Tevékeny részvétel a közösségben.
Ökumenikus tapasztalatcsere a szinodalitás lehetőségeiről

Nemzetközi konferencia a Pannonhalmi Főapátságban
2022. október 21.

„Istennek a szinodalitás a szándéka a harmadik évezred egyháza számára” – jóllehet ezt a páratlanul súlyos megállapítást Ferenc pápa már 2015-ben megtette, az egész katolikus közösség számára valóságos meglepetéssel ért fel, amikor hat évvel később, 2021-ben az egész világegyházat szinodális útra indította. A szinodalitás azonban nem merül ki meghatározott időtartamú folyamatban, hanem szorosan összefügg a keresztény közösség lényegével. Bartholomaiosz ökumenikus pátriákra régre visszanyúló hagyományt foglalt össze, amikor 2016-ban azt állította Krétán, hogy a szinodalitásban testesül meg az egyház egysége, szentsége, apostolisága és katolicitása.
Ennek megértése minden keresztény közösség részéről tanulékonyságot kíván. A Pannonhalmi Főapátság, amelyre II. János Pál és Ferenc pápa egyaránt kifejezetten az ökumenikus szellemiség ápolásának feladatát bízta, e tanulékonyság jegyében szervezi meg a szinodalitással kapcsolatos tapasztalatcseréjét és konferenciáját. Az előadók között a monasztikus szerzetesség kiemelkedő személyiségei, a katolikus szinodális folyamat vezetői, meghatározó jelentőségű teológusok és a testvéregyházak képviselői egyaránt szerepelnek, mások mellett Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára; Musa Panti Filibus érsek, a Lutheránus Világszövetség elnöke; Job (Getcha) telmesszoszi érsek, az Egyetemes Patriarchátus állandó képviselője az Egyházak Világtanácsánál; Alois testvér, a taizéi közösség perjele; Sabino Chialà, a bosei monasztikus közösség perjele; Dr. Johannes Oeldemann, az ökumenikus Möhler Intézet igazgatója.
Meggyőződésünk, hogy a monasztikus szerzetesség hagyományában megfigyelhető együttműködési formák az egész keresztény közösség számára termékenyek lehetnek, hiszen már Szent Benedek regulájában is szerepel az a felszólítás, hogy a közösségi tanácskozásokon még a legfiatalabb szerzetes véleményét is meg kell hallgatni. A keresztény egyházak szerkezeti felépítése rendkívül sokrétű mintát mutat, s az együttműködés és a részvétel olyan formáiról tanúskodik, amelyekből a többi egyháznak nemcsak lehetősége, de kötelessége is tanulni. Konferenciánk ezt a szerzetesi és ökumenikus gyökerű tanulási folyamatot kívánja támogatni, átfogó európai horizonton, sőt a globális kereszténység összefüggésében.

Program

10:00 Köszöntők
Hortobágyi T. Cirill OSB ordinárius, pannonhalmi főapát
Michael Wallace Banach memphisi c. érsek, apotoli nuncius
Fekete Károly tiszántúli református püspök, egyetemi tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)

Délelőtti szekció előadásai - Levezető elnök: Török Csaba katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

10:20 Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára

10:50 Musa Panti Filibus érsek (Nigériai Krisztus Lutheránus Egyháza), a Lutheránus Világszövetség elnöke:
Egy lutheránus gondolatai a szinodalitásról és a keresztény egységről

11:20 Job Getcha pizidiai metropolita, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttségének vezetője:
A primátus és a szinodalitás. Távlatok és kihívások a mai ortodox egyházban

11:50 szünet

12:15 Alois Löser, a Taizéi Közösség perjele:
Hogyan teremtsük meg a keresztények egységét – az emberiség testvérisége érdekében

12:45 Johannes Oeldemann, a Johann Adam Möhler-Intézet igazgatója (Paderborn):
A szinodalitás orthodox tapasztalatai. Ökumenikus impulzusok a zsinati folyamathoz a római katolikus egyházban

13:15 Kötetbemutató - A Pannonhalmi Főapátságban 2021. június 8-án tartott első ökumenikus konferencia konferenciakötetét bemutatja Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója:
Isten és a világ - vendégségben az Ige asztalánál. Ökumenikus konferencia. Pannonhalmi Főapátság - Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2022.

13:30      Napközi imaóra a Szent Márton-bazilikában
13:45      Ebéd a főmonostori ebédlőben

Délutáni szekció előadásai
Levezető elnök: Kodácsy Tamás református lelkész, tudományos főmunkatárs (Károli Gáspár Református Egyetem)

14:30 Sabino Chialà, a Bose-i Monasztikus Közösség perjele:
A szentek közössége és a keresztények megosztottsága. Kihívások és távlatok

14:55 Zamfir Korinna egyetemi tanár (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar):
Konciliaritás az Egyházak Ökumenikus Tanácsa irataiban. Érintkezések, kölcsönhatások, sajátos hangsúlyok

15:20 Csermely Péter evangélikus lelkész, akadémikus:
A szinodalitás mint hálózatos szükségszerűség

15:45 Fazakas Sándor református lelkész, egyetemi tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem):
Koinonia a reformátori teológiában

16:10 Szünet

16:30 Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára,
Job Getcha pizidiai metropolita, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttségének vezetője,
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem),
Sabino Chialà, a Bose-i Monasztikus Közösség perjele
A beszélgetést vezeti Görföl Tibor főszerkesztő, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem)

18:00      Vesperás Mario Grech bíboros vezetésével és igehirdetésével

Jelentkezési határidő: október 19.

Az ökumenikus konferenciát követően 2022. október 22-én taizéi ifjúsági találkozóra kerül sor a Pannonhalmi Főapátságban.

A konferenciát támogatja: