„Énekelj az Úrnak” könyvbemutató és ifjúsági találkozó

Gitáros flashmob, ifjúsági találkozó, dicsőítés és tanúságtétel. Így ünnepeltük az „Énekelj az Úrnak” című énekeskönyv harmadik kiadását.  A gitáros énekeket tartalmazó úgynevezett „Kék könyv” hosszú évek után új kottaképpel és praktikusabb kivitelben jelent meg újra. „Ezek az énekek arról tanúskodtak számomra, hogy a hit mindig fiatal, az evangélium mindig megszólít, örömhíre soha el nem múlik” – fogalmazott Hardi Titusz atya a könyvbemutatón, 2021. november 13-án.

Mintegy százötvenen gyűltek össze november 13-án, szombaton a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A fiatalok, énekes gitárosok és a kísérők mind azért jöttek, hogy megismerjék a Pannonhalmi Bencés Kiadó „Énekelj az Úrnak” énekeskönyvének új, javított kiadását és együtt dicsőítsék az urat ez alkalomból. Az ifjúsági találkozón életünk nagy döntéseiről, szívünk vágyáról beszélt Endrédy Gábor színművész tanúságtételén. Arra biztatta a fiatalokat, hogy mielőtt nagy elhatározásokat tesznek kérjék a Szentlélek segítségét és imádkozzanak.

Hardi Titusz bencés szerzetesatya 1980. áprilisát elevenítette fel, amikor első húsvétját töltötte Pannonhalmán. Azt az időt, amikor az államhatalom mindent megtett azért, hogy megakadályozza a hívek templomba járását. Amikor a szent három napon is úgy vettek részt a vendégek, hogy kitalált neveket diktáltak be, mert tudták később átnézik a résztvevők listáját. Felidézte, hogy a mise után az akkori főapátot gitárral a kezükben kérték meg a fiatalok, hogy még maradhassanak énekelni. Szennay Andrással ezt már korábban egyeztették, így „huncut mosollyal engedélyezte nagylelkűen” – mesélte. „Ott, az ezeréves pannonhalmi bazilikában órákon át énekeltük kitörő, el nem fogyó lelkesedéssel »Új éneket az Úrnak«.” Mint mondta, akkor a fiatalok ezekben az énekekben találták meg életük keresésének hiteles kifejeződési formáját.

Felidézte azt is, hogy a rendszerváltás előtt ezeket az énekeket nem lehetett kiadni, a szerzők is csak később vállalták nevüket. Mint a népdal úgy terjedtek, hallomás útján. Éppen ezért sokszor több változat is élt egymás mellett. Titokban kézzel másolták és sokszorosították. Végül a rendszerváltás után lehetett csak hivatalosan összegyűjteni és egy zeneileg átnézett, ellenőrzött kottával megjelentetni a gitáros énekeket. Az 1993-as első kiadást a második követte 1999-ben, most pedig a harmadik. „Kívánom Mindannyiótoknak, hogy 2021-ben is megtaláljátok azokat az énekeket, akár ebben a kötetben, vagy egy másikban, amellyel szívetek mélyéből – nyomorúságban és örömben, gyászban és ujjongásban – Istenhez tudtok fordulni” – zárta tanúságtételét Titusz atya.

Sillye Jenő zeneszerző személyesen nem tudott jelen lenni az eseményen, de egy videóban üzent a jelenlévőknek. Mint mondta: „Lehet, hogy majd születnek új dalok, új énekek. Az új generációnak megszületnek a maguk imádságai, csak egyet ne adjunk fel, hogy lelkünk az Urat dicsérje, mert ettől leszünk mi boldogok. Ez az, ami igazán kiteljesíti az életünket, s amelynek segítségével mi magunk is, gitáros énekesek átadhatjuk hitünket, reményünket az utánunk jövő generációnak.”

Az ifjúsági találkozóval egybekötött könyvbemutató közös imádsággal és énekléssel zárult. Igazán felemelő volt, ahogy a zsúfolásig megtelt Szent Márton-bazilikában több tucat gitár szólalt meg, miközben a jelenlévők tiszta szívből azt énekelték: „Énekelj az Úrnak, új éneket. Énekelj az Úrnak, egész föld!”