Ökumenikus vesperás Pannonhalmán

Szeptember 22-én este, a nemzetközi ökumenikus konferencia zárásaként ökumenikus vesperásra gyűltek össze a résztvevők a Szent Márton-bazilikában. A liturgián Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka mondott beszédet. A Magyar Kurír cikke. 

A liturgiát Antoine Kambanda ruandai bíboros, kigali érsek vezette angol nyelven. Az énekek és az imádságok magyarul és latinul hangzottak el.  A vesperáson részt vett többek között Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát, Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Varga Lajos váci segédpüspök.

A testvéregyházak részéről mások mellett Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, valamint Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vett részt az ökumenikus vesperáson, akik fohászt mondtak; jelen voltak továbbá a bencés szerzetesközösség tagjai és a testvéregyházak meghívott püspökei, lelkipásztorai.

A szentírási szakasz Szent János elő leveléből hangzott el, mely hirdeti: „Isten a szeretet… És ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást!” Ezután Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka mondott beszédet angol nyelven.

Majd könyörgések következtek, melyekben kérték a Mindenhatót az egyházi közösségek vezetőiért, különösen is Ferenc pápáért és Bartholomaiosz pátriárkáért, hogy összefogva és hitelesen szóljanak a teremtett világ védelméért és a békéért; a szeretet és a béke előmozdításán fáradozó minden testvérért; a pannonhalmi szerzetesközösségért; a háborúk végéért az egész világon, valamint a társadalmi felelősségvállalás erősödéséért; hogy a közösségek reményt és segítséget tudjanak nyújtani a menekülteknek és a rászorulóknak; továbbá az ökumenikus párbeszédért és az egységért.

Végül a jelenlévők közösen elmondták a Miatyánkot latinul, Bartholomaiosz pátriárka pedig Isten áldását kérte az imádkozó közösségre. Az ökumenikus liturgián a zenei szolgálatot Kiss Zsolt orgonaművész, a pannonhalmi Szent Márton-bazilika karnagya adta.

Fotó: Merényi Zita

Forrás: Szalontai Anikó/Magyar Kurír