Időutazás a Pannonhalmi Főapátsági Kincstárban

Valóságos időutazás helyszíne a Pannonhalmi Főapátsági Kincstár.  A „Vendégségben az Úr asztalánál” címet viselő, a monostor szakrális kincseit bemutató időszaki kiállításon egyebek mellett a 17. századból való liturgikus, vagy épp személyes használati tárgyak kaptak helyet. De megtalálhatóak az egyes történelmi eseményekhez köthető ajándéktárgyakat, kuriózumok és a rend fennállásának 700 éves jubileumához kapcsolódó emlékek is. A tárlatot Hortobágyi T. Cirill főapát áldotta meg Szent Benedek ünnepén.

„Fiad a mi emberségünkkel a mi kultúránkat is magára vette: nem riadt vissza emberi kifejezésmódjainktól, szimbólumvilágunktól és értelemkeresésünktől, sőt mindezt istenséged részévé tette. Te jóságosan azt is megengeded, hogy a te tiszteletedre az ember átalakítsa a teremtett világot: a nemesfémeket, a drágaköveket és a legdrágább anyagokat az istentisztelet számára elkülönítse.” E mondatok kíséretében áldotta meg Hortobágyi T. Cirill főapát 2021. március 20-án, szombaton a kiállítást.

A gyűjtemény címe szerint (Vendégségben az Úr asztalánál) a 2020-as és 2021-es főapátsági kulturális-spirituális évadhoz kapcsolódik, amelyek hívószava a vendégség és az emlékezet. Valójában e két fogalom metszetében áll az eucharisztia ünneplése. Emlékezés Isten legnagyobb szabadító tettére, Krisztus halálára és feltámadására, és belemerülés abba a szent vendégség tapasztalatán keresztül. A kiállításon látható liturgikus tárgyak, szent edények az ünnepi lakoma felszerelési eszközei.

A tárlaton liturgikus, gyűjteménytörténeti és rendtörténeti szempontból jelentős emlékeket vonultatunk fel. A liturgikus darabokat tárgytípusonként rendeztük vitrinekbe. A kelyhek, pásztorbotok, ötvös ereklyetartók és monstranciák mellett a tárlókban liturgikus öltözékeket és apáti ékszereket is találunk.

A személyes használati tárgyak és gyűjtemények, valamint a nemzeti vagy nemzetközi jelentőségű ajándékok a gyűjteménytörténeti csoport tárgyai között láthatóak. Előbbiek között megtalálhatóak az apáti óragyűjtemények kiemelkedő darabjai, üvegkupák és emlékpoharak is. A történelmi eseményekhez, emlékekhez köthető ajándéktárgyak és kuriózumok pedig az ajándékokat felvonultató gyűjteményrészben lelhetők fel.

A rendtörténeti jelentőségű kincsek két meghatározó eseményhez köthetők. Az egyik a rend fennállásának 1701-ben ünnepelt 700 éves jubileuma, a másik pedig a 19. századi bazilika-átépítés és -felújítás.

Bízunk benne, hogy hamarosan – a járvány csillapodásával – Önök is részt vehetnek eme különleges spirituális és történelmi időutazáson a Pannonhalmi Főapátsági Kincstárban.

FOTÓ: Csapó Balázs, Kisalföld

VENDÉGSÉGBEN AZ ÚR ASZTALÁNÁL

Válogatás a Pannonhalmi Főapátság szakrális kincseiből

GUESTS AT THE TABLE OF THE LORD

Selection of the sacred treasures of the Archabbey Pannonhalma

A kiállítást a Pannonhalmi Főapátság Kulturális Igazgatósága rendezte

The exhibition was organized by the Cultural Directory of the Archabbey Pannonhalma

DEJCSICS Konrád OSB, SARKADI Mónika, TANAI Péter

Kurátor | Curator: SZIKRA Renáta

Kiállítás installáció és grafika | Exhibition installation and graphic design: Narmer Építészeti Stúdió

Műtárgy-restaurálás | Restauration of art treasures: Terra Antica Restaurátor és Szolgáltató Kft.

Világítástechnika | Lighting: Börnivill Kft.

Multimédia | Multimedia: MúzeumDigitár – ExhibitOnline

Angol fordítás | English translation: ZSÁMBOKI Miklós

Angol lektor | English proofleader: John KOWALCHUK

Bevezető | Introduction: DEJCSICS Konrád OSB, MÉLYI József, SZIKRA Renáta

Szerkesztett szövegrészletek | Edited text: BÉKÉSI Éva, BOGDÁN Melinda, KISS Erika, KOLBA Judit,

PANDÚR Ildikó, SIPOS Enikő, SÓLYMOS Szilveszter OSB nyomán

Felhasznált irodalom | Bibliography: HAPÁK József, SÓLYMOS Szilveszter: Pannonhalma. A hegyen épült város, Magyar Könyvklub–Pannonhalmi Főapátság, 2000.

Mons sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, Pannonhalma, 1996. Szerk.: TAKÁCS Imre

Collectanea Sancti Martini 5., Pannonhalma, 2017. Szerk.: DÉNESI Tamás

A tárlat a Pannonhalmi Főapátság és a Magyar Nemzeti Bank támogatásából jött létre 2020-ban.