2021. március 21. – november 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Időszaki kiállítás a Főmonostori kiállítótérben


Kutatók:
              A ...NYITOTT MÚZEUM... tudós közössége a Néprajzi Múzeum szervezésében működő kutatócsoport (2015–2018). A Láthatatlan                                                     spektrumok kiállításban részt vevő kutatók Foster Hannah Daisy, Gadó Flóra és Frazon Zsófia. Külön köszönet: Toronyi Zsuzsanna.

Alkotók:               Albert Ádám, Gosztola Kitti, KissPál Szabolcs, Lepsényi Imre, Salát Zalán Péter, Tranker Kata, Villányi Csaba
Kurátor:               Frazon Zsófia, Gadó Flóra

A tárgyak csillogása a felület, az anyag és a fény metszéspontjában jön létre. Van, ami ebből emberi szemmel látható, és van, ami csak mikroszkóppal. A gyűjtemények „csillogása” a tárgyak, a tudás, a gondolkodás és az emlékezet metszéspontjában képződik. Van, ami ebből raktárakban, kincstárakban vagy egy kiállításon megtapasztalható, és van, ami csak kutatással tárul fel. A tudományos és a művészi kutatás egymással hangolható gyakorlatok: a módszerek, a tudások és az érzelmek mindkettőben szerepet játszanak, de kifejezési formáik eltérőek. A tudós szövegekkel, a művész inkább képekkel foglalkozik. De mindkettő számára fontos a kíváncsiság, a nyitottság és a felfedezés ereje. A Láthatatlan spektrumok együttműködés és dialógus eredménye. Terepe a Pannonhalmi Főapátság többszáz éves gyűjteménye (múzeum, könyvtár, levéltár, iskola); gondolati tere pedig a bencés közösség tudása és emlékezete, amely az idő, a tér és a szerzetesi tapasztalat ma is változó világa.

A láthatatlan spektrumok kifejezés Palatin Gergely (1851-1927) tudományos szövegében olvasható. A fényképező szerzetesként is ismert győri, majd pannonhalmai fizikatanár Jedlik Ányos tanítványa volt, és olthatatlan kísérletező kedvvel fordult a fény és optikai vizsgálatok felé. Fogalmai a tárgyak felületén létrejövő fényhatás látható és láthatatlan részeire utalnak. Arra, ahogy átléphetünk egyikből a másikba. A láthatóból a láthatatlanba, és vissza. „A csillogó tárgyak tükröző felületén sokszor látható finom karczolatok napfényben szivárványszíneket játszanak” – írja egy helyen. A karcolatok azonban csak mikroszkóp alatt látszanak, anélkül csak a szivárvány és a csillogás érzékelhető. Egy illúzió, egy optikai jelenség.

A karcolat, az optikai rács, a fénytörés és a spektrum tudományos fogalmai azonban intellektuális, művészi és érzéki világra fordíthatók: a tudós-kutató és a művész-kutató költői allegóriájaként. Akik láthatóvá tehetnek könyvtári kéziratok mögött megbúvó szerzeteskaraktereket; akik rákérdezhetnek a gyűjteményi tudás spirituális, teológiai és tudományos feszültségeire; akik aktiválhatnak elfeledett tárgyakat, kollekciókat és történeteket -- a gyűjtemény és a lokális emlékezet mélyéről. A láthatatlan spektrumok kifejezés finoman felsejlik a művészi kutatásokból született munkákban is, de a kiállítás vizuális világát is inspirálta.

Frazon Zsófia

Kiállító művészek

Villányi Csaba – Salát Zalán Péter - Travail de bénédictin - Travail long et pénible, qui exige de la patience
Tranker Kata - Pannónia hármas halma
Albert Ádám – Lepsényi Imre - The Taxonomy of Understanding Things
Gosztola Kitti - Ut fringilla
KissPál Szabolcs - Nyissátok ki a kaput!

Támogatónk:

 

2021. március 21.

Vendégségben az Úr asztalánál
Időszaki kiállítás a Főapátság szakrális kincseiből

A Pannonhalmi Főapátság látogatói ezer év történelmén átvezető utazásban vehetnek részt, amikor felkeresik a monostort. Útjuk a monostor szíve felé térben egyre beljebb, időben pedig egyre régebbre vezet, míg a bazilikában elérnek a 13. és 12. századi templomhoz, majd hazánk és a főapátság történelmének kezdeteihez, a Szent István-i alapokhoz. A templomba bevezető 19. századi folyosón még a templom meglátogatása előtt a kincstár termében arra nyílik lehetőségük a látogatóknak, hogy spirituális-történelmi utazásukat művészet- és egyházi kultúrtörténeti szempontból elővételezzék, illetőleg elmélyítsék.

A kincstár termében a főapátság gyűjteményeinek különleges, új metszetét mutatjuk be. A gyűjtemény címe szerint (Vendégségben az Úr asztalánál) a 2020-as és 2021-es főapátsági kulturális-spirituális évadhoz kapcsolódik, amelyek hívószava a vendégség és az emlékezet. Valójában e két fogalom metszetében áll az eucharisztia ünneplése. Emlékezés Isten legnagyobb szabadító tettére, Krisztus halálára és feltámadására, és belemerülés abba a szent vendégség tapasztalatán keresztül. A kiállításon látható liturgikus tárgyak, szent edények az ünnepi lakoma felszerelési eszközei.

