Kiállítások 2020

2020. február 26. – május 15.

Vendégségben a szerzetesközösségnél
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériában

ALKOTÓ              Hajdú D. András
HELYSZÍN           Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria

Az immár több mint negyven éve keresztények sokaságát megszólító és Pannonhalmára hívó Húsvéti Szent Három Nap és a 2018. március 21-i apátbendikálás képekben is megelevenedik a széles közönség előtt. Hajdú D. András fotográfiái vizuális vezérfonalat nyújtanak azoknak az érdeklődőknek és kívülállóknak, akik a római egyház legősibb, csaknem 1800 éves rítusaiba szeretnének bevezetést, beavatást nyerni, illetőleg bepillantást keresnek az ezeréves pannonhalmi szerzetesközösség egyik legszemélyesebb ünnepébe, az apát-benedikálás liturgiájába.

Húsvéti Szent Három Nap online:  https://spark.adobe.com/page/8egjdOP1rayTS/

Apátbenedikálás online: https://spark.adobe.com/page/725u4JxaHoiOp/

 

2020. március 21. – szeptember 06.

Vendég+látás
Időszaki fotókiállítás

ALKOTÓ              Németh Sz. Péter, Stiller Ákos, Szombat Éva, Zellei Boglárka Éva
KURÁTOR           Virágvölgyi István
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér

2020. május 30., szombattól megnyílt kiállításunk a Főmonostori kiállítótérben.

Nyitvatartás:

2020. június 02. - től péntek - szombat - vasárnap 9:00 - 18:00 között

Vendéglátó és vendég egymásra utalva, egymással közösen kell kialakítsák azt a légkört, amelyben kölcsönösen gazdagodni tudnak, amelyben a vendégség többé válhat, mint a részek összege. A kiállító négy alkotó az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán létünk felületei érintkeznek. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis?

További részletek

2020. március 21. – november 11.

„Adoro te devote...”
Időszaki kiállítás a Főkönyvtárban

KURÁTOR           Ásványi Ilona
HELYSZÍN           Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, klasszicista teremkönyvtár

A kiállítás a muzeális könyvgyűjtemény egyes kötetei segítségével az Eucharisztia ószövetségi előképeit, az utolsó vacsora eseményeit és a különböző korok Oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulásait mutatja be. E tisztelet során a hívő ember sajátos utat jár be a termékeny egyedülléten, csenden, imádságon át a titokzatos Jelenlét áhítatos távolságtartó imádásától a vendégségig, melyben maga az Úr a vendéglátó.

2020. szeptember 21. – 2021. február 17.

„Vendégségben testnél és léleknél”
Meinrad Dufner OSB életmű-kiállítása

ALKOTÓ              Meinrad Dufner OSB
KURÁTOR           Mélyi József, Dejcsics Konrád OSB
HELYSZÍN          Pannonhalmi Főapátság, Főmonostori kiállítótér

A németországi Münsterschwarzach bencés apátságában élő Meinrad Dufner OSB művészetében a radikálisan őszinte személyes és közösségi útkeresést, a bátor és provokatív kérdésfeltevést, az alkotó és a befogadó sebzettségéből kiinduló, azokat tapintatosan integráló ábrázolásmódot képviseli. A tárlat az alkotóval folytatott videointerjú három szakaszának megfelelően három témakör mentén mutatja be Meinrad Dufner életművét. „Játék és szabadság”, „test és krízis”, valamint „ellentétek és befogadás” alkotják a három csomópontot.
A Pannonhalmán bemutatott életműválogatás nemcsak az egyénnek a saját mélységein át vezető küzdelmes útját rajzolja fel, hanem bátor nyíltsággal nyúl hagyományos vallási témákhoz, s ezzel kínál inspirációt a hazai szakrális művészet számára, végül pedig megjeleníti azt a sokszínű és gazdag kulturális hálózatot, amely mintegy harminc éve összeköti Münsterschwarzach és Pannonhalma monostorát, Németországot és Magyarországot.

További részletek