Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

 

TÁJÉKOZTATÓ

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG támogatásban részesült „A PANNONHALMI APÁTSÁGI MÚZEUM TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

A Pannonhalmi Főapátság 2016 május elején támogatási igényt nyújtott be Széchenyi 2020 program TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívására. A projekt megvalósításának célja a Pannonhalmi Apátsági Múzeum rendezvényterének és digitális múzeumi szolgáltatásainak fejlesztése. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának felügyelet alatt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül valósul meg. A pályázó 149.080.000,- Ft. összegű, a projekt költségeinek 100 százalékát fedező, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célkitűzése, hogy a Pannonhalmi Főapátság által őrzött kulturális és szerzetesi hagyomány, valamint a külső, városközpontban található főapátsági helyszín értékei és színvonalas szolgáltatásai, a benne megvalósított rendezvények minél több ember számára hozzáférhetővé váljanak. A helyszín tulajdonos-fenntartója a Szent Benedek Regulája alapján működő szerzetesi közösség egyedülálló folytonossággal tartja fenn történelmi távlatból is az európai kultúra egyik élő központját.

A turisztikai fejlesztés átfogó célja, hogy az Apátsági Múzeum egy modern, innovatív, a XXI. század követelményeinek megfelelő, interaktív eszközöket felvonultató, egyedülálló múzeumi szolgáltatásokat kínáló kulturális turisztikai és rendezvényközpont legyen. Cél továbbá, hogy Pannonhalma nevének hallatán ne csupán a Főapátság és annak vallásturisztikai jelentősége legyen ismert, hanem az Apátsági Múzeumon alapuló térségi kulturális központ létrehozásával, annak állandó és időszakos kiállításai, és az időről-időre itt megrendezésre kerülő kulturális események is hasonlóan ismertek legyenek.

A projekt megvalósításával olyan célcsoportok számára is vonzóvá válik az Apátsági Múzeum, akik számára a kereszténység, a vallás, a spiritualitás megtapasztalása nem feltétlenül jelent elegendő motivációt a Főapátság és Pannonhalma felkeresésére. Olyan rendezvényeknek is otthont kíván nyújtani a helyszín, amelyek nem ellentétesek a Főapátság lelkiségével, de nem feltétlenül vallási tematikájúak.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2018.12.31

A projekt azonosító száma TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00009

A projektről bővebb információt a www.bences.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

kommunikacio@osb.hu