Pannonhalmi Szemle – 2022. XXX. évfolyam 1. szám

2022-ben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját a Bencés Kiadó gondozásában megjelenő Pannonhalmi Szemle folyóirat. Az idei első szám tematikájában illeszkedve a Pannonhalmi Főapátság 2022-es kulturális évadához, a megújulás témakörét állítja fókuszba.

„Nehéz és kemény dolognak tartottam, hogy valaki újjá tudjon születni: hogy az üdvösségszerző víz fürdőjével új életre keltve levetkőzze azt, ami azelőtt volt, és hogy a test bilincsében megmaradó embert lélekben és gondolkodásában megváltoztassa. Hogyan lehetséges olyan változás, hogy hirtelen és végérvényesen levessük azt, ami vagy természetünknél fogva velünk született és belénk ivódott, vagy a réginek hosszas állandóságával belénk vénült?” /Szent Ciprián/

A lapszám elérhető a Pannonhalmi Főapátság ajándékboltjaiban, előfizethető: Pannonhalmi Szemle XXX. évfolyam 1. szám

Ára: 1390 Ft

Collectanea Sancti Martini IX.
A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 9.
Szerkesztette: Dénesi Tamás 

Az évkönyv írásainak fele a középkorba kalauzolja az olvasót. A kötetből megtudhatjuk azt is, valóban járt-e Mária Terézia Pannonhalmán, Kühár Flóris hogyan élte meg a Tanácsköztársaság fogságát és a pannonhalmi sörfőzés kezdeteibe is bepillantást kaphatunk.

A tartalomjegyzéket ide kattintva tekintheti meg: tartalomjegyzék

Ára: 3 900 Ft

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Apátsági termékek

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Allan Heaton Anderson: Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak
Bevezetés napjaink karizmatikus kereszténységébe
Fordította Sólyom László

Ez a tanulmány bevezeti az olvasót a pünkösdi és karizmatikus kereszténység történetébe, teológiájába és a vele kapcsolatos társadalomtudományi kérdésekbe; bemutatja eredetét, kibontakozását és jelentőségét. A könyv megvilágítja a kapcsolatokat a mozgalmak és vezetők szövevénye, valamint a pünkösdizmust alkotó különféle eszmék és viták között. A szerző két fő irányból közelít vizsgálódása tárgyához: először történelmi környezetébe helyezi a pünkösdizmust, majd elemzésekkel rajzolja meg, hogyan fejlődtek ki teológiai és társadalmi-vallási jellegzetességei. Miközben a történeti alapok után nyomoz, vissza egészen a pünkösdiek huszadik század eleji megjelenéséig és a régi egyházakra gyakorolt hatásukig, vizsgálja azokat a tényezőket, amelyek segítették egy saját spiritualitás felemelkedését, és egy új reformációhoz, az egyház megújulásához vezettek.

Ára: 4 500 Ft

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Apátsági termékek

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

 

Pannonhalmi Szemle – 2021. XXIX. évfolyam 4. szám

"Tisztelni akarod az Úr testét? Akkor se hanyagold el, ha ruhátlan! Ne tiszteld itt a személyben selymekbe burkolózva, ha kint elhanyagolod, ahol meztelen és gyötri a hideg. Az , aki ezt mondta: »Ez az én testem«, ugyanaz, mint aki ezt mondta: »Éheztem és nem adtatok ennem« és »Amit legkisebb testvéremnek tettetek, nekem tettétek«. Mi haszna, ha Krisztus asztala aranykelyhektől rogyadozik, miközben ő maga éhen hal? Kezdd azzal, hogy enni adsz az éhezőknek, s aztán díszítsd az oltárt azzal, ami megmarad! " (Aranyszájú Szent János)

A Pannonhalmi Szemle a Pannonhalmi Főapátság évnegyedes folyóirata. A tematikus számok a filozófia, a teológia, a művészetelmélet és -történet, a pszichológia, a zene és a pedagógia párbeszédét szolgálják. A szerkesztők a témák megválasztásában azokra a kérdésekre figyelnek, amelyek olvasóinkat, a minket körülvevő világot foglalkoztatják. A Pannonhalmi Szemlét szerzetesek és világiak együtt szerkesztik.

