőrinc Lilla), Fátyol Viola, Juhász Nóra, Mátrai Erik, Molnár Judit Lilla, Puszt Zsófia

További részletek

2022. március 21. – 2023. március 21.

De thesauro suo nova et vetera
Kincseiből újat és régit

Időszaki kiállítás a Megújulás kulturális évadban
Helyszín: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtára

A Pannonhalmi Főapátság kulturális tevékenysége az utóbbi években egy-egy meghatározott hívószó köré szerveződik, 2022-ben ez a Megújulás.
A klasszicista teremkönyvtárban, a tíz tárlóban elhelyezett kiállítás címe: De thesauro suo nova et vetera – magyarul: kincseiből újat és régit. A cím Szent Máté evangéliumából való, a 13. fejezet 52. versének részlete. A teljes vers a Békés –Dalos Újszövetség fordítása szerint: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, gyűjteménye jelentős része „régi könyv,” muzeális, védett dokumentum. A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében elhelyezkedő könyvtár hozzátartozik a Világ Kulturális Örökségéhez is.
A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel, az egyik fő feladat a muzeális gyűjtemény fizikai állagmegóvása, a preventív állományvédelem és az egyedi restauráltatás.
A kiállítás azt a könyvmentő munkát kívánja bemutatni, melyet támogatók-pályázatok segítségével a könyvtáros és a restaurátor együtt végez, hogy ezeket a muzeális köteteket még a további századokban is megcsodálhassák az érdeklődő látogatók.

2022. augusztus 13 – október 1.

Mária, újul világ nevedben

Időszaki kiállítás
Helyszín: Boldogasszony-kápolna

2021 folyamán a Pannonhalmi Főapátság egy meghívásos pályázat keretében három művészt kért fel, hogy készítsenek olyan műalkotásokat, amelyek fókuszában Mária és Jézus alakja áll. A Boldogasszony kápolnában a három alkotó – Zellei Boglárka, Imre Mariann és Czene Márta – most elkészült művei mellett a Főapátság gyűjteményében található, Szűz Mária alakjához köthető tárgyak, műalkotások jelennek meg.

Alkotók: Czene Márta, Zellei Boglárka, Imre Mariann
Kurátor: Mélyi József

 

Támogatók:

Szponzorunk: