ORDINE ET DISCIPLINA REFORMARE
Szerzetesi reformok Magyarországon

Egyháztörténeti konferencia
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Díszterem
2022. szeptember 16.

A Pannonhalmi Főapátság spirituális és kulturális programjai 2022-ben a megújulás fogalma köré szerveződnek. A tematikus évhez kapcsolódó egyháztörténeti konferencia a különböző magyarországi szerzetesrendek reformfolyamatait, virágzó és hanyatló időszakait vizsgálja, azokat a törekvéseket és stratégiákat, amelyek segítségével a szerzetesek megpróbáltak választ adni saját válságaikra és koruk kihívásaira. A megújuláshoz általában nem volt elegendő saját belső eltökéltségük vagy egy-egy karizmatikus egyéniség szerepe, legtöbbször külső (pápai, uralkodói) erő segítségét kellett igénybe venniük. Az egyes korszakokban az egymással párhuzamosan tevékenykedő szerzetesrendek hasonló törekvései és eltérő válaszai révén megmutatkozott az egyes rendek karizmája, karaktere.

A részvételhez regisztráció szükséges. A regisztrációkat 2022. szeptember 12-ig várjuk.

Program

8.45 HORTOBÁGYI T. CIRILL OSB főapát: Megnyitó
8.50 DEÁK HEDVIG OP: Reform, aggiornamento, megújulás: a szerzetesi élet teológiájának szempontjai
9.10 GÁRDONYI MÁTÉ: Reformvágy és reformkényszer. A szerzetesi fegyelem helyreállításának modelljei
9.30 Vita
9.45 SZOVÁK KORNÉL: Bencés megújulási áramlatok a középkori Magyarországon
10.05 MOLNÁR ANTAL: Szerzetesrendi reformok és identitás: az obszerváns ferences krónikák tanulságai
10.25 ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS: Rendi reform és kolostorhálózat. A magyar domonkos provincia a késő középkorban
10.45 SARBAK GÁBOR: Pálos reformtörekvések a középkor végén?
11.05 Vita, kávészünet

11.30 DÉNESI TAMÁS: A bencések 17. századi útkeresése
11.50 BOJTOS ANITA: A pálosok barokk kori profilváltásai
12.10 SZEKÉR BARNABÁS: A bécsi udvar rendeleteinek recepciója a magyar piarista rendtartományban Mária Terézia uralkodása idején
12.30 Vita

13.00 Napközi imaóra a Szent Márton Bazilikában
13.20 Ebéd

14.20 BIRISZLÓ LŐRINC OSB: Feltétel vagy küldetés? A magyar bencések életmódja és munkája az 1802-es visszaállítást követően
14.40 SIPTÁR DÁNIEL: A Jézus Társasága feloszlatása (1773) és újraalapítása (1814) mint szerzetesi reform?
15.00 KÁLMÁN PEREGRIN OFM: XIII. Leó ferences reformjának sajátosan magyar aspektusai
15.20 MAGYAR MIRJAM OP: Domonkos reform a 19. századi Magyarországon
15.40 Vita, kávészünet

16.00 KOLTAI ANDRÁS: Vizitátor vagy vizitatár. A magyar piarista rendtartomány ultramontán reformjának kezdetei
16.20 SOMORJAI ÁDÁM OSB: Pápai vizitáció és szerzetesi reform Magyarországon a két világháború között
16.40 HALÁSZ TIBOR: „A konvent meg volt bolygatva, mint valami méhkas…” Reformtörekvések a magyar ciszterciek körében a 20. század első felében
17.00 Vita
17.10 KISNÉMET FÜLÖP OSB: A II. Vatikáni Zsinat szerinti szerzetesi megújulás első évtizede Magyarországon. Bencés, ferences és piarista példák
17.30 VÁRSZEGI ASZTRIK OSB: A hazai szerzetesrendek útkeresése 1989 után
17.50 Vita, zárszó

18.15 Vesperás a Szent Márton Bazilikában

 

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg.