Bakonybél 1000 – Tudományos konferencia

A Bakony szívében fekvő bakonybéli bencés monostor alapításának ezredik évfordulója alkalmából rendeztek egész napos tudományos konferenciát 2019. május 18-án, szombaton a település Faluházában. A Magyar Kurír beszámolója:

A megjelenteket Vásárhelyi Anzelm OSB, a Szent Mauríciusz-monostor alperjele köszöntötte.

Minden nemzedék feladata, hogy inspirációt merítsen a múltból. A mai nap „az újraolvasott hagyomány ünnepi pillanata”. Mindazt, amit tudunk a múltról, megosztjuk egymással, hogy gyökereink mélyebb megismerése hozzásegítsen bennünket saját válaszaink megtaláláshoz – mondta Anzelm atya. Rámutatott: a legújabb történeti kutatások hozzájárulnak a mentalitásunkat máig befolyásoló hagyományok mélyebb megismeréséhez és megkülönböztetéséhez; ez a mai nemzedék lehetősége és felelőssége.

Forrás: Magyar Kurír

Mint minden ezeréves intézmény története, a bakonybéli monostoré is fények és árnyékok története. Akik beléptek ebbe a szerzetesközösségbe, már egy meglévő hagyományba léptek be, ami hatással van mindnyájukra. A bakonybéli völgyben lévő monostor életét, működését megismerni, megérteni és megszeretni, ez is hozzájárul belső integritásuk, a lelki béke erősödéséhez. Mindebből a jelenlegi nemzedék is inspirációt meríthet, és ebben segíthet ez a mai konferencia – tette hozzá Vásárhelyi Anzelm.

A konferencián elhangzott előadások áttekintették a bakonybéli kolostor ezerévnyi történetét pasztorális, gazdasági, teológiai, tanítói, nevelői szempontból. A hallgatóság megismerhetett olyan kiemelkedő személyiségeket, mint a költő, teológus, apát Guzmics Izidor (1786–1839), illetve Sárkány Miklós (1802–1891), aki negyvenöt évig állt az monostor élén.

Forrás: Magyar Kurír

A monostorról sokan azt tartják, hogy a béke szigete a világban. Ez egyrészt így is van, a szerzetesek igyekeznek minden hozzájuk érkező embert – bőrszínére, nemzetiségére, vallására, politikai meggyőződésére való tekintet nélkül – szeretettel és tisztelettel fogadni, és vele békében élni. Ugyanakkor a monostorban is van harc. Jó esetben nem a szerzetesek harcolnak egymással, hanem együtt és külön-külön is küzdenek, de nem emberi ellenfelekkel, hanem szellemi hatalmakkal. A lélek harcáról van szó. Szembe kell néznünk a szívünkben rejtőző ellenséggel és különféle álarcaival, amelyet a spirituális hagyomány „nyolc gonosz gondolatnak” nevez – mondta Halmos Ábel, aki Szent Günter, Szent Gellért és Guzmics Izidor példáján keresztül mutatta be, hogy amikor megszületik egy szerzetes szívében a béke, onnantól lehet ő a világban és az Egyházban a kiengesztelődés jele, a béke apostola.

Forrás: Magyar Kurír

A konferencia résztvevői megtekinthették a Forma Vitae – A bakonybéli monostor 1000 éve című interaktív kiállítást.

A teljes cikk elolvasható itt.

A konferencia programja

9.00 Vásárhelyi Anzelm OSB alperjel köszöntője

I. szekció – levezető elnök: Dénesi Tamás
9.10 Baán Izsák OSB: Szent Günter és a bakonybéli alapítás – tények és eszmények
9.30 Szovák Kornél: A monostor alapítása és korai oklevelei
9.50 F. Romhányi Beatrix: A bakonybéli apátság birtokai és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt
10.10 Belényesy Károly – Nagy Szabolcs Balázs – Nagy Balázs: A Bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása. Középkori kegyhely nyomai és egy 13. századi éremlelet tanulságai
10.30 Vita
10.50 Kávészünet

II. szekció – levezető elnök: Terdik Szilveszter
11.00 Dénesi Tamás: Szerzetesi élet Bakonybélben a 18. században
11.20 Jakab Réka: A monostor és népe. Szerzetesi élet és pasztoráció a 19. századi Bakonybélben
11.40 Schilde René: „Bakonybél csendjében” – vágyott vagy ijesztő lelki magány? A bakonybéli monostor funkciói a 20. század első felében
12.00 Kisnémet Fülöp OSB: A monostor 1945–1950 között, a feloszlatás
12.20 Vita
12.40 Ebédszünet

III. szekció – levezető elnök: Velkey Ferenc
14.00 Szirácsik Éva: A bakonybéli apátság gazdálkodása a 18. században
14.20 Boros Zoltán: Gazdálkodás egy filiális apátság birtokain a 19-20. században
14.40 Terdik Szilveszter: A bakonybéli monostor és templom ingóságai a II. József-kori feloszlatás idején
15.00 Vita
15.20 Kávészünet

IV. szekció – levezető elnök: Boros Zoltán
15.30 Medgyesy S. Norbert: Nevelési tervek, oktatás és kutatómunka a tanárképző főiskolán
15.50 Vaderna Gábor: Guzmics Izidor: költő és teológus
16.10 Velkey Ferenc: Sárkány Miklós apát portréjához. Közéleti feladatvállalások egy szisztematikusan
rögzített élet dokumentumaiban
16.30 Vita
16.50 Halmos Ábel OSB perjel: Bakonybél: természet, ige, megbékélés (Vízió és zárszó)
17.20 A Forma Vitae c. új monostortörténeti kiállítás megtekintése

Forrás
Magyar Kurír
Szent Mauríciusz Monostor weboldala