A Magyar Kormány támogatásainak köszönhetően az EGYH-KCP-16-P-0104 és a EGYH-KCP-18-P-0077 azonosító számú egyházi támogatások keretein belül a Pannonhalmi Főapátság, részben a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor közreműködésével sikeresen megvalósította:

 • A Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde létrehozását
 • A Futball-, röplabda- és teniszpályák rekonstrukcióját
 • A budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítését, bővítését
 • A felújított Apátsági Majorral szomszédos telkek megvásárlását
 • A felújított Apátsági Major mellett szálloda építésének előkészítő munkálatait
 • A Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítását és turisztikai elemekkel történő bővítését.


EGYH-KCP-16-P-0104

 • A Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde létrehozása

 Támogatás összege: 709 711 405,- Ft

Mivel a Főapátság pannonhalmi ingatlanjainak esetleges átépítése jelentős többletköltséggel járt volna, a Főapátság úgy döntött, hogy a projekt Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde Pannonhalmához közel, Ravazd településen kerül elhelyezésre.

A projekt helyszínéül szolgáló ravazdi ingatlan megvásárlásra, majd átalakításra került. Az ingatlan átépítését és a sörtechnológia beépítését más-más kivitelező végezte. A projekt keretében tervezői, tervező művezetési, műszaki ellenőrzés, arculattervezési, közbeszerzési, külső projektmenedzsment, engedélyeztetési, elektromos hálózattervezési, technológiai tanácsadási szolgáltatásokat vettünk igénybe.

A ravazdi sörfőzde működtetéséhez szükséges jelentősebb (palackozó és címkéző gép, élesztőszaporító edény, laboreszközök, hűtő, mérleg, munkaasztal, víztartályberendezés, sörfőző-technológia, CO2 gázérzékelő rendszer, CO2 mérőrendszer, polcrendszer, konyhabútorok, kupakzáró, forgatócsillag, adagolócsiga, magasnyomású mosó, irodabútorok) valamint kis értékű eszközöket (takarítóeszközök, erjedésfok és alkolholmérő, inox habosítótartály, számítástechnikai eszközök, kommunikációs eszközök, különböző mérőeszközök, öltözőpad, öltözőszekrény, slagtömlő, hordópumpa, létrák) szereztünk be.

 • A Futball-, röplabda- és teniszpályák rekonstrukciója

Támogatás összege: 101 298 794,- Ft

A fejlesztés célja sportcélú beruházások megvalósítása, kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium életében kulcsszerepet játszik a sport, lévén fiúkollégium. Diákjaink mozgásigényét helyben kell megoldanunk. Ennek legfontosabb élettere a tornacsarnok és az ezt kiegészítő kültéri sportpályák.

A leggyakrabban használt műanyag borítású focipályánk több mint 12 éve készült, komoly felújításra szorult. Ennek átlagos napi használati ideje 4-5 óra. A gumiburkolat felújítása valósult meg.

A másik fontos helyszín az arborétumban található füves nagypálya, amelynek az állapota az évek során leromlott. A pálya teljes körű füvesítése, öntözőrendszerrel való ellátása, egy kisméretű lelátó és szertár építése volt a cél. A felújított pályát igény szerint két kisebb pályára lehet osztani.

A nagypálya melletti teniszpálya felújítása a harmadik terület. Itt gumiborítású multifunkcionális (tenisz, röplabda, tengó, tollaslabda) pályát alakítottunk ki.

A projekt keretében a pályák karbantartásához szükséges eszközök is beszerzésre kerültek.

 • A budapesti Bencés Tanulmányi Ház korszerűsítése, bővítése

Támogatás összege: 240 354 241,- Ft

A XI. kerületben lévő Bencés Tanulmányi Házban jelenleg 10 szerzetesnövendék (Pannonhalmáról, Tihanyból, Győrből és Csornáról) és két örökfogadalmas lakik.

A Tanulmányi Házhoz tartozik a Szent Szabina Kápolna is, ahol nagyon aktív közösségi élet folyik. Közel 150 fő hittanos látogatja a hittanórákat 8 csoportban, ezen kívül 12 közösségi csoportjuk van a különböző korosztályok számára.

