Gerhard Lohfink / Ludwig Weimer: Mária, Izrael leánya
A szeplőtelen fogantatás új megközelítése
Várható megjelenés: 2020. december

Az egyház kijelentései Máriáról nem légies spekulációk, végeredményük pedig nem valamiféle mitikus alak, amilyen a valóságban sosem létezett. Az egyház Máriára vonatkozó kijelentéseinek alapzata sokkal inkább Izrael izgalmas és az egész világon egyedülálló történelme. Csakis erre az alapzatra építve tapasztalható és fogalmazható meg az a tétel, hogy Isten Fia Máriában vált emberré.

Michael Casey: Az örök életre vezető út
Fordítja Szita Bánk OSB, várható megjelenés: 2021. május

Michael Casey trappista szerzetes, a monasztikus szerzetesi lelkiség egyik legjobb ismerője korunkban. Ebben a könyvében azok az elmélkedések szerepelnek, amelyeket 2010-ben hétről hétre tett fel az ausztráliai Tarrawarra apátság honlapjára. Az 50 elmélkedésben sorról sorra végigveszi Szent Benedek Regulájának Prológusát. Casey atya célja, hogy a Prológus verseit úgy magyarázza a 21. század embere számára, hogy az iránymutatást nyerjen belőlük mindennapi keresztény életében. Miközben a Regula Prológusát idézi, Casey atya megteremti az összefüggést a Regula későbbi fejezeteivel is, tehát egy teljes képet alkothatunk a bencés Regula lelkiségéről.

Allan Heaton Anderson: Bevezetés a pünkösdizmushoz. Világméretű karizmatikus kereszténység
Fordította Sólyom László

Ez a tanulmány bevezeti az olvasót a pünkösdi és karizmatikus kereszténység történetébe, teológiájába és a vele kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekbe; bemutatja eredetét, kibontakozását és jelentőségét világszerte. A könyv megvilágítja a kapcsolatokat a mozgalmak és vezetők szövevénye, valamint a pünkösdizmust alkotó különféle eszmék és viták között. Miközben a történeti alapok után nyomoz, vissza egészen a pünkösdiek huszadik század eleji megjelenéséig és a régi egyházakra gyakorolt hatásukig, a könyv vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek segítették egy saját spiritualitás felemelkedését, és egy új reformációhoz, az egyház megújulásához vezettek.