Imaszándék kérése

Szerzetesközösségünk vállalja, hogy a napi zsolozsmában megemlékezik azokról a személyekről és szándékokról, amelyeket ránk bíznak. Kéréseiket a laudes, a vesperás és a szentmise könyörgéseibe foglaljuk.

Március 21. óta, amióta lehetőség van imaszándékok beküldésére, 4500 kérés érkezett, több, mint 15.000 különböző szándékkal.

Köszönjük a bizalmat! Az irgalmas Úr hallgassa meg kéréseinket.

Imaszándék beküldése

A 2020. december 24-i éjféli szentmisében a hívek könyörgését követően a felajánláskor az eddig beérkezett összes kérést az oltárra tettük az áldozati adományok mellé. Szerzetesközösségünk tapasztalata: nem mi megyünk Isten elé ezekkel a kérésekkel, hanem ő jön hozzánk. Nem mi hívjuk meg a keresztényeket az imaszándékokkal, hanem az imaszándékok megfogalmazói hívnak meg minket; befogadnak minket, szerzeteseket családjaikba, otthonaikba, személyes életükbe. Vendégül látnak minket imádságuk legszemélyesebb szentélyében, hogy utána mi is Isten színe elé lépjünk szívük kérésével.