Szent János-napi boráldás

Mintegy 40 borosgazda, pincészetek képviselői és hozzátartozóik kérték Isten áldását borukra Szent János napján, 2022. december 27-én a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában. Ahogy azt Hortobágyi T. Cirill főapát hangsúlyozta ilyenkor hálával tekintünk vissza a szőlőművelés és a borászkodás egész évére. A Szent János-napi boráldás hagyományát a Pannonhalmi Főapátság csaknem húsz éve, pincészetének újraalapításával egyidőben keltette életre. A pandémia óta először újra személyesen vehettek részt a termelők a Pannonhalmi Borvidék jeles liturgikus ünnepén.

„Urunk és Istenünk, Te a bort, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét ajándékozod nekünk. Fiad Krisztus a bort választotta az Újszövetség jeleként, vére számára. Áldd meg ezt a bort, amelyet Szent János apostol tiszteletére iszunk meg. Engedd, hogy megtapasztaljuk, te vagy az Isten, aki az ember szívét megvidámítod, és közösséggé formálsz bennünket.” Ezzel az imádsággal fordult az Úrhoz Hortobágyi T. Cirill főapát, miközben megáldotta az oltár elé helyezett borokat.

Fotó: Krizsán Csaba

Ahogy arra köszöntőjében Cirill atya rámutatott, bár minden évben valamilyen rendkívüli, váratlan helyzettel kell szembesülnünk, mégis sokkal több ajándékban, áldásban részesülhetünk, ami nem a mi ügyességünk eredménye. Gyakran azonban inkább csak az tűnik fel számunkra, ami hiányos, ami nem sikerült és jobb is lehetne. „Ha elégedetlen vagy azzal, amit te kaptál, ami neked jutott, nézz szét a világban és akkor hálás leszel Istennek mindazért, amitől megóvott” – figyelmeztetett.

„Nem illik a királyhoz, Lamuel, nem illik a királyhoz bort inni, sem a fejedelemhez erős italra vágyni. Aki iszik, megfeledkezik a törvényről, és megcsorbítja az elnyomottak jogát. A kétségbeeső kapjon erős italt, és a bort az elkeseredettnek adjátok. Hadd igyék, aztán felejtse nyomorát, és ne gondoljon többé a kínjaira. Nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Nyisd ki a szádat és dönts igazságosan, szerezz érvényt a szegény s elnyomott igazának!” – áll a Példabeszédek Könyvében, amelyet Illés Tamás a Pannonhalmi Főapátság pincészetének kereskedelmi- és marketing vezetője olvasott fel a liturgián.

Fotó: Krizsán Csaba

Az idézett szakasz kissé szokatlan és elgondolkodtató – mondta Cirill főapát. A furcsa felszólítással azonban a Prédikátor mindannyiunkat arra int, hogy „hogy felelős beosztásunk gyakorlása közben, józanul éljünk a borral. És arra is, hogy vegyük észre, ha valaki fájdalma, vagy szorult helyzete feledtetésére használná a bort, és segítsünk rajta!”  Isten akarata szerint, nem szabad elkülönülni egymástól. „Az Istentiszteleten, a szentmisén, az úrvacsorán, az Eucharisztiában is mindenki részesül! Krisztus ajándékaiból mindenki kap, hiszen ő egyetlen teremtményét sem zárja ki a minden embernek járó méltóságból.”