Cirill főapát úr imádsága Ciprián atyáért

Cirill főapát úr az alábbi imádságot mondta Ciprián atya temetésén, 2020. május 15-én a Boldogasszony-kápolnában.

Halálból feltámadt Urunk, Jézus Krisztus!
Test szerinti feltámadásoddal örökre útitársunk lettél, előttünk jársz és
értünk jössz földi vándorlásunkban.
Közös útitársunkra, Ciprián atyára emlékezünk, érte imádkozunk most koporsójánál.
Emlékezünk, mert a közös múlt összeköt bennünket, és segítség utunk folytatásában.
Nehéz időben kezdődött az ő élete. Már indulásakor – szüleivel és öccsével együtt – meg kellett tapasztalnia az alsóbbrendűnek nyilvánított emberek életét, a sok téren ellehetetlenített életet. Egészséges, gyermeki életösztöne segítette át ezen a nehéz időszakon. Nagyigmánd, ahol gyermekként élt, örökre életének része lett. Növendék éveiben ő volt a Nagyigmándi Horváth Ciprián. Sajátos és meghatározó szigetet jelentett számára életének következő színtere, a győri bencés gimnázium. Az iskola sajátos múltja, színes tanáregyéniségei igazi otthont jelentett számára, ahol nem kellett együtt élnie hátrányos megkülönböztetéssel, ahol valódi emberi jövő felé növekedhetett. A gimnázium után aztán megint azzal a világgal szembesült, amelyik sorompókat állított útjába. Ezek a sorompók azonban az Isten hívásának eszközei lettek. Visszatért abba a közösségbe, amely növekedésének olyan jó eszköze volt.
Egy évvel az érettségi után Pannonhalmán folytatta életét. Ez az élet is tele volt feladatokkal.
Talán az indulás legnehezebb feladata az volt, hogy a hatalom által korlátozott növendéklétszám és a sajátos rendi berendezkedés miatt egy évig többnyire egyedül kellett az új úton járnia. Természete szerint közösségi emberként, nagyon sokszor kellett egyedül lennie. Talán ez a sajátos szociális böjt tette egész életében közösségkeresővé. A próbatétel sajátos éve után derűs, közvetlen tagja lett az akkor örvendetesen növekedésnek indult klerikusok csapatának. Azokat a társait és tanárait szerette legjobban, akik hozzá hasonlóan, a szokottnál talán egy kicsit látványosabban tudtak lelkesedni. Amikor tanári szakot kellett választania, a matematika-fizika felé indult. Azonban hamarosan irányt váltott és elöljárói tanácsát elfogadva, teológus lett. Teológia-tanulmányait a pannonhalmi alapozás után, a Budapesti Hittudományi Akadémián folytatta, és itt szerzett doktori fokozatot. Közben ünnepélyes fogadalommal végleg elkötelezte magát, 1964-ben pedig pappá szentelte Kisberk Imre székesfehérvári püspök.
Rövid pannonhalmi, diákotthoni szolgálat után egykori iskolájában lett hittanár és teológiai tanár a Pannonhalmi Hittudományi Főiskolán. Az iskola diákjainak kísérése mellett sokoldalú, rendszeres kapcsolatot tartott a győri hívek különböző, sokszor általa szervezett csoportjaival, de megtalálta az utat azokhoz is, akik csak távolabbról érdeklődtek a kereszténység iránt. Sokoldalú, lelkes lelkipásztor volt. Közben példamutató szeretettel gondozta idősödő és egyre tehetetlenebb szüleit akik, hogy közel legyenek hozzá, Kismegyerre költöztek. Győri hittanárságát 1989-ben hat évre Győrszentiváni plébánosságra cserélték elöljárói. Pannonhalma környéki plébániákon folytatódott lelkipásztori szolgálata. Közben – utasként – autóbalesetet szenvedett. Ez testileg-lelkileg nagyon megviselte. Fogyatkozó erővel, de fogyhatatlan lelkesedéssel járt az emberek közé, egyre inkább autójára szorulva.
Utolsó pár évében már nagyon kicsire zsugorodtak valaha bőséges emberi kapcsolatai. Ennek elviselése egyre nehezebb feladattá vált számára.
Urunk, hálát adunk Neked sok derűvel és kedvességgel megáldott testvérünkért!
Hálát adunk neked, mert barátságos, nyíltszívű ember volt, aki tudott lelkesedni és másokat lelkesíteni.
Hálát adunk, mert tanárként és lelkipásztorként is Igédet hirdette, egyházadat, rendünket építette!
Most véget ért földi vándorlása, de a te világodban – hitünk és reményünk szerint – továbbra is együtt leszünk. Gazdag, a mi életünkkel részben közös élet van Ciprián atya mögött.
De töredékes élet, mert minden földi vándor élete töredékes.
Urunk Jézus, te test szerinti feltámadásoddal emberségedben is elérted az élet teljességét.
Hozzád fordulunk most. Te, aki az utolsó vacsorán azt ígérted, hogy értünk jössz,
tedd teljessé az ő életét. Bennünket is támogass, akik útitársai voltunk, hogy a mi töredékes életünk is a te teljessé tevő szeretetedben részesüljön. Ciprián szolgád egész életben azért
dolgozott, azért hirdette a Te igédet sokféle embernek, hogy mindenki közelebb kerüljön
hozzád. Legyen most ő közel hozzád a Te országod teljességében.