A bencés lelkiségben nagy hangsúly kerül a liturgia méltó végzésére.

A szerzetesi liturgia középpontjában a közös szentmise áll. A zsoltárimádság (zsolozsma), amelyre a monostor lakói napjában többször is összegyűlnek a templomban, egyaránt szolgálja Istennel való kapcsolatuk elmélyülését és összetartozásuk megélését.

Benedek azt várja a szerzetesektől, hogy "az istenszolgálatnak semmit elébe ne tegyenek". Az imádságban való állhatatos megmaradás a hivatás egyik legfőbb jele; a közösen elmondott zsoltárok pedig egyszersmind a személyes ima forrásaivá is válhatnak.

A szerzetesek imájába bekapcsolódhatnak mindazok, akik meglátogatják a monostort. A közösség liturgikus napirendje itt olvasható.

Liturgia