Szerzetessé válni

Ima a szerzetesekért – a megszentelt élet napját ünnepelték

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, február 2-át a megszentelt élet napjának, amikor a szerzetes hivatásért adnak hálát. Pannonhalmán új fogadalomtevővel, Győrben pedig szimbolikus gyertyagyújtásokkal ünnepeltek a szerzetesi közösségek. Az ünnep kapcsán Bella Violetta a Kisalföld újságírója a Pannonhalmi Főapátság alperjelével, Gérecz Imre atyával is beszélgetett.

Régi-új ünnep

– 40 nappal karácsony után teltek le a zsidó hagyomány szerint a szülőanya tisztulásának napjai, József és Mária ekkor mentek el a Jeruzsálemi templomba az újszülött Jézust bemutatni – mondja Gérecz Imre, pannonhalmi bencés atya. – Volt ott két idős ember, Simeon és Anna, akik imádságos elvonult életet éltek a templomban, és amikor odavitték Jézust, nagy örömmel fogadták, és hálaadó imádságot mondtak.

II. János Pál pápa olvasatában ez a két ember szép képe a szerzetesi élethivatásnak, ezért gondolta, hogy e napon ünnepeljük a népért szüntelen imádkozó megszentelt életűeket. – Simeon és Anna imádsága mintájára mi is naponta többször összejövünk, és Isten elé viszünk élettörténeteket.

A beteljesedett élet öröme

Simeon hálaimájában arról énekel, hogy beteljesedett az élete: látja a reménységet, Jézust aki neki azt a békét megadja, hogy Istenre hagyatkozva akár az életét is el tudja engedni. A szerzetesi zsolozsmának is a része lett: – Minden este, amikor a lefekvés előtti imádságot a kompletóriumot imádkozzuk, akkor Simeon hálaénekét is el szoktuk imádkozni. A nap végén így adjuk át magunkat az éjszaka békéjének és Istennek elengedve a harcokat, feladatokat ami a szívünket napközben foglalkoztatta. Liturgikusan is fontos tehát, de keresztény emberként, vagy különösen szerzetesként ezt a Simeoni örömöt éljük meg: hogy ami az életben igazán lényeges, és ami a teljességét adja, azt Isten ajándékaként felismertük. Ezért hála és ráhagyatkozás van bennünk Isten iránt.

Ez az istenkapcsolatunknak, a lelki békénknek az alapja, és ami segít az élet sok nehézsége és kihívása közepette.

Nagyboldogasszony-napi gyógynövényáldás Imre atyával és Brúnó testvérrel


A legjobb reklám a hiteles élet

A pannonhalmi bencés közösség új tagnak is örült az ünnepen: Tóth Brúnó tett fogadalmat a reggeli laudesben, s így lépett tovább a szerzetesi útján.

– A noviciátus olyan, mint egy egy éves lelkigyakorlat: visszavonultságban, imádságban, tanulmányokkal, kétkezi munkával. Brúnó a testnevelési egyetemet végezte el, mielőtt a közösségbe lépett, most 3 évre tesz fogadalmat és már aznap elkezdi küldetését a gimnáziumban, mint testnevelő tanár.

Miksa testvér győri bencés azt mondja azt, hogy új emberek jelentkezzenek szerzetesnek nem lehet csak marketingfogásokkal megoldani, és nem is szabad. – A legjobb reklám az, ahogyan élünk. Ha látja valaki, ahogy a Széchenyi téren dolgozunk és tanítunk, ha hitelesnek lát, akkor a gondviselés elültetheti benne a vonódást.

Egy fohász a szerzetesekért

– A szerzetességre úgy is tekintünk, mint egy jel a világban: Megmutatja azt, hogy radikálisan is lehet Krisztust követni ebben a világban. Egészen odaszenteljük magunkat a fogadalmainkkal, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmaival. Győrben a székesegyházban égő gyertyát szoktak az oltárra tenni az életük odaszánása jelképeként. Ezen a napon minden keresztény mondjon egy fohászt értünk!