Szerzetesközösségünk vállalja, hogy a napi szentmisében megemlékezik azokról a személyekről és szándékokról, amelyeket ránk bíznak. Kéréseiket a zsolozsmába: a laudesbe és a vesperásba, valamint az esti szentmise könyörgéseibe foglaljuk.

Röviden megfogalmazott kéréseiket, szándékaikat névvel vagy név nélkül az alábbi űrlapon küldhetik el nekünk.