Megrendelhető: 9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: kultur@osb.hu
http://www.phszemle.hu

Ára: 1 200 Ft

Árpád-házi királyaink nyomában Pannonhalmán

Írta és szerkesztette: Juhász-Laczik Albin OSB

"Sehol a világon nincs olyan hely, amely ennyi Árpád-házi királynak a kéznyomát őrizné, mint Pannonhalma. A magyar történelem első századainak gazdagságát sajnos a későbbi viszontagságok nagyrészt lerombolták. Nemzetünk sorscsapásai a Szent Hegyet sem kímélték, de  a viszontagságok között mégis számos emlék megmaradt: épületek, írásos emlékek, élő hagyomány, szerzetesközösség. Ez a zarándokfüzet a huszonegyedik századi utódoknak szól, akik Pannonhalma falai között járva az Árpád-kort barangolják végig, és közben közelebb jutnak a jelenhez is. Hiszen múltunk megismerése önmagunkhoz visz közelebb, és ahhoz, aki minden utunk kezdete, célja és értelme: a történelem Urához, Istenhez" (Juhász-Laczik Albin OSB)

A kötet kiadását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Apátsági termékek

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Ára: 990 Ft

Pannonhalmi Főapátság - útikönyv

A Pannonhalmi Főapátság új útikönyve gazdagon illusztrált, egyedülálló fotóanyaggal tárja az olvasó elé az épületkomplexum legszebb látnivalóit.
A kiadvány bemutatja a bencés monostor, mint világörökségi helyszín idegenforgalmi szempontból fontos állomásait, az építészi és művészi igényességgel kialakított tereit.
A kötet szerzői  szerzetesek, írásaikból megismerhetjük a múltat és betekinthetünk a mai szerzetesek életébe. Szent Márton monostora ma is a spiritualitás, a kultúra, a vendégfogadás és a gyógynövénytermesztés színtere.

Ára: 1590 Ft.

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Webshop: Pannonhalmi Főapátság - útikönyv

 

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Énekelj az Úrnak!

Az énekeskönyv ún. „Kék könyv” harmadik, javított, átdolgozott kiadása. Az új kiadás új kottaképpel, praktikusabb kivitellel, a kortárs kottagrafikának és szerkesztői elveknek megfelelően készült. Az első két kiadás hagyományát követve rendkívül igényes harmonizációval és zenei szerkesztéssel.

Ára: 4 700 Ft.

Kapható az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

WEBSHOP
webshop: www.apatsagitermekek.hu

 

Az evangélium szabadságában éljetek! 

A kötet Ferenc pápának a budapesti Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus alkalmával Budapesten, majd azt azt követő szlovákiai látogatása során elhangzott beszédeit tartalmazza impozáns fotóválogatással.

Ára: 3 400 Ft.

A könyv itt vásárolható meg: Az evangélium szabadságában éljetek!

Kapható továbbá az alábbi helyszíneken és elérhetőségeken:

Főmonostori Kiállítótéri Ajándékbolt
Pannonhalma, Várkerület 1.
Tel.: +36 96 570 174

Az örök életre vezető út - Michael Casey

Elmélkedések Szent Benedek Regulájának Prológusáról

Michael Casey atya e könyvében azok az elmélkedések szerepelnek, amelyeket 2010-ben hétről hétre jelentetett meg az ausztráliai Tarrawarra apátság honlapján. Sorról sorra végigveszi Szent Benedek Regulájának Prológusát. Bemutatja, hogy a Regula gyakorlati előírásai hogyan vezethetik el a szerzeteseket és a világban élő keresztényeket Istenhez, ahogy szívesen mondták a középkorban: Isten boldog színe látására. Casey atya mindig szem előtt tartja, hogy könyvét nemcsak szerzetesek, hanem olyan világi keresztények is olvasni fogják, akik szeretnének meríteni a szerzetesatyák bölcsességéből. Ezért úgy fogalmaz, hogy a Regula bölcsességét a világban élő keresztények is át tudják ültetni a gyakorlatba.

Ára: 1 750 Ft.

