Nagyböjti koncert az ökumené jegyében

Megújulás, ökumenizmus és Bach. E három hívószó köré rendeződött a Nagyböjti koncertsorozat második hangversenye. A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki székhelye, a Deák téri evangélikus templom együttese, a Lutheránia Énekkar Bach három egyházi kantátáját szólaltatta meg. A műveket Kamp Salamon vezényletével, értő odafigyeléssel tolmácsolták, és mind a szólisták – Lőkösházi Mária, Tőkési Emese, Jekl László, Megyesi Zoltán – mind pedig a kórus végtelen odaadással énekelte a megrendítő sorokat.  

„Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott, alleine”

Visszhangzott a Szent Márton-bazilika falai között az ének, ami Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordításában így hangzik:

„Adj békét a mi időnkben,
Úristen, téged kérünk.
Hisz rajtad kívül más nincsen,
Ki síkra szállna értünk.
Egyedül, Te örök Isten.”

A hangverseny műsorfüzetéből mindenki magyarul is követhette a német nyelvű műveket. Az elsőként elhangzó Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV 126 című korálkantátát Bach 1725-ben, Lipcsében szerezte, a hamvazószerda előtti második vasárnapra, azaz a Sexagesimae vasárnapra.  Az alapjához Luther Márton 1542-ben megjelent himnuszát használta fel a mester.

Kamp Salamon

Az esten felcsendült a zeneszerző hamvazószerda előtti, Estomihi vasárnapra szánt Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott BWV 127 című műve is. Ezt ugyancsak Lipcsében és szintén 1725-ben komponálta. Ennek szövege Paul Eber gyászénekén alapul. A Jauchzett Gott in allen Landen! BWV 51 című kantátát nem meghatározott alkalomra, hanem általános használatra szerezte.  Szövege ismeretlen költőtől származik. Ez az egyetlen olyan egyházi kantátája Bachnak, amelyet szopránszólóra és trombitára írt.

Ahogy a hangverseny elején Dejcsics Konrád kulturális igazgató megfogalmazta: örül annak, hogy a Deák téri evangélikus közösség tagjait nem pusztán egy koncerten, hanem egy „ökumenikus együttléten” köszöntheti. Mint mondta az idei évadot, amelynek a mottója a Megújulás, ugyancsak egy ökumenikus alkalommal, közös bűnbánati liturgiával kezdte a bencés közösség. „Evangélikus, református és katolikus testvérek együtt imádkoztak és indultak el a böjtnek, a bűnbánatnak, a megtérésnek, azaz a megújulásnak az útján” – emlékeztetett Konrád atya. A hangversenyen elhangzott Bach-kantátákat pedig a megújulás, a megtérés és a békevágy különleges darabjainak nevezte.