Újbort új tömlőbe!
A megszentelt élet alakulása a II. vatikáni zsinat óta és a mai kihívások
Iránymutatások

2014-ben konferenciát tartottak a Vatikánban azzal a céllal, hogy áttekintsék, milyen utat járt be a szerzetesélet a II. vatikáni zsinat óta eltelt ötven évben, illetve milyen kihívásokkal kell szembenéznie a mai világban. A konferenciára a világ minden tájáról érkeztek szerzete-sek. Az általuk megosztott tapasztalatokból indul ki e kötet. Iránymutatást kíván adni olyan nehéz kérdésekben, mint a különböző nemzedékek és kultúrák együttélése a közösségben; a női szerepek megbecsülése a szerzeteséletben; az elöljárók szolgálata és a felelősségmegosztás; az evangélium szellemétől áthatott vagyonkezelés; végül pedig az általános káptalan szerepe a Szentlélek vezetésének megkülönböztetésében.

A Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, amelynek feladata a szerzetesélet kísérése és segítése az egyházban, rendszeresen támogatja iránymutatásaival a szerzetesi intézményeket. Ezen iránymutatások sorába illeszkedik ez a 2017-ben megjelent, a II. vatikáni zsinat óta eltelt időszakot áttekintő dokumentum.

Várható megjelenés: 2022. június

 

 

Esti imák
Szerkesztette: Ásványi Ilona

A pandémia heteiben és napjaiban sokat töprengtünk azon, hogy a „bencés nagy család” (szerzetesek, diákok, öregdiákok, szülők, barátaink) hogyan tudna még jobban összekapcsolódni, összekapaszkodni a járvány okozta nehéz időkben.

Úgy gondoltuk, hogy ez az imádságban lehetséges: egyrészt az online közvetített szentmiséken, másrészt az esti imádságok által, melyeket a járvány alatt nem osztályonként végeztünk, valós jelenléttel, hanem szintén online közvetítünk. Ebből adunk most egy válogatást. A kis kötet emlékeztet majd bennünket arra a nehéz időszakra, amit a járvány szorítása okozott, de imádságok és a napi evangéliumhoz fűzött elmélkedések minden időben érvényesen segíthetik istenkapcsolatunkat, imaéletünket.

Várható megjelenés: 2022. július

 

Simon T. László
Emléknyalábok
Bibliai emlékezet-stratégiák nemzedékek és hagyományok párbeszédében

Napjaink Teológiája sorozat

Várható megjelenés: 2022.