Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel, küldetés.

 

Ferenc pápa 2021-2023 közös utazásra hívja az egyházat. 2021. október 10-én nyitotta meg a pápa azt a két éves folyamatot, amely a 2023-as püspöki szinódust készíti elő. Egyszeri római esemény helyett az egész világegyházat átfogó folyamatról van szó. Az utazás három szakaszra tagolódik. 2021. októbere és 2022 márciusa között kerül sor az egyházmegyei időszakra. Ebben helyi: plébániai és egyházmegyei beszélgetésre, meghallgatásra és közös gondolkodásra kerül sor. 2022 októbere és 2023 márciusa között a földrészek püspöki konferenciái gyűjtik össze tapasztalataikat. 2023 októberében Rómában találkoznak össze az egyes hívők, egyházmegyék, országok és földrészek tapasztalatai.

A szinodális útba pannonhalmi szerzetesközösségünk és a Pannonhalmi Területi Főapátság, a mi egyházmegyénk is belekapcsolódik.

A szinódus eseményei

2022. április 22-23-án zajlott az egyházmegyei szinódus Pannonhalmán. Az elmúlt hónapokban az egyházmegyéhez tartozó tizenöt plébánián több, mint száz koordinátor csaknem kétszáz kiscsoportos beszélgetést tartott, egyebek mellett a nők helyzetéről az egyházban, az egyházközség és a karitász működéséről, a közösség liturgiájáról, valamint az ökumenikus kapcsolatokról. Az ezeken összegyűjtött tapasztalatokat, és a szinódusi kérdőívek kitöltőinek véleményét összegezték, és foglalták dokumentumba a két napban.

Ferenc pápa 2021. október 10-én nyitotta meg Rómában a 2023. októberéig tartó Szinódust, amelyhez bencés közösségünk is csatlakozott. „A pápa azt tartja legfontosabbnak, hogy miközben nyíltan beszélünk és meghallgatjuk egymás véleményét az egyház helyzetéről, figyeljünk »a Szentlélek szándékára«, mit mond a Lélek az Egyházaknak!? A világrészek arculata bizony eltérő lehet, így a kérdések is különbözők. Tehát a világegyház megújulása sem történhet »egy kaptafára«, az egyház egysége a közösségek és részegyházak sokféleségét jelenti. Ezen két nap során Isten Szentlelkét faggatjuk és őt hívjuk segítségül, hogy felismerjük az idők jelei által szólító szavát, hogy felismerjük: merre akarja vezetni a Lélek az Egyházat!?” – hangsúlyozta Cirill főapát a Pannonhalmi Területi Főapátság szinódusának megnyitásakor.

Ifj. Márkus Mihály

Az esemény az ökumenizmus jegyében is zajlott. A Pannonhalmi Főapátság a protestáns felekezetek tagjait arra hívta, hogy vegyenek részt a folyamatban és osszák meg tapasztalataikat az egyház egységének építéséről, az ökumenikus kapcsolatban lévő keresztények helyzetéről, a közös eseményekről. „Megtisztelő, hogy nem tartotok attól, hogy megkérdezzétek tőlünk, mi hogyan látunk titeket. Mi, hogyan látjuk a közös dolgainkat, és hogyan látjuk a római katolikus felekezetet.” – hangsúlyozta ifj. Márkus Mihály református esperes. Mint mondta, bár vannak elrettentő történetek is, amikor a felekezeti különbözőségek romboltak, de hisz abban, hogy most egy más idő jött el. „Hiszem azt, hogy eljött az idő, amikor egymásnak vállt vetve kell harcolnunk, ahogy Pál apostol mondja: a mi harcunk ugyanis nem test és vér, hanem hatalmasságok és fejedelemségek ellen, a gonoszság ereje ellen van.” Az esperes kiemelte, hogy mindannyian egy ítélet alatt vagyunk. „Szabad így tekintenünk egymásra, hogy nem vagyunk különbek, nem különbözünk. Mindannyian ugyanazon ítélet alá esünk majd Istennél. Valamit máshogy látunk, valamiben máshol van a hangsúly a mi életünkben, de elvitathatatlan mindegyikünktől a Krisztus útján járás szándéka.”

