Online liturgiák a Nagyhéten és a Szent Három Napon

Liturgiaközvetítés

Virágvasárnaptól kezdve honlapunkon és Youtube-csatornánkon keresztül folyamatos bekapcsolódási lehetőséget nyújtunk a nagyhét liturgiáiba.

Kreatív Húsvét 2020

A főapátság Kreatív Húsvét 2020 címmel segédanyagokat tesz elérhetővé a Szent Három Nap otthoni ünnepléséhez és az online közvetítésekbe való bekapcsolódáshoz.

Csendesóra és esti ima a gimnáziumban

A bencés gimnáziumban dolgozó szerzetesek online csendesórát tartanak a nagyhétre való készületként, és minden este esti imát közvetítenek a bencés gimnázium diákkápolnájából. A csendesóra és esti imák a Gimnázium Youtube-csatornáján érhetők el.

A Nagyhét és a Szent Három Nap liturgikus rendje

A liturgiákat Hortobágyi T. Cirill főapát vezeti a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában a bencés szerzetesközösség részvételével.

Virágvasárnap

Április 5-én 10 órakor konventmise. Homíliát mond Bokros Márk OSB.

Nagyhétfő

Április 6-án 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagykedd

Április 7-én 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagyszerda

Április 8-án 18 órakor vesperás és konventmise. A krizmaszentelési szentmisét későbbi időpontban, a Területi Főapátság híveinek részvételével fogják bemutatni.

Nagycsütörtök

Április 9-én 18 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. Homíliát mond Dejcsics Konrád OSB.

Nagypéntek

Április 10-én 15 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. A passiót a bencés szerzetesközösség énekli. Homíliát mond Hardi Titusz OSB.

Nagyszombat

Április 11-én 18 órakor vesperás igehirdetéssel. Igét hirdet Nádai Fidél OSB.
21.30 órakor húsvéti vigília. Főcelebráns és homíliát mond Hortobágyi T. Cirill főapát.

Húsvétvasárnap

Április 12-én 10 órakor ünnepi konventmise. Homíliát mond Matusz Hugó perjel.

18.30-kor ünnepi vesperás.

Húsvéthétfő

Április 13-án 10 órakor konventmise. Főcelebráns Matusz Hugó perjel, homíliát mond Pintér Ambrus vikárius.