Tevékeny részvétel a közösségben.
Ökumenikus tapasztalatcsere a szinodalitás lehetőségeiről

Nemzetközi konferencia a Pannonhalmi Főapátságban
2022. október 21.

„Istennek a szinodalitás a szándéka a harmadik évezred egyháza számára” – jóllehet ezt a páratlanul súlyos megállapítást Ferenc pápa már 2015-ben megtette, az egész katolikus közösség számára valóságos meglepetéssel ért fel, amikor hat évvel később, 2021-ben az egész világegyházat szinodális útra indította. A szinodalitás azonban nem merül ki meghatározott időtartamú folyamatban, hanem szorosan összefügg a keresztény közösség lényegével. Bartholomaiosz ökumenikus pátriákra régre visszanyúló hagyományt foglalt össze, amikor 2016-ban azt állította Krétán, hogy a szinodalitásban testesül meg az egyház egysége, szentsége, apostolisága és katolicitása.
Ennek megértése minden keresztény közösség részéről tanulékonyságot kíván. A Pannonhalmi Főapátság, amelyre II. János Pál és Ferenc pápa egyaránt kifejezetten az ökumenikus szellemiség ápolásának feladatát bízta, e tanulékonyság jegyében szervezi meg a szinodalitással kapcsolatos tapasztalatcseréjét és konferenciáját. Az előadók között a monasztikus szerzetesség kiemelkedő személyiségei, a katolikus szinodális folyamat vezetői, meghatározó jelentőségű teológusok és a testvéregyházak képviselői egyaránt szerepelnek, mások mellett Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára; Musa Panti Filibus érsek, a Lutheránus Világszövetség elnöke; Job (Getcha) telmesszoszi érsek, az Egyetemes Patriarchátus állandó képviselője az Egyházak Világtanácsánál; Alois testvér, a taizéi közösség perjele; Sabino Chialà, a bosei monasztikus közösség perjele; Dr. Johannes Oeldemann, az ökumenikus Möhler Intézet igazgatója.
Meggyőződésünk, hogy a monasztikus szerzetesség hagyományában megfigyelhető együttműködési formák az egész keresztény közösség számára termékenyek lehetnek, hiszen már Szent Benedek regulájában is szerepel az a felszólítás, hogy a közösségi tanácskozásokon még a legfiatalabb szerzetes véleményét is meg kell hallgatni. A keresztény egyházak szerkezeti felépítése rendkívül sokrétű mintát mutat, s az együttműködés és a részvétel olyan formáiról tanúskodik, amelyekből a többi egyháznak nemcsak lehetősége, de kötelessége is tanulni. Konferenciánk ezt a szerzetesi és ökumenikus gyökerű tanulási folyamatot kívánja támogatni, átfogó európai horizonton, sőt a globális kereszténység összefüggésében.

Tervezett program

10:00      Köszöntők (Hortobágyi T. Cirill ordinárius, pannonhalmi főapát)

Délelőtti szekció előadásai. Levezető elnök: Baán Izsák, a bakonybéli Szent Mauríciusz monostor perjele

10:20      Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára
10:50      Musa Panti Filibus érsek (Nigériai Krisztus Lutheránus Egyháza), a Lutheránus Világszövetség elnöke
11:20      Job Getcha érsek, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttségének vezetője

11:50      szünet

12:15      Alois Löser, a Taizéi Közösség perjele
12:45      Johannes Oeldemann, a Johann Adam Möhler-Intézet igazgatója (Paderborn)
13:15      Kötetbemutató

13:30      Napközi imaóra a Szent Márton Bazilikában
13:45      Ebéd a főmonostori ebédlőben

Délutáni szekció előadásai. Levezető elnök: Kodácsy Tamás református lelkész

14:30      Sabino Chiala, a Bose-i Monasztikus Közösség perjele
14:55      Zamfir Korinna egyetemi tanár (BBTE Római Katolikus Teológiai Kar)
15:20      Csermely Péter akadémikus, evangélikus lelkész
15:45      Fazakas Sándor egyetemi tanár (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), református lelkész

16:10      Szünet
16:30      Kerekasztal-beszélgetés Görföl Tibor főszerkesztő, egyetemi oktató vezetésével

18:00      Vesperás Mario Grech bíboros vezetésével

A konferencián mutatjuk be Isten és a világ – Vendégségben az Ige asztalánál címmel a Pannonhalmi Főapátságban 2021. június 8-án tartott első ökumenikus konferencia konferenciakötetét.

Az ökumenikus konferenciát követően 2022. október 22-én taizéi ifjúsági találkozóra kerül sor a Pannonhalmi Főapátságban.