Szemerei János

Szemerei János evangélikus püspök pedig arról beszélt, hogy a protestánsok és a katolikusok bizonyságtételének harmóniája összefügg azzal, hogy a tanúságtételünk hiteles-e. „Nem véletlen, hogy az ökumenikus mozgalmak is pont ebből a felismerésből indultak el, hogy Krisztus tanítványai, ha egymással szemben állnak, akkor kevésbé hallgat rájuk a világ.” A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szinódusi titkára is szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondta a „szinodális folyamat, akárcsak az egyház egésze nem egy monolit, hanem mozaik, amelyben a részek együttműködése és a részek harmóniája adja ki az egészet.” Dr. Németh Gábor hozzátette, hogy a Pannonhalmi Főapátság, a bencés szerzetesközösség a szinódustól függetlenül, szinodális módon éli napjait és ezt a gyakorlatot adta tovább az egyházmegye híveinek. „A szinodalitás során alapvető gyakorlat, hogy ne csak beszéljünk, hallgassunk, meghallgassunk is. Merem mondani, hogy ez utóbbi a mai világban különösen is nagy feladat” – fogalmazott.

Dr. Németh Gábor

A magyarországi szinodális folyamat egyik legaktívabb résztvevője a Pannonhalmi Területi Főapátság. A szinódust számos konzultáció előzte meg. Ezeken a kiscsoportos beszélgetéseken összesen mintegy háromszázan vettek részt és osztották meg tapasztalataikat, csaknem hatszázan pedig a szinódusi kérdőívek kitöltésével kapcsolódtak be a folyamatba. Ez utóbbiakból kiolvasható eredményt Fülöp testvér összegezte.

Az űrlapok elemzése alapján elmondható, hogy a válaszadók többségének pozitív tapasztalatai vannak mind a tizenhárom témakörrel kapcsolatban, amelyek a következők:

 • a közösség liturgiája: szentmise és szentségek ünneplése
 • a plébániák lelkipásztori ellátása
 • plébániai közösségek és csoportok működése
 • családok élete a plébánián
 • hitoktatás és ifjúsági közösségek
 • diakónia a plébániákon, a Karitász csoportok működése
 • az Egyház egységének építés
 • a nők helyzete az Egyházban
 • a peremen élők kapcsolódása az Egyházhoz
 • az Egyház élete a pandémia előtt és után
 • bencés lelkiséget követő közösségek útja
 • bencés iskolák diákjainak és tanárainak tapasztalat az Egyházról
 • bencés öregdiákok kapcsolódása az Egyházhoz
 • jelenlegi bencés diákok tapasztalata az Egyházról
 • a keresztények elkötelezettsége a teremtett világ védelméért

Ugyanakkor az eredményekből az is kitűnt, hogy egyebek mellett az ifjúságpasztoráció, a közösségépítés, az evangelizáció és a hitoktatás, valamint a szociális helyzetük miatt peremen élők bevonása területén fejlődésre lehet szükség. Ahogy azt azonban Fülöp testvér hangsúlyozta a két kérdőív – amelyek közül az egyik a plébániákon élő hívekhez, míg a másik a bencés lelkiséghez más módon kapcsolódókhoz szólt – csak egy kiegészítő képet nyújt a személyes beszélgetések tapasztalataihoz.


A két napos rendezvény zárásaként elkészült a szinódusi dokumentum, amely egyrészt képet ad az egyház és a Pannonhalmi Területi Főapátság jelenlegi helyzetéről, és iránymutatást fogalmaz meg a fejlődés jövőbeni útjairól. Ahogy Ábel atya, az egyházmegyei szinódus csoportvezetője fogalmazott a folyamatról: „Isten népétől jönnek az impulzusok, hogy merre kellene haladni és Isten népében szeretnénk ezt megvalósítani.” Így az elkészült dokumentumot – amellett, hogy eljuttatják a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához – felhasználják a lelkipásztori tervek megalkotásánál, és igyekeznek azt a gyakorlatba átültetni.

