Hortobágyi T. Cirill főapát úr rendelkezése a szentmiselátogatással kapcsolatban

Az alábbiakban olvasható Hortobágyi T. Cirill főapát úr levele, amelyet a Pannonhalmi Területi Főapátság ordináriusaként adott ki 2020. március 15-én a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a Területi Főapátság papjai, szerzetesei és plébániái számára.

Kedves Plébános Atyák, Lelkipásztor Munkatársak!

A koronavírus-járvány hívő közösségeinket és gyakorlatainkat is próbára teszi. Ebben a helyzetben pásztorként különösen is a ránk bízottak biztonságát kell szem előtt tartanunk.

A szakemberek véleménye szerint a koronavírus fertőzés idősebb testvéreinkre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent. A fiatalabbak számára sem kockázatmentes a vírus, ráadásul a tünetmentes, de megfertőzött ember átadhatja olyan idős, illetve legyengült szervezetű ember számára, akinek az valós kockázatot jelent.

Az Egyházi Törvénykönyv (CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.) előírásai szerint az ordinárius felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A rendkívüli helyzet miatt a Pannonhalmi Területi Főapátság területén élő katolikus hívek számára a felmentést ezúton megadom. A felmentés visszavonásig van érvényben.

Kérem a felmentés kihirdetését, felhívva mindenki figyelmét arra, hogy odahaza, családi körben mindenki szentelje meg a vasárnapot, közös imádsággal! Együtt olvassák el a napi szentírási szakaszokat, illetve próbáljanak a rádión, televízión vagy interneten keresztül szentmiseközvetítésbe bekapcsolódni. Az Igében és a testvérben – különösen is a szenvedőben, betegben, idősben – jelenlévő Krisztus a hétköznapokban is elkísér bennünket. Ez az idő arra szólít minket, hogy még jobban észrevegyük és felfedezzük jelenlétét.

Az irgalmas Úr erősítsen meg minket jelenlétével a veszélyhelyzet nehézségei között!

Pannonhalma, 2020. március 15.

Hortobágyi T. Cirill OSB
főapát

Cirill főapát úr imádsága itt olvasható.