A 100 éve született Szennay András főapátra emlékezünk

Ma 100 éve született Szennay András főapát, aki 18 éven át szolgálta a bencés rendet. A Főapátság konventje a diktatúra legerősebb szorítása közepette, évek óta húzódó belső válságában hívta meg a főapáti székbe 1973-ban. Megválasztását a körülmények ismeretében, külső- és belső feltételekkel, a tiszttel járó terhekkel és felelősséggel vállalta. Főapáti szolgálatának időszaka a küzdelem, a megőrzés, az átmentés, a minden téren szorgalmazott megújulás időszaka volt. Ő rakta le azokat az építőköveket, amelyekre utódai Asztrik és Cirill főapátok is támaszkodtak és támaszkodnak. Az innen megnyitható vetítéssel és utóda, Asztrik emeritus apát személyes búcsúztató soraival rá emlékezünk.