A főapátság új kiállítása olyan alkotásokat tár a látogatók elé, amelyek anyagi értéke, magas esztétikai színvonala, stílusbeli változatossága a főapátság minden vendége számára maradandó élményt nyújt. Az itt kiállított művek méltók az európai kulturális örökség gazdagságát megillető tiszteletre, és magas szinten reprezentálják az elmúlt évszázadok keresztény gondolkodásmódjának megjelenítését a különböző korstílusok és stílusirányzatok világában.

Kurátor: Szikra Renáta

Támogatónk:

2021. március 21. – november 11.

„Dulcis memoria dans vera cordis gaudia”
Időszaki kiállítás

Helyszín:                Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtára

A kiállítás címe egy Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdonított himnuszból kiragadott szövegrész (emlékezni rád a szívnek szent örömet ád) kitágítja a kulturális évad témáját (Emlékezet) megengedi, hogy az emlékezésre, mint az Isten és ember, ember és ember kapcsolatának egyik alapvető jellemzőjére szent és profán értelemben egyszerre gondoljunk. A kiállításon a „szentre” emlékeztető szövegeket őrző Biblia, missale, himnárium, martirológium… mellett helyet kapnak a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai: naplók, önéletírások, visszaemlékezések, levelek, krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok.

2020. szeptember 21. – 2021. február 17.

„Vendégségben testnél és léleknél”
Meinrad Dufner OSB életmű-kiállítása

ALKOTÓ              Meinrad Dufner OSB
KURÁTOR           Mélyi József, Dejcsics Konrád OSB
HELYSZÍN          Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér

A németországi Münsterschwarzach bencés apátságában élő Meinrad Dufner OSB művészetében a radikálisan őszinte személyes és közösségi útkeresést, a bátor és provokatív kérdésfeltevést, az alkotó és a befogadó sebzettségéből kiinduló, azokat tapintatosan integráló ábrázolásmódot képviseli. A tárlat az alkotóval folytatott videointerjú három szakaszának megfelelően három témakör mentén mutatja be Meinrad Dufner életművét. „Játék és szabadság”, „test és krízis”, valamint „ellentétek és befogadás” alkotják a három csomópontot.
A Pannonhalmán bemutatott életműválogatás nemcsak az egyénnek a saját mélységein át vezető küzdelmes útját rajzolja fel, hanem bátor nyíltsággal nyúl hagyományos vallási témákhoz, s ezzel kínál inspirációt a hazai szakrális művészet számára, végül pedig megjeleníti azt a sokszínű és gazdag kulturális hálózatot, amely mintegy harminc éve összeköti Münsterschwarzach és Pannonhalma monostorát, Németországot és Magyarországot.

További részletek

2020. március 21. – szeptember 06.

Vendég+látás
Időszaki fotókiállítás

ALKOTÓ              Németh Sz. Péter, Stiller Ákos, Szombat Éva, Zellei Boglárka Éva
KURÁTOR           Virágvölgyi István
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér

2020. május 30., szombattól megnyílt kiállításunk a Főmonostori kiállítótérben.

Nyitvatartás:

2020. június 02. - től péntek - szombat - vasárnap 9:00 - 18:00 között

Vendéglátó és vendég egymásra utalva, egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség többé válhat, mint a részek összege. A kiállító négy alkotó az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán létünk felületei érintkeznek. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis?

További részletek

2020. március 21. – november 11.

„Adoro te devote...”
Időszaki kiállítás a Főkönyvtárban

KURÁTOR           Ásványi Ilona
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, klasszicista teremkönyvtár

A kiállítás a muzeális könyvgyűjtemény egyes kötetei segítségével az Eucharisztia ószövetségi előképeit, az utolsó vacsora eseményeit és a különböző korok Oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulásait mutatja be. E tisztelet során a hívő ember sajátos utat jár be a termékeny egyedülléten, csenden, imádságon át a titokzatos Jelenlét áhítatos távolságtartó imádásától a vendégségig, melyben maga az Úr a vendéglátó.

Kiállítások 2020

2020. február 26. – május 15.

Vendégségben a szerzetesközösségnél
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériában

ALKOTÓ              Hajdú D. András
HELYSZÍN           Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria

Az immár több mint negyven éve keresztények sokaságát megszólító és Pannonhalmára hívó Húsvéti Szent Három Nap és a 2018. március 21-i apátbendikálás képekben is megelevenedik a széles közönség előtt. Hajdú D. András fotográfiái vizuális vezérfonalat nyújtanak azoknak az érdeklődőknek és kívülállóknak, akik a római egyház legősibb, csaknem 1800 éves rítusaiba szeretnének bevezetést, beavatást nyerni, illetőleg bepillantást keresnek az ezeréves pannonhalmi szerzetesközösség egyik legszemélyesebb ünnepébe, az apát-benedikálás liturgiájába.

Húsvéti Szent Három Nap online:  https://spark.adobe.com/page/8egjdOP1rayTS/

Apátbenedikálás online: https://spark.adobe.com/page/725u4JxaHoiOp/

Szponzor: