Gerhard Lohfink: Végül a semmi? A feltámadásról és az örök életről
Fordította Mártonffy Marcell, várható megjelenés: 2020. június.

Vajon eleven még a feltámadás keresztény reménye? Vagy kifáradt az idők során? Hogyan beszéljünk ma a feltámadásról?
Gerhard Lohfink a halál és a feltámadás kérdését járja körül könyvében. Gondolatmenetének hátterét napjaink meglehetősen bizonytalan elképzelési és várakozásai alkotják. Válaszainak forrása a Szentírás, a keresztény hagyomány és a józan értelem. Jellegzetes nyelvezetén – amelytől éppoly idegen a kenetes szólam, mint az olvasó kegyeit kereső leegyszerűsítés – átfénylik a keresztény feltámadás örömhíre. Nem távoli jövő eseményéről, hanem felfoghatatlan közelségről beszél. A feltámadás már rég elkezdődött. Teljessége saját halálunkban nyílik meg előttünk.

Allan Heaton Anderson: Bevezetés a pünkösdizmushoz. Világméretű karizmatikus kereszténység
Fordította Sólyom László, várható megjelenés: 2021.

Ez a tanulmány bevezeti az olvasót a pünkösdi és karizmatikus kereszténység történetébe, teológiájába és a vele kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekbe; bemutatja eredetét, kibontakozását és jelentőségét világszerte. A könyv megvilágítja a kapcsolatokat a mozgalmak és vezetők szövevénye, valamint a pünkösdizmust alkotó különféle eszmék és viták között. Miközben a történeti alapok után nyomoz, vissza egészen a pünkösdiek huszadik század eleji megjelenéséig és a régi egyházakra gyakorolt hatásukig, a könyv vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek segítették egy saját spiritualitás felemelkedését, és egy új reformációhoz, az egyház megújulásához vezettek.

Michael Casey: Út az örök élethez. Gondolatok Szent Benedek regulájának prológusához
Fordítja Szita Bánk OSB, várható megjelenés: 2021.

Ezek az írások eredetileg tízperces beszédekként hangzottak el 2010 során, amelyek a tarrawarrai apátság honlapján voltak elérhetők. Mindegyik beszéd a Szent Benedek-i Regula prológusának egyik verséből indult ki, majd a Regula más részleteihez, a monasztikus hagyomány más témáihoz és a szerző saját tapasztalataihoz kapcsolódva igyekezett értékelni azt, amit Szent Benedek örökül hagyott ránk.