A kötet kiadását a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
A könyv itt vásárolható meg: Az örök életre vezető út

 

 

Napközi imaóra

Ősi hagyomány, hogy a szerzetesek a nap közepén, munkájukat megszakítva, egy negyed órás imádságra összegyűlnek a templomba. Ennek az imaórának a célja, hogy amikor “Az ég délen a napkorong”, az időt megteremtő Istent dicsőítsük. A zsoltárok szavaival Isten elé visszük napunk gondjait és örömeit. Isten igéjére figyelünk, hogy útmutatást kapjunk napunk hátralévő részére. A napközi imaórás kötet kiadásával szeretnénk lehetővé tenni, hogy a hívek is be tudjanak kapcsolódni a szerzetesek ősi imádságába. A kötet a közösen imádkozott részeket tartalmazza. Az olvasmány, a könyörgések és a zárókönyörgés a www.pannonhalmizsolozsma.hu internetes oldalon érhető el.

Ára: 3 200 Ft

A könyv itt vásárolható meg: Napközi imaóra

 

 

Pannonhalmi Szemle – 2021. XXIX. évfolyam 3. szám

“Akad-e az emberek között talán csak egy is, aki ne keveredett volna valamilyen bűnbe testvérével szemben? Tehát adós minden ember, de mindnek van magának is adósa. Ezért Isten az adósodban állítja eléd a mércét, amellyel egykor majd eljár a saját adósaival szemben.”

Szent Ágoston

A Pannonhalmi Szemle a Pannonhalmi Főapátság évnegyedes folyóirata. A tematikus számok a filozófia, a teológia, a művészetelmélet és -történet, a pszichológia, a zene és a pedagógia párbeszédét szolgálják. A szerkesztők a témák megválasztásában azokra a kérdésekre figyelnek, amelyek olvasóinkat, a minket körülvevő világot foglalkoztatják. A Pannonhalmi Szemlét szerzetesek és világiak együtt szerkesztik.

A szám tartalma a linkre kattintva megtekinthető.

Gelencsér Gábor főszerkesztő gondolatai az aktuális számról.

Ára: 1200 Ft
A kiadvány itt vásárolható meg: Szemle 2021 3. szám

Kifelé a csigaházból - Martin Werlen

„Ezt a könyvet mindazok számára írtam, akik érdeklődnek a keresztény hit iránt. Különösen is azok számára, akik »kívül« vannak. S ez a többség.” – vallja a szerző.

A cím provokatív felszólítása egyben megszólítás is mindazokhoz, akiket érint a kereszténység szelleme és sorsa. Werlen kötete utat és irányt jelöl egy olyan hit felé, amely nem elzárkózásra, nem a már csak a falakon belül működő tradíció konzerválására törekszik, hanem bátran keresi a jövő lehetséges útjait. A megszólítás útjait. Azokat az utakat, amelyeken át az egyház szava (újra) érvényessé válhat a csigaházon túl is.

ISBN 978-963-314-155-7•2021•196 oldal•

Ára: 2900 Ft
A könyv itt vásárolható meg: Kifelé a csigaházból

Igeliturgikus útmutató 2022

Egyházunk naponta elvezet az Ige olvasásához. Ez a naptár segítséget szeretne adni az Isten Igéjének jobb befogadásához.
Isten Igéje akkor lesz termő és cselekvő szó mindannyiunk számára, ha készülünk fogadására, naponta figyelünk szólítására, és ha a szentmise igeliturgiáján megkap egy szó vagy mondat, utánanézünk, újraolvassuk, átelmélkedjük, ,,szívünkben forgatjuk''.

56 oldal • 390 Ft

A kiadvány itt vásárolható meg: Igeliturgikus útmutató

 

 

Megfontolások az ökumenéről - Kurt Koch

2021, 76 oldal, ISBN 978 615 557 615 7

Hogy áll az ökumené napjainkban? Az ártatlannak tetsző kérdés, mögött rendszerint az a gyanú rejlik, hogy az ökumené csakugyan áll – tapodtat sem halad előre. Nem osztom ezt a látleletet. Meggyőződésem, hogy az ökumené jár, mert él. A keresztény egyházak vágyott egysége eleven párbeszédben valósul meg. Ugyanakkor az ökumenikus mozgalom kezdettől fogva az imádság, a megtérés és a misszió mozgalma volt. E háromféle mozgásiránynak a jövőben is meg kell maradnia, ha szembe kívánunk nézni a jelenkor kihívásaival.

