A Pannonhalmi Főapátság a Világörökség része, jelentős vallási központi és kulturális értékek hordozója.

A rang az értékek megőrzésére és szélesebb körű megismertetésre kötelezi a bencés közösséget. Ezért célul tűzék ki az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolt fejlesztését, a turisztikai vonzerők sokoldalú hasznosítását. A Főapátság szakemberei kidolgozták a turisztikai fejlesztés stratégiáját. Négy egymásra épülő ütemből álló fejlesztési terv készült, amelynek elemei a következők:

  • I. ütem: A világörökségi helyszín környezetrendezése, felújítása, fejlesztése;
  • II. ütem: Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése (gépkocsi parkoló, építés, gasztronómiai szolgáltatások bővítése, rendezvényterem, kerékpártároló, csomagmegőrző létesítése);
  • III. ütem: A természeti környezet (Arborétum - Hospodárkert) turisztikai célú fejlesztése felújítása, rendezése, gyógynövénykert létesítése, gyógynövényes bemutató házzal, látványműhellyel, pihenőkert kialakítása;
  • IV. ütem: Ifjúsági zarándokház létesítése.

A terv megvalósítására az Európai Unió támogatását elnyerését célzó pályázat elfogadása nyomán kerül sor. Az I. ütem megvalósítása 2006-ban, a II., III. és IV. ütemé 2010-ben fejeződött be.

Előzmények

Szent Márton monostora nyitott a világ felé. Vendégszeretettel és hozzáértéssel fogadja a lelki megújulást kereső keresztény híveket és a kulturális értékek iránt érdeklődőket egyaránt. Missziója hogy szellemi értékeit mind szélesebb körben és mind változatosabb formákban közölje az emberekkel.

A Főapátság az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztésbe kezdett, amelynek célja, hogy a növekvő turisztikai vonzerővel rendelkező helyszínt ne csak megőrizze, hanem fejlessze, és alkalmassá tegye arra, hogy a Pannonhalmára érkező turisták színvonalasabb szolgáltatásokat vehessenek igénybe, s így jobban megismerhessék a Főapátság látnivalóit.

A turisztikai fejlesztés stratégiája

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága célul tőzte ki  turisztikai szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését,  a vonzerők sokoldalú hasznosítását. Ennek érdekében 2002. évben kidolgozásra került a turisztikai fejlesztés stratégiája . Négy, egymásra épülő ütemből (szakaszból) álló  fejlesztési terv készült melynek elemei a következőkben összefoglaljuk:

A turisztikai fejlesztés egyes ütemei

1./ A turisztikai vonzerő fejlesztési program I. üteme

A 2005-2006. évi környezetrendezési projekt

A Világörökségi helyszín környezetrendezése, amelyre a Főapátság a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében meghirdetett támogatási irányra nyújtott be pályázatot 2004-ben. A Főapátság az Európai Unió által társfinanszírozott ROP pályázattal elnyerte a lehetőséget a Főapátság környezetrendezéséhez.

 

Az I. ütem a következőket  foglalta magába:

−    a Főapátság főbejárata előtti tér, a belső udvar, teljes burkolatcseréje, csatornázás és csapadékvíz elvezetés megoldása. Föld alatti tűzi víz tározó felújítása,
-     a szabadtéri rendezvény helyszínek, és a vársétány környezetrendezése,
−     útépítés, tereprendezés, a tájhoz illő növények, fák ültetése,
−     díszvilágítás létesítése,
−     pihenőpadok elhelyezése a várkör mentén.

 

Az I. ütem, határidőre  2006. decemberében befejeződött.

2./   A turisztikai vonzerő fejlesztési program II., III. és IV. üteme.

A három fejlesztési ütem megvalósítására 2007. évben nyújtott be pályázatot a Főapátság, amely pályázat KIEMELT projektként  támogatást nyert.

A kiemelt projekt  összefoglalása

A három fejlesztési ütem a következő területeket öleli fel:

 

A projekt tartalma

II. ütem: Látogató épület létrehozása a turisztikai szolgáltatások fejlesztésére: 76 fedett parkolóhely  személygépkocsiknak,  8-10 autóbusz  parkolóhely. A  Látogató épület emeleti szintjén a’la-carte és  önkiszolgáló étterem. Az épület földszintjén  100-120 főt befogadó rendezvényterem  a vallási, kulturális és ismeretterjesztő rendezvények megtartására.

III.   ütem: A  természeti   környezet – Arborétum-Hospodárkert – fejlesztése,  felújítása.

Gyógynövénykert létesítése, gyógynövényeket bemutató ház és látványműhely kialakítása. A Hospodár kertben egy amfiteátrum nyújt alkalmat különböző rendezvények megtartására.

IV. ütem: Az ifjúsági zarándokház létesítésével lehetővé válik a több napos tartózkodást igénylő  programokon való részvétel.  A helyszínen épült egy kis kápolna, ahol közös vagy egyéni imádkozásra, elcsendesedésre nyílik  lehetőség.

A kiemelt projekt megvalósítása 2009. elején indult és 2010. október végén fejeződött be.

 

Az egyes ütemek megvalósított elemeinek egy-egy fotója:

I. ütem: Környezetrendezés

I. ütem: Környezetrendezés

II. ütem: Látogató épület

II. ütem: Látogató épület

III. ütem: Arborétum Gyógynövénykert

III. ütem: Arborétum Gyógynövénykert

Hospodárkert Amphiteatrum

Hospodárkert Amphiteatrum

IV. ütem: Ifjúsági zarándokház

IV. ütem: Ifjúsági zarándokház

Közreműködő szervezet:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Telefon: (94) 509-350 Fax: (94) 326-147
Honlap: http://www.westpa.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Telefon 06 40 638-638
Honlap: http://www.nfu.hu