Bencés történetek a címkéken

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, bő másfél évtized után teljesen megújul a Pannonhalmi Főapátság pincészetének kínálata. Ez nemcsak magát a termékskálát érinti, de teljes arculatváltással is együtt jár.

Két és fél éve dolgozunk a váltáson, amelynek első lépésében a kínálat megtisztítására került sor: a korábbi 18-20 különböző tételt tizenkettőre redukáltuk. Érdekesség, hogy az új rendszerben a pincészetnek két termékpiramisa rajzolódott ki: egy a házasításoknak és külön egy a fajtaboroknak. Az alap házasítások (St. Martinus újbor, Tricollis fehér, Tricollis vörös, Tricollis rosé) és a prémium házasítások (Hemina fehér, Hemina vörös) alkotják az egyik piramist, az alap fajtaborok (Sauvignon Blanc, Rajnai Rizling, Pinot Noir) és a prémium fajtaborok (Prior fehér néven rajnai rizling dűlő- és fürtválogatás, Prior vörös néven pinot noir hordóválogatás) pedig a másikat. Az egyetlen kakukktojás a borászat ikonikus bordeaux-i házasítása, az Infusio, ami a minősége és exkluzivitása okán került a prémium fajtaborok mellé az abszolút csúcsra.

 

Talán a szortiment kialakításánál is nehezebb feladat volt az új arculat kidolgozása. „A minőség, árazás és borászati koncepció alapján kikristályosodott négy termékcsoporthoz négyféle vizuális megjelenítést szántunk, amelyek külön-külön is kifejezik az adott szegmens pozicionálását, de a kínálat összes elemét egymás mellé téve mégis egységet sugároznak. Fontos szempontnak tekintettük továbbá, hogy a készülő címkék erőteljesebben szemléltessék a borok származásának egyediségét, vagyis azt a pannonhalmi bencés történeti hagyományt és kulturális örökséget, ami hazai és nemzetközi szinten egyaránt megkülönbözteti, sőt értékes többlettartalommal ruházza fel borainkat versenytársaival szemben. Különösen manapság, amikor a történetmesélés kiemelt szerepet játszik a borok ismertségének és a fogyasztók kötődésének alakításában, az új címkéink vizuális elemeinek fel kell villantaniuk valamit belőlünk, ami felkelti a vásárlók érdeklődését a teljes történetünk iránt, amiből kiindulva aztán elkezdődhet egy dialógus” – fejti ki az arculatépítés mögötti gondolatiságot Illés Tamás, a pincészet marketing vezetője.

Az új grafikák bátrabban merítenek az évezredes pannonhalmi bencés szőlőművelő-borkészítő múltból és az ennek szilárd háttértámogatásaként jelen lévő szakrális kultúrkörből úgy, hogy közben markánsan megjelenik rajtuk a Főapátság innovatív szemlélete is. A modernitást ezúttal nem a formaiság, sokkal inkább az anyag- és színhasználat, a tipográfia, az elrendezés letisztult, kortárs volta képviseli. Az új koncepció a 2018 novemberében forgalomba került Pannonhalmi St. Martinus 2018 újborral debütált, amelyet szinte hónapról hónapra követtek s követnek az új megjelenések.

St. Martinus

A minden évben Szent Márton ünnepére elkészülő tétel címkéjén az ókeresztény szent püspök és a legendájában kulcsszerepet játszó liba van a középpontban. A szent illusztrációját a Főapátság egykori szerzetesei által 1511-ben kézzel írott, többek között az egyházi ünnepekre előírt evangéliumi részleteket tartalmazó Pannonhalmi Evangelistarium kódexből emeltük ki, míg a miniatúraként megjelenő liba Hreblay Emil főapátsági könyvtárállományban őrzött, Baromfitenyésztés című 1912-es kötetéből röppent elő. A miniatúra kísérőidézete az „in tempore opportuno”, vagyis a „megfelelő időben”, amely a 387-ből eredeztethető, Psalterium Gallicanum című zsoltárgyűjtemény pannonhalmi szerzetesközösség által asztali imádságként használt 145. zsoltárából származik, s egyszerre utal a szellemi táplálék fontosságára, valamint az újbor és a libaételek Szent Márton ünnepéhez köthető aktualitására.

Tricollis fehér, rosé és vörös

A címke központi motívuma a Pannonhalmi Főapátság épületegyüttese. G Kohlmann három égtájból festette meg a kolostort 1824-ben, még éppen a klasszicista építkezések előtt, vagyis a képek az épületek elrendezésének és kialakításának valós állapotát mutatják. A Tricollis-sorozat mindhárom borára az akvarellek egy-egy képe került, illetve – ahogy a St. Martinus esetében a liba lett a kiemelt momentum, – a három grafikán szintén megtalálható a „kép a képben” játéka, amelyek különböző történetek elmesélését teszik lehetővé. Mindegyik szándékosan olyan pillanatot ábrázol a bencés szerzetesek korabeli életéből, amely a fogyasztó egyházi kötődése vagy vallási hovatartozása nélkül is értelmezhető és szerethető. Már-már profán például a Tricollis rosé miniatúrája, amely a Pannonhalmi Főapátság arborétumának egykori tekepályáját mutatja egy éppen gurító alakkal. Az adott világiasabb szellemű képi jelenet szakrálisabb, de általános érvényű szöveges társításaként olvasható az „et vinum lætificet cor hominis” („és bort, amely felvidítja az ember szívét”) idézet, ami a St. Martinus esetében már említett gyűjtemény 104. zsoltárában szerepel, de akár a teljes borvilág „ars poeticájaként” is érvényes üzenetet hordoz.

A Heminák, a fajtaboraink és a csúcsborunk arculatáról egy következő cikkben számolunk be.