Egy francia állami kitüntetés margójára – Lengyel Krisztina tanárnő érdemrendje

„Könnyekig hatódtam.” Így vall Lengyel Krisztina a Pannonhalmi Bencés Gimnázium latin-francia szakos pedagógusa kitüntetése pillanatáról. November végén a nagykövet adta át neki a francia állam kitüntetését, az Akadémiai Pálmarend lovagi fokozatát. Mint mondta az elismerés – amelyet a francia kultúráért végzett szolgálatáért kapott – amellett, hogy hatalmas öröm, egyfajta megerősítés, hogy jó úton halad. Gimnáziumunk tanára az Alliance Française Egyesület győri vezetője. 2014-ben vette át az egyesület irányítását egykori gimnáziumi francia tanárától, Mán Évától.

Kapcsolata a Francia Intézettel azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. Már középiskolásként rendszeresen vett részt az intézet rendezvényein, később ösztöndíjasként, majd segítőként is. Az egyetemi tanulmányokat követően tanárként tért vissza az egyesületbe, amely a nemzetközi Alliance Française hálózat tagjaként nyelvi képzést is folytat. A nyelvi kurzusok és vizsgák mellett ingyenes, mindenki számára nyitott programokkal – filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal – igyekeznek a francia kultúrát széles körben megismertetni az érdeklődőkkel, nem csak a franciául beszélőkkel.

Mint mondja, azt próbálja meg átadni pannonhalmi diákjainak és a Francia Intézettel kapcsolatba kerülőknek, amit ő kapott egykori tanáraitól. „A nyelvtudás nem csupán nyelvi gyakorlat, szövegalkotás, hiszen a nyelv élő, lélegző egész. Ahhoz, hogy megismerjük és élvezni tudjuk egy kultúra szépségét, a nyelvtudás csak egy szükséges, de nem elégséges alkotóelem. Szeretném, ha minél többen lennének nyitottak a francia kultúra csodálatos világára. Egy másik kultúra ismerete által sajátunk is színesebbé válik” – magyarázza szenvedélyesen, és érződik, hogy szavai a szívéből szólnak.

„Nagyon sokat köszönhetek Titusz atyának és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak” – teszi hozzá. Ő volt az, aki – még igazgatóként – otthont adott az egyesületnek, amikor a győri székhelyet kényszerűségből meg kellett szüntetni. Krisztina ekkor vette át az Alliance Française-t, az iskolavezetés pedig támogatta abban is, hogy a tanítás mellett a fiúknak franciás programokat szervezzen. Így érkezett el hozzánk – Ambrus atya segítségével – a francia filmhét is. A vezetőség most is mellette áll – teszi hozzá. „A támogatásuk és biztatásuk nélkül, ez nem lett volna lehetséges.” Krisztina hálás az intézeten belüli kollégáinak és az egyesület tagjainak is, akikkel együtt önkéntesként szervezi a programokat.

Mint kiderült, munkáját mindvégig figyelemmel kísérték. Néhány évvel ezelőtt a Magyarországi Francia Nagykövetség javasolta őt a kitüntetésre. A nagyköveti ajánlást a francia Oktatási Minisztérium felterjesztette a Miniszterelnök elé, aki ez év januárjában hozta meg döntését. A kitüntetésről a hivatalos értesítést októberben kapta meg, amely hatalmas meglepetés volt Krisztina számára. “Hitetlenkedve olvastuk újra és újra a levelet a tanáriban. A személyes öröm a rövid óraközi szünet alatt az egész közösségé lett “– meséli mosolyogva.

Az érdemrendet Napóleon alapította a francia oktatásért és kultúráért végzett kimagasló teljesítmény elismerésére, és végül november végén adták át Krisztinának. Az ünnepséget a járványhelyzet miatt szűk körben tartották. Krisztinát szülei, testvére és kisfia mellett, Titusz atya kísérte el. „Amikor feltűzte a nagykövet asszony a szalagot, és azt mondta: »Köszönjük, amit a francia kultúráért tett!«, könnyekig meghatódtam” – mondja és hangja most is elcsuklik.

Kedves Tanárnő, mi ezt a mondatot egy kicsit kiegészítenénk:

Köszönjük, amit a francia kultúráért tettél, itt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban is!