Folyamatban van a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 370 786 225 forint támogatásban részesített. A támogatás mértéke 100 %. A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00161. A megvalósítási időszak 2019.01.01 – 2020.03.31. között tart.

A Szent Benedek Iskola Balatonfüredi Tagintézménye a jelen projekt keretében fejleszteni kívánja a diákok számára nyújtott oktatás minőségét és színvonalát. Az iskolaépületek (Sárga és Zöld Oktatási Épület) felújítása során a gyermekek egy egészségesebb, élhetőbb környezetet kapnak, amelyben a megfelelő taneszközökkel, modern felszerelésekkel biztosítható számukra az optimális fejlődés, a minőségi és fenntartható oktatás. A pályázati felhívás céljai között szerepel, hogy az oktatási intézmény feladata a diákok segítése abban, hogyan válhatnak sikeres felnőttekké, illetve feladatként említi, a fiatalok felkészítését a munkaerőpiacon és a felsősoktatásban történő helytállásra, valamint az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére.
Mindezen célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő iskolai környezet, a felkészült és lelkes pedagógus, a jól felszerelt osztályterem, a szakma tökéletes elsajátításához szükséges szaktantermek. A kialakításra kerülő, illetve a jelenleg már meglévő helyiségek felújítása során a tanulók magasabb színvonalú oktatásban részesülnek, ezáltal könnyebben el tudják sajátítani szakmájuk minden apró mozzanatát továbbá készségszintre tudják fejleszteni azokat. Olyan magasan képzett szakemberek válhatnak belőlük, akik magabiztosan meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon.
A projekt során megvalósuló tevékenységek felsorolása:
Sportpálya: új, aszfaltborítású röplabdapálya készül. A pálya szabvány méretű felfestést, valamint kivehető, de megfelelően rögzített röplabdaháló tartó oszlopokat kap.
Kerékpár tároló 80 db kerékpár befogadására, amelyet 40 db, az iskola telkének területén elhelyezendő, egyszerre két kerékpárt fogadni képes acél kerékpártároló telepítésével érünk el.
Központi kastély épület: a műemléki védelemmel bíró kastélyt 1782-ban Széchényi Ferenc építtette. A XIX. század második felében történt felújítása óta különösebb állagmegóvó beavatkozás nem történt. A pályázat keretében teljes tetőrekonstrukció, északi vizesblokk alapozásának megszilárdítása, csapadékvíz elvezetése, villámvédelem kialakítása, gyengeáramú rendszer kialakításának előkészítése zajlik.
Sárga és zöld oktatási épület teljes körű belső felújítása történi a szükséges szerkezeti megerősítésekkel és új válaszfal rendszerek kiépítésével. Megtörténik többek között az épület teljes vízszigetelése, belső nyílászárók cseréje vagy felújítása, vizes helyiségek és mosdók felújítása.
A projekt keretében elkészül az épületek körüli szivárgórendszer és csapadékvíz elvezetése.
A tantermekben teljes bútorzatcsere és IT eszközök beszerzése valósul meg (pl. interaktív táblák, laptopok, asztali számítógépek).
A projektről bővebb információt a https://pannonhalmifoapatsag.hu/fejlesztesek-es-beruhazasok/iskolai-fejlesztes-balatonfureden/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kormos Gyula kommunikációs vezető
Elérhetőség (06 70 434 82 53, kormos@osb.hu )