Szent Istvánra emlékeztünk

„Kérünk Urunk küldjed mennyei áldásodat e kenyérre és idei munkánk minden gyümölcsére. Add, hogy aki ebből eszik testének erőt és lelkének üdvösséget nyerjen.” Ezekkel a szavakkal áldotta meg Hortobágyi T. Cirill főapát a kenyeret Szent István ünnepén. Augusztus 20. minden évben a Pannonhalmi Főapátságban is kiemelt esemény. Első királyunk volt az, aki – miután apja, Géza fejedelem az első szerzeteseket ide telepítette – megerősítette a monostor jogait. Az idei ünnepen is számos programmal vártuk a látogatókat.

A kenyér a mindennapi tápláléknak, Isten gondoskodásának, jóságának szimbóluma, hogy szellemi, lelki táplálékot kapunk életünk során. Ezért akarunk hálát adni az Úrnak újra és újra – mondta Hortobágyi T. Cirill főapát a Szent István-napi kenyéráldáson. „Azt is megadod nekünk Urunk, hogy Szent István király nyomán országot és hazát építsünk közösségben, békében és egyetértésben.”

Fotó: Galambos Tamás

A jelenlévőkkel együtt Főapát Úr a múltunkért, az országunkért, a sorsunkért is hálát adott. Továbbá azért, hogy az Úrral együtt munkálkodhatunk a jövőn és Isten országának beteljesülésén, majd az áldását kérte a kenyérre. „Add, hogy aki ebből eszik testének erőt és lelkének üdvösséget nyerjen. Add, hogy egykor Szent Istvánnal és minden szenteddel együtt helyet foglaljunk szent fiad ünnepi asztalánál.” Az áldás után Főapát Úr és Márton testvér megszegték, és a jelenlévők között szétosztották a kenyeret.

Fotó: Galambos Tamás

Az idei ünnep egyik csúcspontja volt az esti Intelmek előadás. Szent István, fiának írt sorait Dunai Tamás keltette életre. A Jászai Mari-díjas színművész az ezeréves szöveget oly értőn és közérthetően, méltóságteljesen egyszersmind humorral fűszerezve tolmácsolta, hogy az a szívekig hatolt. A kimondott szavaknak pedig a Kossuth-díjas Jávori Ferenc „Fegya” zenei improvizációja adott nyomatékot. A kristálytiszta, gyönyörű zongoraszó mintha csak a mondatvégi három pont lett volna, ami arra sarkallta a jelenlévőket, hogy tovább gondolják a hallottakat. Az előadást még különlegesebbé tette, hogy Dunai Tamás a zenélésbe is bekapcsolódott: kitűnő klarinétjátékát élvezhette a közönség. A végén pedig a két művész egy zsidó népdalt is megtanított a nézőkkel.

Fotó: Galambos Tamás

Összhang, alázat és barátság. Mindezt tapasztalta Dejcsics Konrád kulturális igazgató az Intelmek előadás alatt. Ahogy azt a produkciót követő koccintáson – amelyen a művészek, a szerzetesközösség és a nézők is részt vettek – az atya elmondta, ékes példája volt az est annak, hogy mit jelent összhangban alkotni.

„Szent Benedek Regulájában egy hosszú fejezet szól az alázatról. Az előadás alatt a gyakorlatban is láthattuk, hogy mit jelent ez. Amikor a rendező – akinek a »kottájából« játszanak a színészek – odaül és elkezd lapozni, az mutatta meg igazán, hogy mi is az az alázat” – utalt a pillanatra Konrád atya, amikor Mispál Attila rendező felment a színpadra, hogy Jávori Ferencnek forgassa a kottát.

Fotó: Galambos Tamás

Dunai Tamást és Jávori Ferencet több mint húsz éves barátság köti össze, amit a Hegedűs a háztetőn című musicalnek köszönhetnek. Jávori Ferenc az általa alapított Budapest Klezmer Banddel adta a zenei kíséretet, míg a színművész a főszereplőt alakította. Most pedig a két művészben a szerzetesközösség és a Főapátság munkatársai is barátokra találhattak – fejtette ki az atya. „Augusztus 20-án ezt a hármat kívánhatjuk önmagunknak is: összhangot a családjainkban, közösségeinkben, szűkebb és tágabb környezetünkben. Az alázatot, amelyre Szent Benedek monostort épít, és amire igazi művészeti alkotás építhető, és a barátságot, ami a szeretet egy másik szava. Valójában Istenről ad előhírt.”