Az elmúlt időszakban kialakult intenzív közösségi élet szükségessé tett egy olyan átalakítást és bővítést, amelyben teljesen elkülönül a szerzetesi lakótér (klauzúra) és a közösségek által használt tér, valamint a szerzetesi élethez jobban igazodó funkciók rangsorolása, csoportosítása.

Az építészeti feladatokat tekintve szükséges volt a meglévő tető átalakítása új nyílászáró kiosztással, az alagsorban meglévő fedett terasz beépítése, valamint a földszinti terek funkcióváltása.

A felhasznált 240.354.241 Ft-ból 2018 nyarán befejeztük a budapesti Bencés Tanulmányi korszerűsítését, bővítését, 2019-ben a bútorozás, a falvizesedés megszüntetése a kapcsolódó építészeti munkákkal és belső közműfejlesztéssel, illetve a használatbavételi engedélyben előírt kertrendezés valósul meg. 2020 május végére elkészült a Tanulmányi Ház utólagos szigetelési és felújítási munkáinak utolsó része, belső és küldő közműfejlesztések, valamint az építési engedélyben előírt kötelező kertépítési feladatok.

Elkészültek a belsőépítészeti tervek és szakértőt vettünk igénybe az alagsori nedvesség műszaki vizsgálatára.

KEHOP pályázatból lehetőség nyílt energetikai korszerűsítésre. A teljes épületgépészeti felújítás keretében megújuló energiaforrások kerültek felhasználásra hőszivattyú- és napelem rendszer beépítésével, továbbá szellőztető rendszer kiépítésével. A teljes villamoshálózat cseréje is szükséges volt, amely magába foglalta a gyengeáramú rendszerek, mint vagyonvédelem, kaputelefon, informatika, tűzjelző rendszer kiépítését is.

 • A felújított Apátsági Majorral szomszédos telkek megvásárlása

Támogatási összeg: 118 343 000,- Ft

A Pannonhalma belvárosában található Apátsági Major ingatlan a barokk kori építése óta az Apátság mezőgazdasági, borászati tevékenységének központjaként működött. A TSZ-ítés során ez az ingatlan is beolvasztásra került. A Főapátság a majorsági ingatlanok egy részét visszakapta az államtól, más részeit pedig piaci áron szerezte meg egy gazdasági társaságtól. A major ingatlannak már csak egy része a 1123/1 helyrajzi számú ingatlan volt idegen kézben. A projekt keretében ez kerül megvásárlásra, mely szerves része lesz a lelkigyakorlatos házat részben kiszolgáló majorsági ingatlannak.

A Pannonhalma belterület 1120-as ingatlan mérete 10.523 m2, ez az ingatlan a későbbiekben megosztásra került és annak csak egy részét (2970 m2-t) vonták össze a major ingatlannal, ennek értelmében, csak ez a telekhányad szolgálja a projektcélt. Ennél fogva csupán a vételár arányosított része kerül elszámolásra (elszámolandó rész 28,22%.).

 • A felújított Apátsági Major mellett szálloda építésének előkészítő munkálatait

 Támogatási összeg: 275 289 997,- Ft

A Főapátság a teljes EGYH-KCP-16-P-0104 támogatás jelentős részét a szálloda létesítésére szánta. A Főmonostor – a támogatás mellett – jelentős saját forrásokat áldozott arra, hogy a megálmodott bencés szálloda mind turisztikailag, mind spirituálisan is egy vonzó közeg lehessen a vallási vagy rekreációs céllal idelátogató vendégek számára. A Főapátság az elmúlt években két engedélyezési és két kivitelezési tervet, koncepció és belsőépítészeti tervet is készíttetett annak reményében, hogy a várható kivitelezési költségek a rendelkezésre álló források keretei közé szoríthatóak. A gondos és körültekintő műszaki előkészítés és tervezési tevékenység ellenére is azzal kellett szembesülni, hogy az építőipari drasztikus áremelkedések ütemét sem újratervezéssel, sem pedig kiegészítő hitelforrások bevonásával nem lehetséges megfelelő mértékben kompenzálni. Az így elkészült, magas színvonalú tervek két ütemben készültek: először Czita Építész Iroda bevonásával 2017 és 2019 között, majd az újratervezéssel megbízott Bara Design Studió Kft közreműködésével 2019 és 2021 között. Az elszámolás kapcsán a főmonostor jelentős önerőt vállalt.

