Zarándokúton Istennel, önmagunkkal és egymással – Liturgikus Tanulmányi Napok Pannonhalmán

Jónéhány éve augusztus első hete a pannonhalmi szerzetesközösség számára formációs és ünnepi időszak, amelynek csúcspontja Urunk Színeváltozásának főünnepe augusztus 6-án. Ezeket a napokat az intenzív testvéri együttlét alkalmai keretezik. Igazán felemelővé pedig az ünnepen történő szerzetesi elköteleződések teszik. Ebből a belső töltekezésből áradhat ki az a szolgálat, amelyet a közösség a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek jegyében kezdett el, és azóta is folytat a Liturgikus Tanulmányi Napok keretében. Erre az alkalomra a bencés szerzetesek mindazokat a keresztény testvéreiket várják, akik szeretnének elmélyülni a liturgia szépségében, bekapcsolódva a közösség imádságos alkalmaiba, továbbá arra törekszenek, hogy hitéleti tudásukat gyarapítsák előadások és műhelybeszélgetések keretében.

A 2023-as év kulturális és spirituális tematikája Pannonhalmán a zarándoklat, amely az augusztus 7–9. között megrendezett liturgikus képzés tárgykörét is adta „Praecedet suos in Galilaeam” címmel. A képzés első délutánján a megérkezés mellett az elköteleződés témáját bontotta ki három előadás, valamint az előadókkal történő kerekasztal-beszélgetés. Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát köszöntője után Kisnémet Fülöp bencés szerzetes a jelenleg is zajló szinódusi folyamat eddig megtett szakaszairól adott áttekintést, kiemelve azokat a tanulságokat, amelyeket az elmúlt két év különböző szinteken megtett tanácskozásai keresztény közösségeink liturgikus életéről megállapítottak. Hafenscher Károly a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke zarándokúton lévő egyházi közösségeink számára a Zsidókhoz írt levél bátorító üzenetét hozta közel előadásában, amely krisztológiai fókusszal a hit vándorútját tárja a Szentírást olvasó keresztények elé. Dejcsics Konrád atya, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója pedig Ferenc pápának az igehirdetéshez fűzött szempontjait mutatta be a hallgatóságnak – konkrét homíliák elemzésével –, keresve a kapcsolódási pontokat a klasszikus és kortárs retorikai kutatások eredményeihez.

Kisnémet Fülöp OSB

A második képzési nap délelőttjén Káposztássy Béla liturgikus teológus és gyakorló lelkipásztor adott átfogó bevezetést a keresztény zarándoklatok teológiatörténetéhez, amelyet négy napjainkban is zajló hazai zarándoklat bemutatása követett. Ennek keretében a Liturgikus Tanulmányi Napok résztvevői megismerkedhettek az idén húszéves Szent Benedek Zarándoklat, a Barátok Útja, a Szerzetesi Iroda által szervezett Zarándoktáborok, valamint a MotorkerékPálosok programjainak kínálatával. Felemelő volt megismerni azt a gazdagságot, amelyet keresztény közösségeink – világi krisztushívők koordinálásával – kínálnak a valóságos úton-lét megtapasztalása, és az arra adott spirituális reflexió, valamint az egyéni és közösségi Istenkeresés érdekében.

A délutáni szekció éppen ezért tartotta fontosnak, hogy a hétköznapok sűrűjében zajló kapcsolati működéseinkre reflektáljunk, érintsék azok akár a házasság, a párkapcsolat, vagy akár az önismeret területeit. A szervezők nagy örömére Hélène Bricout francia teológus, a párizsi Katolikus Intézet professzora online előadással kapcsolódott a képzéshez, bemutatva Ferenc pápa lelkipásztori vízióját a házasság dinamikus jellegéről, alátámasztva mindezt a házasságkötési szertartáskönyv szövegeinek elemzésével.

Előadása az alábbi videóra kattintva magyar felirattal megtekinthető:

Hortobágyi Arnold atya, bencés lelkipásztor munkatársával, Hutvágner Kamilla pszichológussal együtt tartott szemléltető előadást a több mint tíz éve zajló jegyeskurzusaikról, amelyeknek a Pannonhalmi Főapátság ad otthont. Végül Bokros Márk atya, coach, gimnáziumi tanár és óraadó főiskolai oktató összegezte a bencés spiritualitás azon elemeit, amelyek a mindennapokban gazdagíthatják az önreflexió olykor fáradtságos, de fokozatosan beérő vándorútját.

Végül a harmadik nap délelőttjén két biblikus és két liturgikus előadást hallgathatott meg a közel ötvenfős hallgatóság. Simon T. László atya, Rómában tanító biblikus professzor, az Újszövetség és a Zsoltárok könyve fordítója éppen a zsoltároskönyv zarándokló dinamikáját mutatta be, amely leginkább a zsoltárok sorrendjének nem véletlenszerű ívében érhető tetten. Varga Gyöngyi evangélikus professzor pedig a zarándoklatról mint az Ószövetség értelmezésének egy lehetséges paradigmájáról beszélt. Izrael népének nagy vándorlásaként tekintett rá a tóra-i hagyományra, amelynek így keresztény életünkre is levonhatók a tanulságai. Az idei Liturgikus Tanulmányi Napok azt is lehetővé tette, hogy határon túli kollégák is bekapcsolódjanak a közös munkába. Diósi Dávid professzor, a kolozsvári teológiai kar dékánja liturgikus ünnepeinket a Biblia egyik legősibb képének, az „Édenkertnek” a tükrében értelmezte. Faragó István doktori hallgató pedig a liturgikus mozgásokról mint a non-verbális kommunikáció elemeiről adott gondolatébresztő áttekintést.

Az egyes szekciókat a párbeszéd és a közös gondolkodás alkalmai keretezték a képzés előadói, valamint résztvevői között. Mindemellett lehetőség nyílt arra is, hogy a résztvevők megmerítkezzenek a kultúra „kincseiben” is: orgonameditáció, David Lynch Straight Story c. filmjének vetítése, és a Főapátság időszaki kiállításának bejárása színesítette a programot. A liturgikus napirendet közös étkezések és informális találkozások gazdagították.

A pannonhalmi szerzetesközösség tervei szerint 2024-ben is szeretné megrendezni képzési napjait, amelynek különös hangsúlyt fog adni a Bazilika 800 emlékév, ugyanis 1224-ben szentelték fel a Szent Márton-bazilika napjainkban is használatban lévő koragótikus terét. A szervezők reménye, hogy a liturgikus életünkre és az imádság helyére való közösségi reflexiót éppen ez a közös emlékezés fogja még gazdagabbá tenni, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket 2024. augusztus 12–14. között Pannonhalmán.

Szerző: Kisnémet Fülöp OSB