Az egység megfelel az Úr akaratának, az egység a Szentlélek gyümölcse – hangzik a második vatikáni zsinat hitvallása. Az ökumené parancsolata ma így szól: hallgassunk a Lélek szavára!

Ára: 2900 Ft

A könyv itt vásárolható meg: Megfontolások az ökumenéről

Pannonhalmi Szemle - 2021. XXIX. évfolyam 2. szám

„Mit jelent ujjongással énekelni? Megérteni és szavakba formálni nem lehet azt, amit
a szív énekel. Hiszen azokat is, akik akár aratáskor, akár a szőlőskertben énekelnek, ha
elkezdenek énekük szavaival ujjongani az örömtől, úgy eltölti ez az öröm, hogy már nem
is a szavak értelme fontos a számukra, hanem az öröm hangja.”
(Szent Ágoston)

Kapható a Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában (Budapest, V. ker., Károlyi u. 19.)
Megrendelhető: 9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: kultur@osb.hu
http://www.phszemle.hu

Ára: 1200 Ft
A kiadvány itt vásárolható meg: Szemle 2021 2. szám

 

Pannonhalmi Szemle - 2021. XXIX. évfolyam 1. szám
E M L É K E Z E T

„A mi Urunk Jézus Krisztus a gyász napjává tette húsvét napját a halála által, de az örvendezés napjává változtatta át. Most, amikor ünnepélyesen emlékezünk mindkét eseményre, őrködjünk halálának emléke felett, és örvendezve köszöntsük közelgő feltámadását.”

Szent Ágoston

Gelencsér Gábor főszerkesztő gondolatai az aktuális számról

Kapható a Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában (Budapest, V. ker., Károlyi u. 19.)
Megrendelhető: 9090 Pannonhalma, Vár 1. E-mail: kultur@osb.hu
http://www.phszemle.hu

A Pannonhalmi Szemle a Pannonhalmi Főapátság évnegyedes folyóirata. A tematikus számok a filozófia, a teológia, a művészetelmélet és -történet, a pszichológia, a zene és a pedagógia párbeszédét szolgálják. A szerkesztők a témák megválasztásában azokra a kérdésekre figyelnek, amelyek olvasóinkat, a minket körülvevő világot foglalkoztatják. A Pannonhalmi Szemlét szerzetesek és világiak együtt szerkesztik.
Ára: 1200 Ft

 

Mária, Izrael leánya - Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer

Napjaink teológiája sorozat 26, 2021, 392 oldal, ISBN 978-963-314-153-3,

Könyvünk kettős célt követ. Egyfelől a történelemben ható rossz „önmagát átörökítő szövedékét” vizsgálja: azt az időn átívelő tapasztalatot, amelyet ismert teológiai kifejezéssel eredendő bűnnek nevezünk. Másfelől szerzőinek figyelme Mária és a hozzá kapcsolódó szentírási, illetve egyházi hagyomány felé fordul. Amikor Isten megtöri a bűn erejét, olyan emberek által cselekszik a világban, akik hagyják, hogy Isten birtokba vegye őket. Az üdvösség mint a rossz történetének ellentörténete „Izraelben ölt testet, és Jézus Krisztusban éri el őseredeti célját”. Ami Jézus anyjával, Izrael leányával történik – a szeplőtelen fogantatás (immaculata conceptio) –, a teremtés helyreállításának tervét teljesíti be; szójátékkal élve: maga a „romlatlan koncepció”. A bibliatudomány, a dogmatika és a spiritualitás számos kérdését elmélyítő kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy az Ószövetség és az Újszövetség teológiáját egymással párbeszédbe vonva korszerű nézőpontból tárgyalja újra a mariológia hagyományos témakörét.

A szerzőkről: Gerhard Lohfink (1934) német katolikus pap és teológus. 1986-ig az Újszövetség professzora volt a tübingeni egyetemen. Teológusként dolgozik a Katolikus Integrált Közösségben (KIG). A Bencés Kiadónál megjelent kötetei: A Názáreti Jézus és a Végül a semmi.

Ludwig Weimer (1940) Katolikus Integrált Közösség teológusa és papja. Joseph Ratzingernél habilitált dogmatikából.

A kötetet, valamint a kiadó további kiadványait megvásárolható:

a WEBSHOP-ban: https://apatsagitermekek.hu/termek/maria-izrael-leanya/

Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában Budapesten
1053 Budapest, Károlyi utca 19.
Tel.: +36 1 266 7009, + 36 30 682 4892
E-mail: info@benedictinus.hu

A Pannonhalmi Főapátság Kiállítótéri Ajándékboltjában
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: +36 96 570 174
E-mail: info@benedictinus.hu

Ára: 4500 Ft

Collectanea Sancti Martini VIII.
Szerkesztette: Dénesi Tamás

"Nem nekünk kell felfedeznünk minden kultúrértéket,
hanem az elődöktől száll az ránk,
az elődökre pedig azok elődeitől…
Nemcsak a kultúra értéke folytonos,
hanem az ember sem tud,
még vérével sem elszakadni a múlttól.” (Lovas Elemér)

A sorozat nyolcadik kötetében hangsúlyos helyet kap gyűjteményeink egy-egy kisebb egységének, ismeretlen dokumentumának bemutatása, illetve a bencés rendhez köthető friss régészeti eredmények publikálása.

Ízelítő a tartalomból: Collectanea_tartalom
Ára: 3900 Ft.

A könyv itt vásárolható meg: Collectanea_Sancti_Martini

 

Hogy szívünk megegyezzék szavunkkal - Fehérváry Jákó

Szempontok egy élhető liturgiához

2020, 336 oldal, ISBN 978-963-314-151-9,

A liturgikus mozgalom nagy felfedezése, hogy a keresztény istentisztelet az egész népre tartozik: talán épp otthonainkban, a terített asztalnál, kenyerünket egymásnak megtörve, a másik tányérjába ételt merítve, poharába bort öntve, közösen énekelve, az esti családi imánál vagy épp a csillagos ég alatt minél többet tartózkodva tudnánk visszatalálni a szertartásoknak ahhoz a világához, amelybe Jézus is belenőtt, és amelyeken keresztül az általa hozott megváltást akarta »háziasítani« számunkra.”

Fehérváry Jákó 2010 óta állandó szerzője az Új Ember katolikus hetilap liturgiarovatának. Az ott megjelent szövegek most tematikus csoportosításában, a Magyar Kurír és a Bencés Kiadó közös gondozásában látnak napvilágot. A szerzőt a liturgikus jegyzetek megírásakor az a meggyőződés vezette, hogy az egyház istentiszteletéhez hozzáférni csak a valódi tapasztalás elemi szintjén lehet: közös liturgikus utunk csak emberségünk és a teremtett világ tiszteletén keresztül vezet a Szenttel való személyes találkozáshoz. A kötet ezen az úton szeretne az olvasó társául szegődni.

Fehérváry Jákó (1972) bencés szerzetes, teológus. Teológiai tanulmányait a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskolán, a párizsi Institut Catholique-on és Rómában végezte. 2008-ban avatták teológiai doktorrá a Sant’Anselmo egyetemen. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban volt hittanár, 2005-től a Sapientia Hittudományi Főiskolán tanít, amelynek 2020. július 1-jétől rektora. 2009 óta a budapesti Szent Benedek Tanulmányi Ház házfőnöke és a Szent Szabina-kápolna lelkésze.

Ára: 2900 Ft

A könyv itt vásárolható meg: Hogy_szívünk_megegyezzék_szavunkkal

Szent István nyomában Pannonhalmán - Juhász-Laczik Albin OSB

Ez a zarándokfüzet úgy kalauzol minket végig a Pannonhalmi Főapátság épületein, hogy közben első királyunk, Szent István személyes történetét is megismerjük. A térképet követve, szó szerint István lábnyomában járunk. Az egyes stációkhoz fűzött feladatra, kérdésre, imádságra kellő időt hagyva belepillanthatunk abba, hogy miként maradhatott István, korának számos emberfeletti kihívása közepette, mégis hívő ember, gondoskodó családapa, győztes hadvezér, hiteles politikus és a ma egyházának is példát mutató szent.

