A Szent Három Nap hitünk középpontja. A tavalyi évhez hasonlóan sokan idén sem tudnak eljutni majd a templomba, de Istent ez semmiben sem akadályozza. Ő akkor is (mindig) velünk van. Virágvasárnap bevonul otthonunk Jeruzsálemébe, nagycsütörtökön a mi otthonunk lesz az utolsó vacsora terme, nagypénteken az otthoni keresztünk előtt hódolhatunk a Megváltónak, nagyszombat vigíliáján pedig a saját szobánk sötétjét töri meg a feltámadás húsvéti gyertyájának a fénye.

A következőkben a nagyhét megünneplésének az aktív előkészítésére hívjuk meg Önöket is. A nagyhét liturgiáit a Főapátság csatornáin a szokásos módon fogjuk közvetíteni, de lehet, hogy Önök közül többen a közvetítésen túl, otthon aktívabban szeretnék megélni, megünnepelni a húsvéti misztériumot. Ezt szeretnénk ötletekkel, otthon ünnepelhető liturgikus részletekkel, a közvetített liturgiákba való bekapcsolódási lehetőségekkel segíteni.

Bevezető a naphoz

Pannonhalmához, a pannonhalmi szerzetesközösséghez sokan kötődnek személyesen: jelenlegi és öregdiákjaink és családjaik, munkatársaink, barátaink, látogatóink, a monostort felkereső zarándokok. Az idei évben arra gondoltunk, hogy olyan lelkipásztorokat szólítunk meg és kérünk fel arra, hogy a Szent Három Nap üzenetét megfogalmazzák, akik hozzánk évek-évtizedek óta személyesen kötődnek, és akik a határon túli magyar közösségek szolgálatát látják el. Húsvéti gondolataik tehát ebben a különleges földrajzi-társadalmi-vallási-kulturális szövegkörnyezetben reflektálnak a Szent Három Nap eseményeire, a Húsvét titkára.

Az egyes napok üzeneteit tolmácsolják:

  • Mons. Gábor Bertalan esperes-plébános (Szepsi, Felvidék)
  • Marosi István görögkatolikus parókus (Beregszász, Kárpátalja)
  • Matthew Leavy emeritus apát úr (Woodside-i Perjelség, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok)
  • Simó Gáspár atya (a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium spirituálisa, Csíkszereda, Erdély)

Készület kezdőknek

Különböző módokon és intenzitással készülhetünk az ünnepre, hiszen különböző élethelyzetekben vagyunk. Vannak, akik az út elején járnak: épp csak most kezdenek belepillantani húsvét titkába. Kezdők, de előttük állnak a legnagyobb lehetőségek. És mindemellett mennyi mindent csinálnak még... gyereket nevelnek, távtanítanak, főznek, vagy éppen a munkahelyükön dolgoznak. Nekik segít a "Készület kezdőknek" szempontrendszer.
Az itt megfogalmazott gyakorlatokat, feladatokat lehet délelőtt elvégezni, egyedül, vagy a család közösségében. És ha több készületi feladat szerepel egy nap leírásánál, akkor válogass nyugodtan.

Készület haladóknak

A haladóknak már összetettebb, nehezebb készületi feladatokat gyűjtöttünk össze. Persze az is elképzelhető, hogy az ember egyik nap haladó, másik nap pedig kezdő, vagy újrakezdő. Jól van ez így. Válassz nyugodtan.

Készület szuperhaladóknak

A szuperhaladó készületi feladatok több időt igényelnek, vagy hosszabb távú elköteleződéssel járnak. Ezért nem is érdemes túlságosan sokat választani belőlük az egész hét folyamán. Ugyanakkor segítenek abban, hogy húsvéti hitünkből konkrét tettek, felvállalt elkötelezettség fakadjon. Természetesen a szuperhaladó feladatok sora folytatható is az egyéni kreativitásnak és erőlétnek megfelelően. Válassz bátran!

Hallgasd meg!

Minden napra ajánlunk egy-két olyan zenedarabot, amely a liturgikus ünneplés témájához kapcsolódik. Megengedheted magadnak azt, hogy ezeket a darabokat kényelmesen elhelyezkedve, csak a zenére figyelve hallgatod meg. Ebben a helyzetben a művészet is Isten beszéde lehet, amellyel hozzád szól.

Dönthetsz úgy is, hogy Nagypéntek és Nagyszombat titkát csenddel és hallgatással ünnepled meg. Ekkor micsoda kitörő öröm lesz, ha Húsvétvasárnap nagyzenekari művet hallgatsz!

