André Louf
Boldog gyengeség – Homíliák A, B, C év vasárnapjaira

Ez a kötet André Louf ciszterci apátnak a vasárnapi evangéliumi szakaszokhoz írott elmélkedéseit tartalmazza. A hagyományosan A, B és C év szerint felosztott homíliák a szemlélődő életet élők belső útjáról vallanak, egyben korunk emberének kérdéseire is reagálnak. Elmélkedéseiben André apát úr újra meg újra visszatér szerzetesi életének alaptapasztalatához: Isten szeretete egészen szegénynek és kicsinynek szeretne látni minket, mielőtt eltölt minket ajándékaival és örömével. A kötet címválasztása erre a sajátosan ciszterci és evangéliumi intuí-cióra utal: Boldog, boldog gyengeség!

André Louf (1929–2010)
Mont-des-Cats ciszterci apátja volt, a nyugati monasztikus lelkiség egyik leghitelesebb képviselője. A Bencés Kiadó több könyvét is kiadta.

Várható megjelenés: 2023. november

 

Erich Zenger
Ha Isten segít, a falon is átugrom. Zsoltármagyarázat 1

Erich Zenger zsoltármagyarázatai alapműnek számítanak a zsoltáregzegézisben és a kortárs bibliatudományban. Nagy tudományos zsoltárkommentárjai mellett évtizedeken át dolgozott azon, hogy a zsoltárokat a keresztény spiritualitás számára is megközelíthetővé tegye. Ha Isten segít, a falon is átugrom című kötetében a zsoltárok eredetét és keletkezését éppúgy megvilágítja, mint lelki mélységüket.

Várható megjelenés: 2023. december

 

Erich Zenger
Hadd ébresszem a hajnalt. Zsoltármagyarázat 2

A kötet zsoltárértelmezéseiben Erich Zenger egyrészt teológiai-filológia szemmel elemzi a szövegeket, másrészt szélesebb kontextusba ágyazva őket a kanonikus megközelítést használja. Ezzel arra ösztönzi olvasóit, hogy a Zsoltárok könyvét egyetlen összefüggő kompozícióként is befogadják. Kiindulópontja az, hogy a zsoltárokat autentikus zsidó imádságnak tekinti, s így szeretné közelebb vinni őket az érdeklődőkhöz.

Várható megjelenés: 2024. március

 

Erich Zenger
Arcodat keresem, Uram. Zsoltármagyarázat 3

Az Arcodat keresem, Uram című kötetben a kiválasztott zsoltárok elemzésében új módszertani megközelítést követ. Az elemzéseket három lépés mentén építi fel: bevezetés, értelmezés, kontextus. Kiindulópontja, hogy a bibliai Zsoltárok könyve nem önmagukban álló zsoltároknak ad hoc raktára, hanem nagyon is megtervezett gyűjteményként jött létre, amelyen belül az egyes zsoltárok újabb jelentésréteggel gazdagodnak a kompozíció egészében elfoglalt helyük révén.

Várható megjelenés: 2024. június

 

Erich Zenger (1939–2010) katolikus teológus és bibliatudós, az Ószövetség egyik legjelentősebb kortárs kutatója. Teológiát és orientalisztikát tanult Rómában, Jeruzsálemben, Heidelbergben, Münsterben és Würzburgban. 1964-ben pappá szentelték, 1971-ben doktorált teológiából, számos egyetem ószövetség-professzora volt. Kutatásainak súlypontja a zsidó–keresztény párbeszéd, Mózes könyveinek és a Zsoltárok könyvének tanulmányozása.