Az egyházmegyei Szinódus programja

2022. április 22–23-án kerül sor a Pannonhalmi Főapátságban az  Egyházmegyei Szinódusra. Az alábbiakban a program olvasható.

Péntek, április 22.

9.00 Szentlélek-hívó imádság
9.10 A Szinódus köszöntései

 • Cirill főapát úr köszöntője
 • Szemerei János evangélikus püspök köszöntője
 • ifj. Márkus Mihály református esperes köszöntője
 • Dr Németh Gábor a MKPK szinódusi titkárának köszöntője

9.40 A Pannonhalmi egyházmegye zsinatai a XX. században - Dénesi Tamás előadása
10.15 Szünet
10.30 A szinódusi kérdőívek kiértékelése - Kisnémet Fülöp testvér előadása
11.30 A szinódusi folyamat (hol tartunk, célkitűzés, munkamódszer) - Ábel atya szekcióüléseket felvezető előadása
12.00 Napközi imaóra

12.20 Ebéd

13.30 I. turnus szekciói:

 • 1. A közösség liturgiája
 • 2. Plébániai misszió, peremen élők megszólítása
 • 3. Plébániák szolgálattevők együttműködése
 • 4. Plébániai közösségek, ifjúsági munka
 • 5. Családok a plébánián
 • 6. Hitoktatás
 • 7. Diakónia a plébániákon, karitász csoportok működése

15.30 szünet

16.00 II. turnus szekciói:

 • 8. Az Egyház egységének építése
 • 9. A nők szerepe az Egyházban
 • 10. Egyház a Pandémia alatt és után
 • 11. Bencés oblátusok útja
 • 12. Bencés iskolák tanárainak, diákjainak kapcsolódása az Egyházhoz
 • 13. A keresztények elkötelezettsége a teremtett világ védelméért

18.00 Az Egyházmegyei Szinódusi Dokumentum fejezeteinek írása

Szombat, április 23.

8.00 Az Egyházmegyei Szinódusi Dokumentum (ESZD) fejezeteinek írása
10.00 Az ESZD I.  turnusban tárgyalt fejezeteinek elfogadása
11.30 Szünet
11.45 Az ESZD II turnusban tárgyalt fejezeteinek elfogadása

13.00 Napközi imaóra

13.20 Ebéd, szünet
14.45 AZ ESZD teljes szövegének ismertetése és elfogadása plenáris ülésen

17.00 Hálaadó szentmise a Bazilikában, főcelebráns, igehirdető Cirill főapát úr

Kérdőív a Pannonhalmi egyházmegyében élőknek

Kedves Keresztény Testvérünk!

A Pannonhalmi Területi Főapátság szinódusi útján a plébániáinkon zajló szinódusi beszélgetések mellett egy rövid kérdőív kitöltésére is hívjuk keresztény testvéreinket, hogy egyházközségeink jelenlegi helyzetéről hiteles képet kaphassunk, és hogy minél többüket bevonjuk a szinodális folyamatban való részvételre. Kérjük, hogy ezt a kérdőívet azok a testvéreink töltsék ki, akik a Pannonhalmi Területi Főapátság (egyházmegye) valamelyik egyházközségéhez tartoznak! A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe. A kitöltés határideje 2022 virágvasárnap. Köszönjük a ránk, Egyházunkra szánt idejét!