A kiadvány itt vásárolható meg: Szent István_nyomában
Ára: 990 Ft

 

 

Igeliturgikus útmutató

A kiadvány itt vásárolható meg: Igeliturgikus útmutató

Ára: 390 Ft

 

 

 

 

A feltámadásról és az örök életről - Gerhard Lohfink
Fordította: Mártonffy Marcell

Milyen lesz a halottak feltámadása? Mi a mennyország és a pokol? Hogyan beszélhetünk ma a keresztény reményről? Gerhard Lohfink a végső dolgok, a halál és a feltámadás kérdését járja körül könyvében.

Munkájának hátterét a mai ember meglehetősen bizonytalan elképzelései és várakozásai alkotják. Ezekre válaszul a Szentírás, a keresztény hagyomány és a gondolkodó ész alapján fogalmazza meg a véggel kapcsolatos teológiáját. Jellegzetes, olvasmányos és világos érvelésén átragyog a keresztény feltámadás ereje. Lohfink számára a feltámadás nem a távoli jövő bizonytalan és mitikus eseménye, hanem olyan közeli esemény, amely már elkezdődött, és rövidesen teljessé válik.
Gerhard Lohfink

Az újszövetségi szentírásmagyarázat professzora volt Németországban, a tübingeni egyetemen. Jelenleg az Integrált Katolikus Közösség (Katholische Integrierte Gemeinde) teológusaként él és dolgozik. A Názáreti Jézus című nagyhatású könyve 2017-ben jelent meg a Bencés Kiadónál.

A könyv itt vásárolható meg: Végül a semmi

Ára: 4500 Ft

Vendég + látás kiállítási katalógus

A Vendég + látás tárlat a 2020-as Vendégségben tematikus évad időszaki fotókiállítása
Alkotók: Zellei Boglárka, Németh Sz. Péter, Szombat Éva, Stiller Ákos

2020, 120 oldal, ISBN 978-615-5576-13-3

A katalógus itt vásárolható meg: Vendég + látás

Ára: 3500 Ft

 

A Kulturális Igazgató köszöntője

A fotográfus munkáját egyfajta térképészéhez hasonlítanám, aki bejárja a vidéket, felkeresi és kijelöli annak bizonyos pontjait. Feladata a számbavétel és a rögzítés, ám semmiképpen sem öncélúan: azért készít térképet, hogy másoknak segítséget, információt nyújtson. Nem minősít, de választ; nem kisajátít, de keres. Előzetesen már él benne egy összefüggő nagy kép, ám be kell járnia a vidéket, egészen közel kell mennie hozzá, újra meg újra meg kell lepődnie, ha azt akarja, hogy az általa megalkotandó térkép a valóságot képezze le, és ne pusztán az ő előzetes elképzeléseit. Újra meg újra felfedez, azért, hogy másokat is a felfedezés tapasztalatában részesítsen. A Vendég + látás kiállítás fotográfusai azért indultak el a világba, hogy térképet készítsenek. Térképet arról, hol és hogyan van jelen a szekuláris valóságban a sajátosan vallási. Azt derítik fel és azt rögzítik, miként lép kapcsolatba a keresztény hit világa az emberek valóságával, miként hatják és alakítják át egymást, vagy éppen miként maradnak magukra, üresednek ki teljesen ezek a világok.

A feltérképezésre induló fotográfusok egyszersmind vendégségbe is mennek. Ahogy a hit világának nyomait kutatják, befogadó emberekre, közösségekre, terekre és épületekre találnak. A fényképeikből készült térkép befogadóiknak, vendéglátóiknak térképe is egyben. Amiként be nem fogadásuké is. Jóllehet a világot feltérképező dokumentarista fotósok nem üzenetet visznek, fényképeik nyomán az evangéliumi hetvenkét tanítvány tapasztalata körvonalazódhat számunkra. Jézus útra küldött tanítványai – így Lukács evangéliuma (10,1–24) – azt fedezték fel, hogy Isten Országa milyen sok helyen működik már, akár az ő igehirdető tevékenységüktől függetlenül is.

