A hamu jelét magunkra vettük – ökumenikus bűnbánati liturgia Pannonhalmán

A pannonhalmi Szent Márton-bazilika újjáépítésének és szentelésének 800. évében minden eddiginél több lelkész, lelkésznő és katolikus testvérünk vett részt az ökumenikus bűnbánati liturgián a Pannonhalmi Főapátságban. Hamvazószerda a Szent Negyven Nap, a megtérés és az önmegtagadás idejének kezdete az egyházban. Ősi szokás szerint ezen a napon a liturgiában hamut szórunk a fejünkre bűnbánatunk és a megtérés iránti vágyunk jeléül. Az ökumenikus vesperáson Steinbach József a Magyarországi Református Egyház Dunántúli református egyházkerületének püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke hirdetett igét.

A hamu az Ószövetségben – miként az elégetett aranyborjú hamuja is példázza – a bűnbánat és a felelősséggel való szembenézésnek a jele volt – mondta a liturgia kezdetén Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát, aki Steinbach József református püspökkel együtt celebrálta a hamvazószerdai ökumenikus bűnbánati liturgiát. A hamu az élet múlandóságára, saját életünk tünékenységére emlékeztet. A bűnbeesés, az Istentől való elszakadás és a halál hatalmának jele. „A hamu sötét mementó: »por vagy és porba térsz vissza.«” (Ter 3,19) Majd így folytatta: hála legyen Istennek, aki Krisztus keresztjében új jelentést ad a halálnak. „A nagyböjt, a szenvedés idejének kezdetén a bűnbánat és a halál hamuja áll előttünk, hogy a negyven nap elmúltával a húsvét hajnalának örömteli világossága ragyogjon fel nekünk. Bűnbánattal és megtéréssel vessük reményünket Krisztus megváltó feltámadásába.”

Fotó: Hajdú D. András

Az ószövetség embere hamut szórt saját fejére, hogy a jel segítségével elmondja, mennyire megtört, mennyire bánja bűneit, és bűnbánata mennyire őszinte – tette hozzá Steinbach József püspök. „Különböző helyekről gyűltünk össze, különböző bűnbánó gondolatokkal és érzésekkel. Bánatunk nemcsak saját bűneink tudatából fakad, hanem abból is, hogy átéljük, elődeinkkel együtt mennyire hozzájárultunk mi is felekezeteink, közösségeink és az egy Krisztus-test, az egyetlen egyház megosztottságához. Összegyűltünk, hogy együtt valljuk meg bűneinket, közösen vállaljuk a tanúságtételt és az elkötelezettséget, és hogy közösen adjunk hálát Isten irgalmáért.”

Fotó: Hajdú D. András

Ezt követően az egybegyűltek – a bencés szerzetesközösség tagjai, a testvéregyházak lelkipásztorai, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai, tanárai és a hívek – elénekelték az imaóra himnuszát, majd zsoltározással folytatódott a liturgia. Ezután olvasta fel Steinbach József püspök ezt a kiválasztott Szentírási szakaszt, Pál apostol efezusiaknak írt leveléből: „Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejében.” Ahogy azt igehirdetésében megfogalmazta: bíztató, bátorító és reménykeltő az igevers, ugyanakkor felkészít a 40 napos böjti időszakra, mert „amikor az apostol és az apostolon keresztül Isten lelke azt mondja, erősödjünk meg, akkor indirekt módon ez az Ige rámutat a mi erőtlenségünkre.”

Fotó: Hajdú D. András

A püspök szólt arról, hogy ahogy Pál apostol is megtapasztalta erőtlenségét, úgy mi számos alkalommal szembesülünk a sajátunkkal. „Mindannyian bűnbánatra szorulunk, miközben az erős ember látszatát akarjuk kelteni, és a Jelenések könyve figyelmeztet bennünket: »Azt gondolod, hogy gazdag vagy, és nincs szükséged semmire, és nem tudod, hogy te vagy a gyenge, a gyámoltalan, az erőtlen. Végy tőlem tűzben izzó aranyat, hogy meggazdagodj!« Arról van szó erőtlenségeink kapcsán, amit a hamvazásnál kimondunk: Ember emlékezz por vagy, és porrá leszel.”

A homília és a szent csend után megáldották a bűnbánatot hirdető hamut, majd a hamvazás rítusa következett. Először Cirill főapát és Steinbach József püspök hintett hamut egymás fejére kereszt alakban. Majd eléjük járultak a szerzetesközösség tagjai, a testvéregyházak lelkipásztorai is. A jelenlévő hívek ugyancsak fogadták a hamu jelét.

Fotó: Hajdú D. András
Fotó: Hajdú D. András

A 2024. február 14-i alkalom volt az ötödik, hogy a Pannonhalmi Főapátság ökumenikus bűnbánati liturgiát tartott. Az ökumenikus szellemiség ápolása a pannonhalmi szerzetesközösség számára nem csak az idők kihívása, hanem pápai küldetés is egyben. Szent II. János Pál pápa 1996-ban a Szent Márton-bazilikában ezekkel a szavakkal fordult a bencés testvérekhez: „A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel.” Ebben a misszióban Ferenc pápa is megerősítette a szerzetesközösséget 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Majd 2023-ban, második magyarországi látogatásakor a Pannonhalmi Főapátságot nagy lelki emlékműnek, az imádság helyének és a testvériség hídjának nevezte. Szent II. János Pál és Ferenc pápa gondolatait szem előtt tartva a bencés szerzetesközösség évről-évre szervez ökumenikus alkalmakat a testvéregyházakkal párbeszédben. Ilyen a 2021. óta minden évben megtartott Ökumenikus Konferencia, és az ökumenikus hamvazószerda is.

Fotó: Hajdú D. András

A 2024. február 14-i ökumenikus bűnbánati liturgia a Főapátság YouTube csatornáján visszanézhető: