Ötszáz éves okiratot restauráltatott a Főapátság

Majd’ 500 éves az a perirat, amelyet az APELSO Trust Zrt. nagylelkű támogatásából restauráltatott a Pannonhalmi Főapátság. A 11 méter hosszú papírtekercs a monostorhoz tartozó felvidéki településsel, Deákival kapcsolatos tanúvallomásokat tartalmazza. A török hódoltság idején ugyanis a szomszédos urak kisebb-nagyobb darabokat lecsíptek maguknak az apátsági területből, amiért az akkori apát a királyhoz fordult. A per egyik kiemelt dokumentuma a most felújított oklevél, amelyet 2022. november 7-én mutatott be a Főapátság.

Maga az oklevél 1568-as, de a benne található tanúvallomások 1562-ből származnak. A latinul írt papírtekercs tanúsága szerint a perben százakat hallgattak meg: helyieket és a szomszédos településen élőket. Ők arról vallottak, hol húzódott valójában a határ és hogyan zajlott a hatalmaskodás. Deáki, már az 1001-ből származó Szent Istváni alapítólevélben is, mint apátsági birtok szerepelt. Igaz, akkor még Vág (Wag) néven említették – magyarázta a dokumentum keletkezését Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A 16. századi periratnak helytörténeti szempontból óriási jelentősége van, hisz a felvidéki település későközépkori környezetéről, a tájról, a folyók, patakok, erek és erdők elnevezéséről, helyéről és az ott élő emberekről – nevükről, életkorukról – őriz információkat. A pert végül a Főapátság nyerte.
A dokumentum állapota az elmúlt évszázadokban leromlott. Látható volt, hogy összehajtva és nem tekercselve tárolták, így a hajtogatás mentén megsérült és vízkár is érte, ezért volt szükség a restaurálására. Ahogy azt a felújított oklevél átadóján Hortobágyi T. Cirill főapát hangsúlyozta, a monostor a magyar államiságnál idősebb, és 996-os alapítása óta egyfajta folytonosságot képvisel. „Mi minden korban próbálunk megfelelni ennek a történelmi küldetésnek, és őrizni letűnt korok emlékeit.” A Főapátságra azonban jelentős terhet ró a gyűjteményi kincsek restaurálása, bemutathatóvá tétele. Ehhez szüksége van olyan segítő partnerekre, mint az APELSO Trust Zrt., amely a Deáki-oklevél felújítását támogatta, amiért rendkívül hálás a szerzetesközösség – mondta Cirill atya.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az oklevél bemutatóján részt vett a cég egyik tulajdonosa, igazgatósági tagja, Dr. Antall György is. Az értékek őrzése a vagyonkezelő társaság számára kiemelten fontos, ezért álltak a nemes ügy mellé. Főapát úrnak címzett levelükben – amit az átadón Dejcsics Konrád kulturális igazgató atya olvasott fel – ezt írták: „A Szent Benedek atyánk Regulája szerint itt élőkre és munkálkodókra nem csak az evangélium hirdetésének feladata hárul. Ők a magyar múlt, a történelmi folytonosság nagy szeletének az őrzői. Nekünk, a mai nemzedéknek pedig önmagában megtiszteltetés, ha a magunk szerény eszközeivel ehhez hozzájárulhatunk az 1568-as deáki perirat restaurálásának támogatásával. Amikor az APELSO Trust Zrt. vagyonkezelőt megalakítottuk pont az értékek megőrzése lebegett a szemünk előtt. Megőrzés, gyarapítás és továbbadás a jövő nemzedékek számára. Ez a vagyonkezelői feladatunk és ez a hitvallásunk is.”

Restaurálás után
Restaurálás előtt