Főapátsági Ásványtár, ahol geológia és teológia összeér

Szent Benedek ünnepén, 2023. március 21-én a Pannonhalmi Főapátság bemutatta azt a gyűjteményi folyosón kialakított látványtárat, amelyben a monostor Ásványtárának legjelentősebb példányait helyezték el.  A teljes gyűjtemény mintegy 4500 darabot számlál, amivel az ország egyik legkiemelkedőbb ásványtára.  Emellett megnyílt a Főapátság idei kulturális-spirituális évadára, a Zarándoklatra reflektáló főkönyvtári időszaki kiállítás is.

A rend az 1802-es visszaállításakor az oktatást kapta egyik fő feladatának. Természettudományos gyűjteményeit ettől kezdve fejleszti folyamatosan. Az ásványtár anyaga főként a Spaits István ex-jezsuitától 1802-ben és a Mitterpacher örökösöktől 1833-ban megvásárolt anyagokon alapul.

A történeti értékű geológiai ritkaságokat tisztítás és beazonosítás után tudományos rendszerben, látványtár formájában helyezték el, szemléltető anyaggal kiegészítve.  Dejcsics Konrád OSB, kulturális igazgató a megnyitón elmondta, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum több, mint két évet dolgozott a látványtár létrehozásán. A munka során az ásvány-, őslény- és kőzetgyűjtemény feltárása, számítógépes adatbázisban történő dokumentálása, történeti rekonstrukciója és leíró adatolása történt meg. A gyűjtemény revízióját az ELTE Természetrajzi Múzeum szakemberei, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, valamint Bodorkós Zsolt László geográfus végezte el. A kiállított ásványokat előre meghirdetett időpontokban, tematikus sétákon mutatják majd be a nagyközönségnek.

„A talaj a gyűjtők kincsestára” – idézett Susan Sontag filozófus A vulkán szerelmese című regényéből Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum etnográfus muzeológusa beszédében. „A talaj, a föld, a megfigyelés és a gyűjtés terepe, ásványok, kristályok, állati és növényi maradványok lelőhelye, kövek a földben. A gyűjtők emberek, akiket szenvedély hajt, hogy a köveket megtalálják, csodálják és gondolkodjanak róluk, majd tudásuk és vágyaik szerint kollekcióba rendezzék. A kincsestárak pedig helyek.” Mint mondta az ásványtár kiállítás és látványtár megformálását a nyitottság jellemzi. Az egymást követő tárlókban a tűz, a víz, a fény, a por, a csillogás és a rajzolatok tematikus csoportjait tudományos fogalmak és az ige mondatai kötik és hangolják össze finoman. „Geológia és a teológia világa, a föld és az Isten tanítása. Emellett olyan fajta tudományos érdeklődés, amelyben a tanítás, az okítás és a szemléltetés mellett az esztétika is kitüntetett szerepet kap.”

Az ünnep részeként megnyílt a Főapátság 2023-as kulturális és spirituális évadának témájához, a Zarándoklathoz kapcsolódó főkönyvtári kiállítás is. A tárlat címe: Semitae in corde eius… szívében zarándokútra készül. A zarándoklat egy sajátos belső és külső út egyszerre, amely során egy olyan fizikai, földrajzi helyszínt keres fel az ember (egyénileg vagy közösségben), ahol, hite szerint „ég és föld” összeér, a föld az éggel találkozik. A kiállítás ezeket a szent helyeket idézi fel térképek, metszetek, szentképek, kegytárgyak, ereklyék segítségével.

Megnyitó beszédében Kránitz Mihály teológus hangsúlyozta, hogy mi is megszólítva érezzük magunkat a zarándoklatról szóló kiállítás állomásain végighaladva, akár egy lelki „bakancslista” összeállítására is. „A gyakran fáradságos hétköznapokból kiszakadva keljünk útra lelkileg és a valóságban is egy megszentelt hely elérésére, amely felé már nemcsak mi megyünk, hanem Isten Lelke is vezet bennünket. Így végül megtapasztaljuk az évszázadokon át hívők milliói által bejárt és megszentelt utak és helyszínek lelki erejét, felismerve, hogy »ez valóban az Isten háza és a mennyország kapuja«” (Ter 28,17).

A könyvtár munkatársai emellett egy másik tárlatot is berendeztek, ahol a Főapátság értékmentő munkájába nyernek bepillantást az érdeklődők. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, gyűjteményének jelentős része „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. A kiállítás azt a könyvmentő tevékenységet kívánja bemutatni, amelyet támogatók-pályázatok segítségével a könyvtáros és a restaurátor együtt végez annak érdekében, hogy a megőrzött és megújított értékeket az elkövetkező századokban is megcsodálhassák a Pannonhalmára látogatók.