Apostoli nunciusé a Szent Márton-díj – Michael August Blume az idei kitüntetett

Átadtuk az idei Szent Márton-díjat. A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapított elismerést ezúttal Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa vehette át a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában 2021. november 12-én. Ahogy Hortobágyi T. Cirill főapát fogalmazott az idei és az elmúlt évek kitüntetettjei is olyan emberek, akiknek példája bátorítanak.

Tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt a Szent Márton nap, így – ahogy azt Dejcsics Konrád atya megfogalmazta – „nagyon nagy ajándék” a közös ünneplés lehetősége. „Ha megkérdeznénk egymást, mitől annyira különleges ez a Szent Márton nap, azt hiszem, sokan válaszolnánk, hogy a találkozások közvetlensége és öröme miatt” – mondta. Monostorunk kulturális igazgatója arról is beszélt, hogy hálás azért, mert az elmúlt húsz évben ezeken az alkalmakon különleges embereket ismerhetett meg, vagy mélyíthette el velük a barátságát. „Másrészt ez a rendezvény megmutatja, hogy mennyire fontos a társadalmi dialógus, az egymásra figyelő párbeszéd a gazdaság és vállalkozások világa, az állami szektor és egy egyházi közösség – az ezer éves főapátság között. Megmutatja, milyen nagy dolgokra vagyunk képesek együtt” – tette hozzá.

Fotó: Krizsán Csaba

Hortobágyi T. Cirill főapát ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy közösségben, közösségek hálózatába kapcsolódva egy nagyszerű gazdagító történetnek válhatunk a részeseivé. „Helyek és emberek varázsolják számunkra személyessé és gazdagítóvá az életet. Egy hely varázsa, a természeti és épített környezet harmóniája, Isten adta és ember formálta karaktere, hat ránk. A rendezett, békés környezet segít rendet teremteni bensőnkben és békére találni” – fogalmazott. Majd hozzátette: „Embertársaink életének példája, élettapasztalatukból fakadó gondolataik, lelki-szellemi élményeik gazdagítanak, bátorítanak és lelkesítenek minket.”

A főapát szerint ilyen hely Pannonhalma is, és ilyen ember Szent Márton, a díjazottak és ilyen emberekből áll a bencés közösség. „Hiszem, hogy ilyen emberek Önök is! Hiszen ilyen emberekké válni, mindannyiunk közös életcélja, életprogramja!” Arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyek és emberek által személyessé és gazdagítóvá varázsolt élet nem öncél, hanem a monostor, az itt élő szerzetesek és az ünnepségen jelenlévők azért vannak, hogy közösen alakítsák a jövőt. „Egymáshoz kapcsolódva, egymást meghallgatva, egymással dialógusban maradva, egymást kiegészítve, tapasztalattal, kezdeményezőkészséggel, leleménnyel gazdagítva, képesek vagyunk szebbé, tisztábbá, hitelesebbé, rendeltetésének jobban megfelelővé alakítani Földünket, világunkat!”

Fotó: Krizsán Csaba

Mint mondta a gazdagító helyek és emberek nem szalmaláng természetűek. „Szent Márton 1700 év távlatából inspirál, Pannonhalma pedig 1000 év óta bátorít. Hálás vagyok, mert együtt lehetünk részesei a világ ezen pontján, egy nagyszerű, embereket, helyet gazdagító történetnek” – zárta ünnepi gondolatait a főapát.

A beszédet követően egy igazán emelkedett koncert részesei lehettek a jelenlévők. „Szent Márton hegyén, Szűz Mária oltalma alatt” címmel Szent Márton és Szűz Mária énekes köszöntését hallgathatták meg. Az esten közreműködött Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt Ferenc- és Szent Márton-díjas előadóművész, Mizsei-Takács Zsuzsanna, Mizsei Zoltán, Ágoston Béla és Keönch László Farkas előadóművészek.

Fotó: Krizsán Csaba

Szent Márton örökségéről, a mai megélés lehetőségéről szólt ünnepi beszédében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Arra biztatott mindenkit, hogy bátran utánozzák Szent Márton szentéletűségét, átható erejű igehirdetését és irgalmas szeretetét. Mint mondta harcolni a gonoszság ellen és győzni felette feladatunk. „Ezt akkor teljesítjük, ha vállaljuk az emberellenes, gonosz struktúrák megszüntetését; ha fáradozunk az otthonteremtésben, a közösség-hiány pótlásában; ha megőrizzük és megadjuk az emberi méltóságot és tisztességet; ha tápláljuk a szabadságszeretetet és jó sáfárokként őrizzük a teremtett világot.”

Szent Márton átható erejű igehirdetését példának állítva hangsúlyozta, hogy felértékelődött a mai világban az egyház és az Istentől küldetést kapott emberek szolgálata. Mint mondta sokan várnak a hitelesen hirdetett szóra, amihez a gyenge kereszténységgel le kell számolni. „Csak akkor válhat a mi keresztyénségünk erőssé, ha Jézus Krisztus tisztító jelenlétében lefoszlik rólunk minden álszentség, és az életünk válik átható erejű igehirdetéssé. Nem történik másként változás, fordulat, csak így.”

Végül Szent Márton utánzásra hívó irgalmas szeretetéről szólt a püspök. Mint mondta Márton püspökben „életre kelt az irgalmas samaritánus lelkülete és Krisztus beszéde átformálta őt egy irgalmas szeretetű pannóniai keresztyénné, akinek a köntöst megfelező mozdulata kiütötte a gonosz kezéből a fegyvert.”

Fekete Károly teljes ünnepi beszéde 

Az ünnepségén végén Hortobágyi T. Cirill főapát, Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezető igazgatója, és Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója átadták a Szent Márton díjat. A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.

Fotó: Krizsán Csaba

Az idei kitüntetett, Michael August Blume apostoli nuncius 1946. május 30-án született az Egyesült Államokbeli South Bendben. Magyar gyökerei is vannak, hisz nagymamája Himodon, a kis rábaközi faluban született 1881-ben, majd Amerikába került. Unokája 22 évesen kezdte meg noviciátusát az Isteni Ige Társaság szerzetesrendben. 1972-ben örökfogadalmat tett és pappá szentelték. 1975 és 1990 között Afrikában szolált. Előbb Ghánában teológia tanár volt, majd az Isteni Ige Társaságának ghánai és togo-benini tartományának elöljárója. 1995 és 2005 között a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozása Pápai Tanácsának szolgálatában állt, 2000-től titkárhelyettese volt. 2005-ben alessanói címzetes érseki kinevezést kapott, majd 2013-ig apostoli nuncius Beninben és Togoban, 2013 és 2018 között pedig Ugandában. Magyarországon 2018-tól apostoli nuncius.

Ahogy az méltatásában elhangzott, afrikai szolgálata során evangelizációs munkát végzett. „Tanúságot tett az egyszerű életmód, mint keresztény érték jelentőségéről, hiszen ez az egyszerű életmód részt vesz Krisztus szegénységében. Tanúságtételével és példájával reményt adott a falusi szegényeknek és a peremre szorultaknak.” Az érseknek jelentős érdemei voltak tanárként Ghánában. A szegény, de tehetséges diákokat felkarolta és számos ghánai fiatal, aki másként nem tanulhatott volna, az ő segítségével vált tudóssá, jó művésszé és példaképpé az országban.  Nunciusként pedig előmozdította az igazságosság, a béke megőrzését és a teremtett világ védelmét minden állomáshelyén. „Meggyőződésünk, hogy amit tesz, az Pannónia nagy szülöttének, a köpenyét a koldussal megosztó Szent Mártonnak hiteles követése.”