Esti imák
Szerkesztette: Ásványi Ilona

A pandémia heteiben és napjaiban sokat töprengtünk azon, hogy a „bencés nagy család” (szerzetesek, diákok, öregdiákok, szülők, barátaink) hogyan tudna még jobban összekapcsolódni, összekapaszkodni a járvány okozta nehéz időkben.

Úgy gondoltuk, hogy ez az imádságban lehetséges: egyrészt az online közvetített szentmiséken, másrészt az esti imádságok által, melyeket a járvány alatt nem osztályonként végeztünk, valós jelenléttel, hanem szintén online közvetítünk. Ebből adunk most egy válogatást. A kis kötet emlékeztet majd bennünket arra a nehéz időszakra, amit a járvány szorítása okozott, de imádságok és a napi evangéliumhoz fűzött elmélkedések minden időben érvényesen segíthetik istenkapcsolatunkat, imaéletünket.

Várható megjelenés: 2022. ősz

Lajkó Károly: Törekvéseink a bizonytalanságban

Lajkó Károly korábbi könyveihez (Önsegítő pszichológia nem csak keresztényeknek; Életünk újratervezése) hasonlóan itt is a halállal állítja szembe minden törekvésünket:

Bármilyen életpályát futunk is be, közös sorsa lesz az általa definiált négy személyiségtípusnak: a diktátornak, az igazságkeresőnek, az elfogadónak vagy a véleménytelennek. Ugyanis mindenki számára a pályafutás egyszer véget ér. A véget megelőzi a hanyatlás, amely elég hosszúra is nyúlhat, és nagyon nem mindegy, hogy honnan érkezünk életünknek ebbe a szakaszába. A legfőbb igazság pedig az, hogy akármilyen szerepem is van jelenleg, a hanyatlás előbb-utóbb elindul, illetőleg az életünk valamikor befejeződik.

Várható megjelenés: 2022. ősz

Simon T. László
Emléknyalábok
Bibliai emlékezet-stratégiák nemzedékek és hagyományok párbeszédében

Napjaink Teológiája sorozat

Várható megjelenés: 2022. ősz