A tanítványok vendégség-tapasztalata a vendégül látott ember rácsodálkozása arra, milyen gazdagságot adott Isten a vendéglátónak, főleg annak, akiről ezt az úton lévő nem is gondolta volna.

A mai befogadó választhat: közeledhet a képekhez a térképész és térképolvasó analitikus tekintetével. Ugyanakkor keresheti az Isten Országa vendégségének nyomait is, amelyeket látva Jézus egykor így szólt kiküldött és visszatért tanítványaihoz: „Boldog az a szem, amelyik látja, amit ti láttok! Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.” (Lk 10,23–24)

Dejcsics Konrád OSB
a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója

 

Zsoltárok könyve - Simon Tamás László (ford.)

2020, 376 oldal, ISBN 978-963-314-147-2
A könyv itt vásárolható meg: Zoltárok_könyve

A zsoltárokban imádsággá érlelt élettapasztalat minden istenkereső ember számára útmutató és útitárs lehet, hogy újra meg újra visszataláljon élete szilárd alapjához. Bár a keresztény lelkiséget töretlen, évezredes hagyomány köti a Zsoltárok könyvéhez, a benne olvasható imádságok elsajátítása mindannyiunk számára fáradságos feladat. Ezt szeretné megkönnyíteni a héber eredetiből fordított modern szöveg, amelynek elkészültéhez a fordító mindennapos szerzetesi tapasztalata és zsoltározási gyakorlata adja a hátteret.

Ára 3100 Ft

Zsoltárok könyve, előszó:

Szent Benedek azt írja Regulájában, hogy reggel, aki rászorul, az olvassa, tanulmányozza a zsoltárokat. Ez a kötet a reggeli tanulmányozás kötete. Hogy aztán délután és este a zsolozsmában – így a Bencés Kiadó zsolozsmásköteteiben és a liturgikus zsoltárkiadásunkban – ráismerjünk ezekre a szövegekre, amikor Isten jelenlétében mondjuk őket.

A Regulában a zsoltárokból vett idézetek sokasága arról tanúskodik, hogy maga Benedek is a zsoltárokból táplálkozott, azok tanulmányozása során mélyen megértette belső tartalmukat: úgy is, mint az embernek szóló isteni szót, de úgy is, mint az ember szavát Istenhez. Magában a zsoltároskönyvben is sokszor váltakozik Isten hangja és az ember kiáltása. A zsoltárokat imádkozó pedig, akinek „el­méje megegyezik szavával”, megtapasztalhatja az Isten szavának és az ember válaszának összefonó­dottságát – így válhat a zsoltár igazi személyes imádsággá. Ennek az egyéni imának a hatékonyságát, lendületét biztosítja az, hogy a zsoltárok szövegeit gyakran tanulmányozzuk.

A zsoltárok tanulmányozása sokszor arra a meg­állapításra vezetheti olvasóját, hogy „kifejezetten nekem írták”, személyesen érint, engem tükröz vissza, önmagamra lelek bennük, végigkíséri életemet. Ráérzünk arra, hogy Isten ismer minket „anyánk méhétől fogva”, és „kisgyermekek és csecsemők ajka által” tapasztaljuk meg, hogy a születő élet legyőzhetetlen. Azután felmerül a kérdés: „hogyan őrzi meg tisztán életét egy ifjú”. Az Istenhez közeledek, aki „megörvendezteti ifjúságomat”. Majd a későbbiek során az ember „munkába indul, hogy dolgozzék estélig”. Ez a munka az imával együtt éppúgy „Isten szolgálata”, mint Isten ajándékozó szeretetének gyümölcse. A zsoltárokban a betegség is imádságossá válik, egész testünk belép az imádságba, ami lehánt rólunk minden hamis biztonságérzetet, és az egyetlen igazán szükséges felé irányít bennünket, a test egészsége és a lélek szabadsága felé. Napjaink végesek, hetven év (vagy kivételesen nyolcvan), ezért könyörgünk, hogy „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívet szerezhessünk!”, és „Öregkoromban se vess el!” Reményt ad, hogy „Túl drága az Úr szemében szentjei­nek halála”, és hogy „Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén”. „Istené, az Úré a szabadítás a halálból” is: „azután befogadsz a dicsőségbe”, és felfedezzük, hogy „ismét az Úrral vagyunk”…      Hortobágyi T. Cirill   pannonhalmi főapát