Tovább a pannonhalmi egyházmegyében élők kérdőívére

Kérdőív a bencés monostorokhoz és lelkiséghez kapcsolódóknak

Kedves Érdeklődő Keresztény Testvérünk!
A Pannonhalmi Területi Főapátság szinódusi útján a szinódusi beszélgetések mellett egy rövid kérdőív kitöltésére is hívjuk Önt, hogy a hozzánk közel állók egyházképéről és javaslatairól információt kaphassunk, és hogy minél többeket bevonjunk a szinodális folyamatban való részvételre. Kérjük, hogy ezt a kérdőívet azok a testvéreink töltsék ki, akik bár nem a Pannonhalmi Területi Főapátság (egyházmegye) területén élnek, de valamelyik bencés monostorhoz vagy a bencés lelkiséghez kötődnek! A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe. A kitöltés határideje 2022 virágvasárnap. Köszönjük a ránk, Egyházunkra szánt idejét!

Tovább az érdeklődők kérdőívére

A szinodális út menetrendje a Pannonhalmi Területi Főapátságban

2021. november 1.
Az Egyházmegyei Szinódusi Team (ESZT) felállítása.

2021. november 25., 15.00
Pannonhalmán lelkipásztori megbeszélés: az ESZT képviselői ismertetik a szinódusi folyamatot.

2021. november 25. – december 20.
A plébánosok megszólítják és kiválasztják a plébániai konzultációkat vezető koordinátorokat. A koordinátorok névsorát és elérhetőségüket 12.20-ig elküldik Viszló Andreának.

2022. január
Az ESZT képzést tart a plébánosoknak és plébániai koordinátoroknak. A képzés célja: megismertetni a résztvevőkkel a teljes szinódusi folyamatot és annak célját; felkészíteni a koordinátorokat a plébánia szinódusi konzultációk vezetésére, az összegzések elkészítésére. A koordinátorok képzésének tervezett időpontjai Pannonhalmán:
• 2022. január 8., 14.00-17.00 óra
• 2022. január 22., 14.00-17.00 óra
• 2022. január 28., 17.00-20.00 óra
A leendő koordinátorok a felkínált időpontok közül választhatnak.

2022. február 1. – március 31.
A szinódus plébániai szakasza:
1. A plébános és a koordinátorok meghívják a résztvevőket a szinódusi konzultációkra (Az időpontegyeztetés és szinódus megismertetése már januárban elkezdődhet.)
2. Szinódusi konzultációk a plébánia különböző csoportjaiban.
3. A koordinátorok 2-3 oldalas összegzést készítenek az általuk vezetett konzultációról. Az összegzéseket március 31-ig Viszló Andreának kérjük elküldeni.

2022. április 1–20.
Az ESZT előkészíti a Szinódusa egyházmegyei szakaszát

2022. április 22–23.
Egyházmegyei Szinódus Pannonhalmán.
Az Egyházmegyei Szinódus résztvevői a plébániák küldöttei lesznek. – Javasoljuk azokat a koordinátorokat kiválasztani küldötteknek, akik valamelyik tématerületen a plébániai konzultáció(k) összegzését elkészítették, így felkészültek arra, hogy a plébániát az adott tématerületen képviseljék az Egyházmegyei Szinóduson.

Az Egyházmegyei Szinódus tervezett menetrendje

1. A szinódus liturgikus megnyitása április 22-én délelőtt
2. Köszöntők és plenáris előadások a szinódusi folyamatról
3. Tématerületenként a plébániai küldöttek (koordinátorok) konzultációja
4. A küldöttek tématerületenként a konzultációkról összegzést készítenek (2-3 oldal)
5. Az ESZT, valamint fölkért segítők és szakértők elkészítik az Egyházmegyei Szinódus Dokumentum tervezetét
6. Április 23-án délelőtt a Szinódus plenáris ülésén felolvassuk a tervezetet, bedolgozzuk az esetleges módosító javaslatokat, majd a szinódus elfogadja a dokumentumot, amely átadásra kerül a főapátnak
7. Április 23-án főapáti hálaadó szentmisével zárul a szinódus egyházmegyei szakasza

2022. május 1.
A főapát a tervezetből elkészíti a Területi Főapátság Szinódusi dokumentumát, amelyet átad a Püspöki Konferenciának.