Összetartozunk: Bencés Diáknapok Pannonhalmán

Az összetartozás érzésének erősítése és annak a megélése, hogy egy nagy család, a bencés közösség tagjai vagyunk – ez a gondolat hívta életre évekkel ezelőtt a Bencés Diáknapokat. A Pannonhalmi Főapátság által fenntartott általános és középiskolák töltöttek el egy-egy tartalmas napot az ezeréves monostorban, kiegészülve a nem főapátsági bencés iskolák tanulóival. Az általános iskolás diákok […]

Tovább olvasom

Főapátsági Ásványtár, ahol geológia és teológia összeér

Szent Benedek ünnepén, 2023. március 21-én a Pannonhalmi Főapátság bemutatta azt a gyűjteményi folyosón kialakított látványtárat, amelyben a monostor Ásványtárának legjelentősebb példányait helyezték el.  A teljes gyűjtemény mintegy 4500 darabot számlál, amivel az ország egyik legkiemelkedőbb ásványtára.  Emellett megnyílt a Főapátság idei kulturális-spirituális évadára, a Zarándoklatra reflektáló főkönyvtári időszaki kiállítás is. A rend az 1802-es […]

Tovább olvasom

Krisztus a jövőnk!

A Pannonhalmi Főapátságban a bencés szerzetesközösség alapító atyjáról, Szent Benedekről emlékeztek meg. Szentmise, a megújított Ásványtár – az ország egyik legjelentősebb ilyen jellegű gyűjteménye – átadása és könyvtári kiállításmegnyitó keretezte a napot. A liturgián dr. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, trebai címzetes püspök hirdetett igét. A pannonhalmi Szent Márton-bazilikában a bencés rend alapító atyjának ünnepén, […]

Tovább olvasom

Praecedet suos in Galilaeam – Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

A Pannonhalmi Főapátság öt éve indított liturgikus képzést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek segítésére. Ezt a sorozatot folytatva a képzési napokkal támogatni szeretnénk a magyar nyelvű plébániai közösségek liturgikus megújulását. Idén a zarándoklatot választottuk a képzésünk hívószavául. Ennek jegyében szó lesz arról, hogy a katolikus szinódusi folyamat és az evangélikus egyházban meghirdetett elköteleződés éve milyen […]

Tovább olvasom

Kettős akolitus avatás

Egy-egy új akolitus szolgálatával gazdagodott a Pannonhalmi Területi Főapátság. Hortobágyi T. Cirill főapát Ménfőcsanakon és Kismegyeren ünnepi szertartáson avatta fel Horváth Andrást és Légmán Lászlót, és kérte Isten áldását szolgálatukra. A Ferenc pápa által elindított szinodális folyamat meghatározó része, hogy az avatott lektorok és akolitusok növekvő számban segítsék az egyházközségek szolgálatait. A Főapátság is több kurzust […]

Tovább olvasom

Teremtésvédelmi keresztút Cirill főapáttal

Nagyböjt utolsó szombatján, 2023. április 1-jén Hortobágyi Cirill főapát úr vezetésével teremtésvédelmi keresztútra hívjuk a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozókat, és minden teremtésvédelem iránt elkötelezett barátunkat. Imádkozzunk együtt a természetben! 10 órától a ravazdi Szent Márton templomnál, ahonnan minden résztvevőt bevárva közös imádság után indulunk útnak. A ravazdi Szent Márton templomtól Béla király kútját, az Illak-erdőt, […]

Tovább olvasom

A jövő szerzetessége

Giovanni Dalpiaz kamalduli szerzetes, vallásszociológus volt idén a bencés tanulmányi napok (az ún. Studia Monastica) vezetője Pannonhalmán. A háromnapos elvonuláson az egyház előtt álló globális és szekularizációs kihívások, továbbá a vallásosság terén felismert változásokra adható válaszok álltak a közös gondolkodás fókuszában. A pannonhalmi bencések minden év elején néhány napot az elcsendesedésnek szánnak. Páros években a […]

Tovább olvasom

Online lelkigyakorlat hivatáskeresőknek Pannonhalmán

„A szerzetesközösség lényegi feladata, hogy vezesse és támogassa azokat, akik belépnek, hogy útjuk során egyre szorosabb egységre jussanak Istennel, aki erre az életformára hívta őket. A közösség dinamikája először is befelé irányul: spirituális keresésükben segíti, erősíti és vezeti a közösség tagjait, és ezzel hatékonyan felvértezi őket, hogy részt vegyenek a közösségben és a közösségért végzett […]

Tovább olvasom

A szeretet katonáinak temetője

Az 1950-ben feloszlatott szerzetesrendek több, mint ötszáz tagja nyugszik a pannonhalmi köztemetőben. A Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Örökség Intézete 2023. február 24-én, a Pannonhalmi Szociális Otthonba száműzött és ott elhunyt szerzetesek sírhelyét jelölő márványtáblát és parcellakövet avatott a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A Pannonhalma város köztemetőjének egy különleges szegletéről első látásra azt hihetnénk, hogy […]

Tovább olvasom

„Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

A testvéregyházakkal közösen bántuk meg bűneinket és vettük magunkra a hamu jelét Hamvazószerdán. A pannonhalmi szerzetesközösség immár negyedik alkalommal hívott evangélikus és református lelkészeket és lelkésznőket ökumenikus bűnbánati liturgiára nagyböjt kezdetén. „Bánatunk nem csak saját bűneink tudatából fakad, hanem átéljük, hogy elődeinkkel együtt mennyire hozzájárultunk mi is felekezetink, közösségeink és az egy Krisztus-test, az egyetlen […]

Tovább olvasom

A legjobbak között a kiskunfélegyházi technikumunk

Több mint ötszáz technikum közül az ország 20. legjobbja lett a Pannonhalmi Főapátság iskolája, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium. Bács-Kiskun vármegyében pedig az első. A rangsort a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján állították össze. Egyebek mellett azt vizsgálták, hogy a diákok milyen tanulmányi eredményekkel érkeznek az […]

Tovább olvasom

„Hazatért” kötet

Újabb érdekes kötettel gyarapodott a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mintegy négyszázezer darabos gyűjteménye, amelynek körülbelül negyedét az egész évben látogatható klasszicista teremkönyvtárban csodálhatják meg a vendégek. Josephus Flavius zsidó háborúról szóló könyve – amelyben több bencés vonatkozás is felfedezhető – tulajdonképpen hazatért. A kötet egykor ugyanis a pannonhalmi monostor, majd a kőszegi bencés rendház könyvtári gyűjteményéhez tartozott. Nemrég […]

Tovább olvasom