Párbeszédben
Várszegi Asztrik és Palotai Gabriella beszélgetése

A világjárvány szubjektív történetén vonulunk végig, két kreatív lélek segítségével, akik a kényszerű bezártságból és korlátozásokból a párbeszéd szabadságába emelkednek, és emelik az olvasót is.
A beszélgetés élő, mindenkinek szóló, nem szakember-beszédet olvasunk.
A beszélgető felek gondolatait személyes élményeik hitelesítik. Ugyanakkor a párbeszéd folyamatában mély igazságok születnek, melyek mentén az olvasó magára ismerhet.

Várható megjelenés: 2024. április

 

Erich Zenger
Hadd ébresszem a hajnalt. Zsoltármagyarázat 2

A kötet zsoltárértelmezéseiben Erich Zenger egyrészt teológiai-filológia szemmel elemzi a szövegeket, másrészt szélesebb kontextusba ágyazva őket a kanonikus megközelítést használja. Ezzel arra ösztönzi olvasóit, hogy a Zsoltárok könyvét egyetlen összefüggő kompozícióként is befogadják. Kiindulópontja az, hogy a zsoltárokat autentikus zsidó imádságnak tekinti, s így szeretné közelebb vinni őket az érdeklődőkhöz.

Várható megjelenés: 2024. május

 

Erich Zenger
Arcodat keresem, Uram. Zsoltármagyarázat 3

Az Arcodat keresem, Uram című kötetben a kiválasztott zsoltárok elemzésében új módszertani megközelítést követ. Az elemzéseket három lépés mentén építi fel: bevezetés, értelmezés, kontextus. Kiindulópontja, hogy a bibliai Zsoltárok könyve nem önmagukban álló zsoltároknak ad hoc raktára, hanem nagyon is megtervezett gyűjteményként jött létre, amelyen belül az egyes zsoltárok újabb jelentésréteggel gazdagodnak a kompozíció egészében elfoglalt helyük révén.

Várható megjelenés: 2024. június

 

Erich Zenger (1939–2010) katolikus teológus és bibliatudós, az Ószövetség egyik legjelentősebb kortárs kutatója. Teológiát és orientalisztikát tanult Rómában, Jeruzsálemben, Heidelbergben, Münsterben és Würzburgban. 1964-ben pappá szentelték, 1971-ben doktorált teológiából, számos egyetem ószövetség-professzora volt. Kutatásainak súlypontja a zsidó–keresztény párbeszéd, Mózes könyveinek és a Zsoltárok könyvének tanulmányozása.