Nézd meg!

A Nagyhét napjaira ajánlunk egy-egy filmet, online kiállítást, művészeti alkotást is. Képezhetik ezek a gondolkodás, reflexió, lelkiismeret-vizsgálat alapját, s meríthetsz belőlük lelkesedést, örömet egyaránt.

Olvasd el!

Egy-egy cikket, verset, irodalmi alkotást, szentírási helyet ajánlunk itt az elmélyüléshez.

Imádságminták

Ebben a pontban a Nagyhét megfelelő napjára írt étkezési imádságokat, egyéni és családi imádságokat gyűjtöttünk össze a bencés hagyományból. Ezek minták és ajánlások. Légy szabad, és találd meg a te saját imádságodat!

Karanténliturgia

Hisszük, hogy a koronavírus-járvány által megjelölt nagyhét napjai olyan alkalmak, amelyekben Isten személyesen meglátogat bennünket, vendégségbe érkezik hozzánk. Otthonunkban vele együtt megtalálhatjuk az imádságnak azt rituális módját, amellyel Krisztus húsvéti misztériumához is közelebb léphetünk, még akkor is, ha személyesen nem kapcsolódhatunk be az egyház liturgikus ünneplésébe. Ebben a pontban olyan rítusokra és családi liturgiákra teszünk javaslatot, amelyek a nagyhét liturgiájához kötődnek, mégis a család környezetére szabottak. Mindezek javaslatok. Hisszük, hogy az Úr Szentlelke ezekben a napokban nagyon sok kreativitást ad az őt keresőknek.

Járványimádság

Minden nap imádkozunk a COVID-19 járvány által sújtott emberekért, népekért, közösségekért. Minden napra ajánlunk egy rövid imádságot.

Liturgia-magyarázatok

Szerzetesközösségünk minden nap végzi a szent liturgiát, és az online eszközöknek hála mindannyunknak lehetőségünk nyílik arra, hogy bekapcsolódjunk a liturgiába. Ebben a pontban egy-egy rövid bevezetőt nyújtunk az ünnepléshez - úgy, mint a pannonhalmi Szent Három Napon a testvérek a liturgiát megelőzően.

Ötletek a csendesórából

A Bencés Gimnázium 2020. április 4-i csendesórájában a bencés testvérek minden napra megfogalmaztak egy-egy szempontot vagy gyakorlatot, amelyekkel egyedül vagy közösségben készülni tudunk a liturgiaközvetítésbe való tevékeny bekapcsolódásra. Itt ezeket a szempontokat elevenítjük fel.

Kapd el a pillanatot...

A liturgiának vannak olyan apró mozzanatai, amelyekre előzetesen is érdemes felkészülni. Kisebb gyerekekkel előre megbeszélhetjük, hogy melyik mozzanatot keressék, és amikor ezt látják a képernyőn, kiáltsanak fel, és hívják fel mindenki figyelmét arra, hogy elkapták a pillanatot. Felnőtteknek ugyanígy segít, ha egy-egy mozzanatra kiemelten készülnek. Persze az sem baj, ha nem az előre kijelölt pillanat üt szíven, és akkor sem történik semmi rossz, ha éppen semmi nem szólít meg a liturgiában. Isten Lelke máshogy működik...

Információk, közvetítés

Ebben a pontban a liturgiaközvetítés elérhetőségeit adjuk meg.

Ezt az oldalt a bencés szerzetesközösség tagjai, a Pannonhalmi Főapátság munkatársai és barátai készítették 2020 húsvétján, amelyet idén aktualizáltunk és bővítettünk.

Közreműködők:
Ásványi Ilona
Bakos Gergely OSB
Dejcsics Konrád OSB
Dénesi Tamás
Erdődy Orsolya
Fehérváry Jákó OSB
Gérecz Imre OSB
Halla Bálint Ph'21a
Halmos Ábel OSB
Hortobágyi Arnold OSB
Hortobágyi T. Cirill OSB
Horváthné Wolf Mónika
Juhász-Laczik Albin OSB
Kiss Zsolt
Kormos Gyula
Mélyi József
Onko Henrik OSB
Rochlitz Kyra Mária OSB.obl.
Sarkadi Mónika
Szabó Márton OSB
Szalai Zsolt
Tamás Magdolna
Tillmann József
Tóta Péter Benedek
Vincze Iván OSB
Virágvölgyi István
Viszló Andrea

Szerkesztette:
Dejcsics Konrád OSB

Fotó:
Hajdú D. András
Horváth Tamás