 

Gérecz Imre tevékeny jelenlét - Eucharisztikus lelkiség

Bencés Lelkiségi sorozat 57  2020, 124 oldal

A könyv itt vásárolható meg: Tevékeny_jelenlét

A kötet alapján készült munkafüzetet szeretettel ajánljuk felnőtt és fiatal olvasóink számára egyaránt.
A munkafüzet itt érhető el.

Gérecz Imre atya könyve nagy megvilágító erővel mutatja be, hogy milyen sokféleképpen tapasztalhatjuk meg az eucharisztia során Jézus Krisztus valóságos jelenlétét. Jézus nemcsak a kenyér és a bor színe alatt, hanem cselekvő módon az igében, a nevében összegyűlt hívő közösségben és a rászorulókban is közel jön hozzánk. A szerző arra is meghív bennünket, hogy miközben a szentségi jelenlétre koncentrálunk, ne felejtsük el, hogy igazából azért van erre szükségünk, mert várjuk és megelőlegezzük Krisztus második eljövetelét, a végső idők lakomáját, azaz a vele való végső találkozást.

Imre atya könyvét mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni az eucharisztián való részvételüket, és szeretnék felfedezni az eucharisztiának azt a gazdagságát, amelyet Jézus a tanítványaira bízott, az egyház pedig továbbadott számunkra.

Ára 1750 Ft

 

Michael Casey: Sem rabszolgák, sem gyermekek - A szerzetesség ma

Bencés Lelkiségi sorozat 56  2020, 192 oldal

A könyv itt vásárolható meg: Sem rabszolgák, sem gyermekek

Michael Casey atya 2019 elején tartott lelkigyakorlatot a pannonhalmi monostorban, amelynek alkalmával küldetésnyilatkozatunkból kiindulva segített válaszokat keresni közösségünk problémáira. Akkori gondolatainak írott, kibővített változatát tartja kezében az olvasó. Michael atya finom humorral átszőtt szövegében érint ugyan mély teológiai témákat, például a monostor és az egyház kapcsolatát, de szívesebben időzik a szerzetesélet gyakorlati kérdéseinél, úgymint lectio divina, Isten igéjének hallgatása, imádság, munka, testvériség. Magyarázatai bőségesen merítenek a szerzetesi hagyományból, régi és kortárs szerzőktől egyaránt. Könyvét ajánljuk mindenkinek, aki új perspektívából szeretne ránézni a bencés hagyományra, illetve mindazoknak, akik vágynak arra, hogy tisztább evangéliumi alapokra helyezzék közösségi életüket.

Ára 1750 Ft

 

Megjelent és online is olvasható a Pannonhalmi Szemle legújabb száma

Megjelent a Pannonhalmi Szemle 2020/1. vendégségben című száma. A fennálló helyzet miatt a Pannonhalmi Szemle szerkesztősége úgy döntött, hogy a nyomtatott változat megjelenésével egyidőben a 2020/1. számot elektronikus formában elérhetővé teszi a Pannonhalmi Szemle weboldalán.

A folyóirat elsősorban a humán értékekre (filozófia, teológia, szociológia, pszichológia, művészetelmélet és -történet, zene és pedagógia) nyitott olvasók párbeszédét kívánja szolgálni. Az egyes számok mindig a lap címlapján olvasható témát járják körül. A nyitószövegként, továbbá a Tanulmányok, a Művekről és A Regula ösvényén rovatban megjelenő írások többsége közvetlenül kapcsolódik a szám témához, s lépnek izgalmas dialógusba egymással, míg a Figyelőben aktuális eseményekről (könyvek, kiállítások, koncertek, színházi előadások, filmek, CD-k) közlünk beszámolókat, recenziókat.
Az elmúlt években az első szám témája megegyezik a Főapátság éves tematikájával. Így történt ez a 2020/1. szám esetében is, amely tehát a vendégség fogalmát járja körül.
Információ és megrendelés: tothh@osb.hu