A Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. „Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása keretében” 2021-ÉMI-MA-20 kódszámú pályázatának megvalósítására 461 987 007,- Ft, 100 % támogatás intenzitású vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Megvalósítás helye: Pannonhalma, 0240/5 hrsz

Megvalósítás időtartama: 2022. 07. 01. – 2024. 06. 30.

A támogatás tárgya:

  • 1000 kW energiatároló telepítése, okosmérő rendszer kiépítése.
  • Energiaközösség létrehozása (közösségbe bevonni kívánt szervezetek: Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., Pannonhalmi Területi Főapátság plébániái és templomai, továbbá 2 egyéb épület)

A Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. hőellátásának 90%-a megújuló energiával van fedezve, amelynek következtében jelentős a földgáz megtakarítása, ezzel is csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását. A Kft. célja, hogy a villamosenergia tekintetében is megközelítse a cég- és az érdekeltségi körébe tartozó intézmények a 90% feletti megújuló energia-arányt, amelyet a tervezett napelemparkok létesítésével, villamosenergia tároló telepítésével el lehetne érni.

Ezzel összefüggésben a fogyasztás növekedése miatt szükségszerűvé vált – a termelés és fogyasztás nem egyidejűségéből adódóan – villamosenergia tároló berendezés megvalósítása.

A megvalósuló rendszer alapvetően a közösség saját villamosenergia fogyasztási igényeinek kielégítését szolgálja közcélú hálózat igénybevétele mellett.

A jelen projekt keretében létesülő 1000 kVA villamosenergiatároló telepítése indokolt az eltérő fogyasztói szokások, és termelési jellemzők összhangjának megteremtése céljából.

A projekt tartalma összhangban van Magyarország energiaipari törekvéseivel, jövőbeni trendjeivel, így, de nem kizárólagosan:

  • a decentralizált, helyi energiatermelés révén növeli az ellátásbiztonságot, valamint az energiafüggetlenséget;
  • megújuló, decentralizált, fogyasztásközeli energiatermelést valósít meg klímabarát (direkt CO2 kibocsátás semleges) módon;
  • a fogyasztók növekvő jogait biztosítja energiaközösségi működésen keresztül és aktív felhasználóvá válás útján.