Egy haszontalan szolga vagyok

2020-ban házhoz ment a Szent Márton Díj. Egy rendhagyó és rendkívül szűk körű ünnepség keretében a kaposvári Püspöki Hivatalba érkeztek az alapítók, hogy találkozzanak az idei díjazottal. Somos László esperes-plébános a Somogy megyei cigányság körében végzett évtizedes szolgálataiért kapta az elismerést.

Varga László kaposvári megyéspüspök köszöntötte az ötfős ünneplő közösséget. „A világ azé, aki szereti és ezt be is tudja bizonyítani. Valaki olyan kapja ma a díjat, aki be tudja bizonyítani, hogy szereti a rábízottakat.” – a püspök Vianney Szent János gondolatának felidézésével nyitotta meg az ünnepséget.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát ezután ismertette, hogy a Szent Márton Díjat az alapítók 2020-ban egyhangú döntéssel Somos László esperes-plébános atyának, a Kaposvári Egyházmegye helynökének ítélték. Cirill főapát laudációjában kiemelte, hogy az 1994 óta Kaposfőn szolgáló László atya megismerve a plébánia területén élő rászorulók helyzetét hivatásának értelmét a cigányság pasztorációjában találta meg. A konkrét segítségadáson túl, munkatársaival együtt azon dolgozik, hogy a szegény sorban élőknek is esélyük legyen egy emberibb életre, és ezáltal visszakapják önbecsülésüket. A Szent Erzsébet Alapítvány kuratóriumának elnökeként, tanár és szociális munkás végzettségű munkatársaival együtt a Kaposvári egyházmegye területén, folyamatosan ételosztást szerveznek a rászorulóknak; tanodákat működtetnek, ahol az iskolai oktatás után foglalkoznak a roma gyerekekkel; közösségi házakat hoztak létre (mosókonyhával, zuhanyzókkal) ahol felnőttekkel is foglalkoznak: segítenek nekik eligazodni a hivatali ügyekben, igyekeznek támogatást nyújtani mindennapi gondjaikban.

A Szent Márton Díj elismerés és megbecsülés Somos Lászlónak és munkatársainak, hogy amit tesznek, Pannonia nagy szülöttének, a köpenyét a koldussal megosztó Szent Márton életének hiteles utánzása; továbbá bátorítás is egyben, hogy folytassák nemes szolgálatukat.

A főapáti köszöntő után az alapítók képviselői átnyújtották a díjat, amely Szent Márton és a koldus porcelánból megformált alakja (Horváth Mihály, Munkácsy-díjas iparművész alkotása). Somos László a következő gondolatokkal köszönte meg az elismerést: „Jézus azt mondta, hogy menjetek el minden néphez. Úgy gondoltam, nem a plébánián várom a cigányokat, hanem én megyek el hozzájuk. Ma már öt közösségi házunk működik, 25 munkatársam van és önkéntesek is részt vesznek a szolgálatokban. Nagy létszámban dolgozunk, de elég nagy cigány-létszámot is érünk el. Munkánkban főként a gyerekekre helyezzük a hangsúlyt. Három célt tűztem ki magam elé. Az első: rádöbbenteni a magyarokat a cigányok emberi méltóságára. A második: segíteni a cigányokat az önbecsülésük felismerésében. A harmadik pedig az, hogy mint pap ezt a két népcsoportot közelebb hozzam egymáshoz. Köszönöm a díjat! Csak a dolgomat tettem és egy haszontalan szolga vagyok.”

A díjat a Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok alapította 2001-ben attól a céltól vezérelve, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a régióban megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait. A Szent Márton-díj a fenti célokat legjobban szolgáló kimagasló emberi teljesítmény elismerése. A díjátadó rendezvény főtámogatója minden évben az Audi Hungária Kft.

A díjat 2001-ben Nemeskürty István, 2002-ben Pungor Ernő, 2003-ban Nagy Gáspár,  2004-ben Kukorelli István, 2005-ben Mádl Ferenc, 2006-ban Szokolay Sándor, 2007-ben Sebestyén Márta, 2008-ban Melocco Miklós, valamint Gál Tiborné férje helyett, 2009-ben Tringer László, 2010-ben Sólyom László, 2011-ben Ittzés János, 2012-ben Thész Gabriella, 2013-ban Rieger Tibor, 2014-ben Andrásfalvy Bertalan, 2015-ben Jankovics Marcell, 2016-ban Tardy László, 2017-ben Halzl József, 2018-ban Rolla János, 2019-ben a Szent Egyed Közösség vehette át.

Laudáció a kaposvári Püspöki Hivatalban