Esti imák
Szerkesztette: Ásványi Ilona

A pandémia heteiben és napjaiban sokat töprengtünk azon, hogy a „bencés nagy család” (szerzetesek, diákok, öregdiákok, szülők, barátaink) hogyan tudna még jobban összekapcsolódni, összekapaszkodni a járvány okozta nehéz időkben. Úgy gondoltuk, hogy ez az imádságban lehetséges: egyrészt az online közvetített szentmiséken, másrészt az esti imádságok által, melyeket a járvány alatt nem osztályonként végeztünk, valós jelenléttel, hanem szintén online közvetítünk. Ebből adunk most egy válogatást. A kis kötet emlékeztet majd bennünket arra a nehéz időszakra, amit a járvány szorítása okozott, de imádságok és a napi evangéliumhoz fűzött elmélkedések minden időben érvényesen segíthetik istenkapcsolatunkat, imaéletünket.

Várható megjelenés: 2023. tavasz

Simon T. László
Emléknyalábok
Bibliai emlékezet-stratégiák nemzedékek és hagyományok párbeszédében

Napjaink Teológiája sorozat

Emlékezés és felejtés mint téma végigkísérik a Szentírást. A bibliai emlékezet szálainak felfejtésekor azonban előre nem sejtett összefüggések újabb és újabb hálójában találjuk magunkat. Az emlékezés változatosságát és változékonyságát, dimenzióit és stratégiáit, identitásadó szerepét, konstrukciós voltát, krízisekhez és traumákhoz való viszonyát igyekszik feltárni e kötet néhány ó- és újszövetségi szöveg elmélyültebb tanulmányozásával.
Amit az olvasó kézhez kap, csak néhány emléknyaláb.

Várható megjelenés: 2023. tavasz