Kardinal Kurt Koch: Megfontolások az ökumenéről
Fordítja: Mártonffy Marcell, várható megjelenés 2021. június

A kereszténység az öröm vallása. Isten öröméről ad hírt, amelyet ő a teremtés fölött érez, és arról az örömről, amelyet a keresztények élnek át Istenben. Koch bíboros úr különböző tanulmányokban teszi szemléletessé az egyház hivatását, hogy tanúja legyen ennek az örömnek, amely Istennek az ember fölött érzett örömében gyökerezik. A könyv a bíboros úr 70. születésnapjára jelent meg, felébreszti és elmélyíti a keresztény hit szépsége fölött érzett örömöt, és elérhetően mutatja be annak lényeges mozzanatait. Sorra veszi a hit teocentrikus, doxológiai, ekkleziológiai, szolgálattevőkkel kapcsolatos, missziós, ökumenikus és dialogikus dimenzióit. A magyar kiadásban az ökumenikus dimenzióval kapcsolatos tanulmányokat közöljük.

Allan Heaton Anderson: Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak
Bevezetés napjaink karizmatikus kereszténységébe
Fordította Sólyom László, várható megjelenés: 2021. nyara

Ez a tanulmány bevezeti az olvasót a pünkösdi és karizmatikus kereszténység történetébe, teológiájába és a vele kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekbe; bemutatja eredetét, kibontakozását és jelentőségét. A könyv megvilágítja a kapcsolatokat a mozgalmak és vezetők szövevénye, valamint a pünkösdizmust alkotó különféle eszmék és viták között. A szerző két fő irányból közelít vizsgálódása tárgyához: először történelmi környezetébe helyezi a pünkösdizmust, majd elemzésekkel rajzolja meg, hogyan fejlődtek ki teológiai és társadalmi-vallási jellegzetességei. Miközben a történeti alapok után nyomoz, vissza egészen a pünkösdiek huszadik század eleji megjelenéséig és a régi egyházakra gyakorolt hatásukig, vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek segítették egy saját spiritualitás felemelkedését, és egy új reformációhoz, az egyház megújulásához vezettek.

Martin Werlen: Ki a csigaházból!
Fordítja: Szabó Miklós, várható megjelenés: 2021. nyara

2020-ban sokan megtapasztalták, milyen ijesztő, ha folyton bent kell lenni. Ilyen helyzetben kikerülhetetlen az unalom, a kilátástalanság, az agresszió és a kétségbeesés. Van olyan embercsoport, amely önként zárkózik be, hogy meg ne fertőzze őket „a kor vírusa”. Az a tragikus, hogy a vallási közösségekben sok kérdésben ezek a beteg emberek a hangadók. Összekeverik az önhatalmú elszigeteltséget a hittel.

Martin Werlen meglepetésekkel teli útra vezeti az olvasót: olyan hithez, amely nem elzárkózásra törekszik, hanem bátran keresi a jövő útjait. Ez mozgásba hozza az egyházat és a társadalmat – még a legnagyobb válságok idején is. A legtöbb farizeusnak ez gondot okoz, de talán közülük is többen ráébrednek: Csak az lehet bent, aki kint van!

Michael Casey: Az örök életre vezető út
Fordítja Szita Bánk OSB, várható megjelenés: 2021. nyara

Gyakran vádolják Szent Benedek Reguláját azzal, hogy pusztán szabálygyűjtemény, amelyből hiányzik a misztikus elem. Michael Casey atya, trappista szerzetes, a monasztikus szerzetesi lelkiség egyik legjobb ismerője korunkban, rámutat, hogy a Regula gyakorlati előírásai hogyan vezethetik el a szerzeteseket és istenkereső világiakat Istenhez, ahogy szívesen mondták a középkorban: Isten boldog színe látására.