EGYH-KCP-18-P-0077

A Pannonhalmi Főapátság az EGYH-KCP-16-P-0104 azonosítószámú támogatás kiegészítéseként kapta a EGYH-KCP-18-P-0077 azonosítószámú támogatást három célra:

 1. A budapesti Bencés Tanulmányi korszerűsítését, bővítése
 2. Futball-, röplabda- és teniszpályák rekonstrukciója
 3. Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde létrehozása

A támogatási időszakban, azaz 2018.01.01. napjától 2019.05.31. napjáig a kedvezményezett valamennyi szolgáltatást transzparens módon szerzett be a hatályos jogszabályoknak és a Támogatói Okirat előírásaink megfelelően.

Az egyes célok tekintetében az alábbi tevekénységek valósultak meg jelen támogatásból:

A budapesti Bencés Tanulmányi korszerűsítését, bővítése

Az elmúlt időszakban kialakult intenzív közösségi élet szükségessé tett egy olyan átalakítást és bővítést, amelyben teljesen elkülönül a szerzetesi lakótér (klauzúra) és a közösségek által használt tér, valamint a szerzetesi élethez jobban igazodó funkciók rangsorolása, csoportosítása. Az építészeti feladatokat tekintve szükséges a meglévő tető átalakítása új nyílászáró kiosztással, az alagsorban meglévő fedett terasz beépítése, valamint a földszinti terek funkcióváltása. Az egyházi projektrész keretében építési és felújítási költségeket kívánunk elszámolni két számla keretében. Az egyik számla a EGYH-KCP-16-P-0104 azonosítószámú támogatással és az EGYH-KCP-18-P-0077 azonosítószámú támogatással is érintett, így az majd mindkét támogatáshoz benyújtásra kerül megosztva.

Futball-, röplabda- és teniszpályák rekonstrukciója

A fejlesztés célja sportcélú beruházások megvalósítása, kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium életében kulcsszerepet játszik a sport, lévén fiúkollégium. Diákjaink mozgásigényét helyben kell megoldanunk. Ennek legfontosabb élettere a tornacsarnok és az ezt kiegészítő kültéri sportpályák. A támogatás keretében a futballpályaként működő, az arborétumban található füves nagypálya felújítása kerül elszámolásra. Az egyik építési számla a EGYH-KCP-16-P-0104 azonosítószámú támogatással és az EGYH-KCP-18-P-0077 azonosítószámú támogatással is érintett, így majd mindkét támogatáshoz benyújtásra kerül megosztva. Emellett a projektmenedzsment szolgáltatás végszámláját kívánjuk elszámolni.

Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde létrehozása

A Pannonhalmi Főapátság több mint egy évtizede tudatosan fejleszti „Apátsági termékcsaládját”, amelyben kiemelt helyet foglalnak el a kézműves és tradicionális apátsági termékek. A kiváló minőségű és nagy volumenű borászati termékek mellett, a közelmúltban elindult az ásványvízgyártás és forgalmazás is.

A Főapátság deklarált célja, hogy a Pannonhalmára és az apátsági turisztikai desztinációkba érkező látogatókat a Főapátság „kapun belül” teljes turisztikai szolgáltatáscsomagokkal legyen képes kiszolgálni, beleértve a széleskörű gasztronómiai kínálatot is.

A projekthelyszín két alkalommal is módosult, mivel az eddigi ingatlanok átépítése jelentős többletköltséggel járt volna az építőipari áremelkedések miatt. A Főapátság úgy döntött, hogy a projekt jelenlegi állása szerint a Pannonhalmi Apátsági Sörfőzde Pannonhalmához közel, Ravazd településen kerül elhelyezésre.

A projekt keretében berendezések és eszközök beszerzését kívánjuk elszámolni. Elszámolásra kerül egy palackozó és címkéző gép, egy 2.000l/h teljesítményű vízkezelő berendezés, valamint az anyagmozgatáshoz szükséges elektromos homlokvillás targonca.

Jelen projektrész esetében az elszámolás módja nettó, azaz a fejlesztés kapcsán a kedvezményezett Áfa-visszaigénylésre jogosult.