Lelki és szellemi töltekezés közösségben – Liturgikus Tanulmányi Napok

Akár egy nyári szabadegyetem, ahol az előadások után van idő a tapasztalatcserére, a kapott impulzusok megbeszélésére, imádságos elmélyülésre és a lelki feltöltődésre. Valahogy így kell elképzelni a Pannonhalmi Főapátság Liturgikus Tanulmányi Napjait. A program idei hívószavai a zarándoklat, az életút és a kimozdulás. A bencés szerzetesközösség arra hívja az egyházi élet iránt elkötelezett keresztényeket, hogy 2023. augusztus 7-9. között gondolkodjanak velük együtt arról, hogy milyen irányba tart ma az egyház, hogyan kísérhetik a keresztény közösségek a kihívásokkal küzdő családok és párok életútját. A képzésen jó gyakorlatokat is elleshetünk, ha zarándoklatra indulunk, vagy ilyen alkalmakat szervezünk.

A Liturgikus Tanulmányi Napok nemcsak képzés, de lelkigyakorlat is – mondja Gérecz Imre atya. Az előadások és műhelybeszélgetések mellett kiszakadhatunk a mindennapokból, és elidőzhetünk a monostor csendjében. Erre a néhány napra az ősi falak a Szent Márton hegyére érkezők otthonává is válnak, ahogy immár több mint ezer éve az itt élő szerzetesek számára. A tanulmányi napokon közösen zsolozmázhatunk a szerzetesekkel, beszélgethetünk velük, és akár együtt is mozizhatunk.

Zarándoklat a Liturgikus Tanulmányi Napokon

A Liturgikus Tanulmányi Napok előadásai mindig kötődnek a Főapátság adott évének spirituális-kulturális tematikájához. Így idén a zarándoklat és a liturgia, valamint az egyház viszonyát járják körbe az előadók. „A zarándoklat egy rendkívül izgalmas szelete az egyházi életünknek. Az élmény – még azoknak is, akik nem járnak minden vasárnap templomba – lehetőséget ad arra, hogy rátaláljanak arra, ami az ő vallásosságukban tápláló, hogy lélekben megújuljanak. Olyan tapasztalat, amiből akár hónapokig, vagy évekig is erőt meríthetünk” – fogalmaz Imre atya.

Szent Benedek Zarándoklat 2023

A képzésen résztvevők sok gyakorlatai tapasztalatot hallhatnak gyakorló zarándokoktól, amelyek segíthetnek a plébániai, ifjúsági vagy akár egyéni zarándoklatok megszervezésében is. A Főapátság idén ünnepli a Szent Benedek Zarándoklat megindulásának huszadik évfordulóját, de több évtizede sikeresen működő zarándoklatok szervezőit is meghívta, hogy osszák meg tudásukat a jelenlévőkkel a zarándoktáborokról, a Barátok Útjáról és a motoros zarándoklatokról. Előadást tart Káposztássy Béla atya is, akinek lelkipásztorként több publikációja is megjelent a témában.

Online előadást tart a nyugat-európai katolikus teológiai életben elismert teológus, Hélène Bricout, a Párizsi Katolikus Egyetemről. A teológus fő kutatási területe a házasság szentsége, amiről a tanulmányi napokon elhangzó előadása is szól.

A lelkigondozással foglalkozók is kaphatnak új szempontokat szolgálatukhoz. „Áttekintjük, hogy az egyéni, vagy – párkapcsolatban, családban élve – a közös életút zarándoklatán, mely dolgokra érdemes odafigyelni. Azt is megnézzük, hogyan tudjuk kísérni mindazokat, akik lelkigondozásért fordulnak hozzánk. Szólítsanak meg minket akár azért, mert önismeretben szeretnének fejlődni, vagy épp egy konkrét nehézséggel megküzdeni” – sorolja Imre atya, mi mindenről lesz szó a lelkigyakorlaton.

Szentmise a Szent Márton-bazilikában

 

Aktualitások, liturgikus és biblikus előadások

Mint mondja, a programból nem hiányozhat az aktuális kérdések áttekintése, illetve a liturgikus és a biblikus előadások sem. Így például a pannonhalmi szerzetesközösségből Fülöp testvér beszél arról, hol tart ma a katolikus egyház szinodális folyamata. Konrád atya pedig az igehirdetés megújításához ad hasznos szempontokat. Hafenscher Károly a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnökétől arról hallhatnak a résztvevők, hogy az evangélikus egyház miként tudja segíteni a konfirmációra való felkészülést, annak megünneplését és az elköteleződést az egyház iránt. Varga Gyöngyi lelkésznővel frissen megjelent könyvébe lapozunk bele, amiben a vándorlét témáját elemzi a Bibliában. Simon T. László atya a zsoltárok könyvének, kolozsvári liturgikus szakemberek pedig a liturgia és a mozgás kapcsolatrendszerének ösvényeire vezetnek majd bennünket.

A Liturgikus Tanulmányi Napokra július 30-ig lehet jelentkezni. A lelkigyakorlatra a hitoktatásban, a lelkipásztori munkában, a közösségek szervezésében szolgálatot teljesítők mellett minden elkötelezett keresztényt várnak. A képzést a bencés közösség azoknak ajánlja, akik elmélyítenék hitüket és szeretnének elhivatottan jelen lenni az egyházban, saját keresztény közösségükben.

Jelentkezés és részletes program