Állami kitüntetéssel ismerték el Titusz atya munkáját

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Hardi Tituszt, a Pannonhami Főapátság oktatási főigazgatóját március 15-e alkalmából. Titusz atyának az oktatás területén végzett munkája és lelkipásztori szolgálata elismeréseként, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére, Áder János köztársasági elnök adományozta a díjat.  Az állami kitüntetést 2022. március 11-én, pénteken a Karmelita Kolostorban vehette át.

Titusz atya amellett, hogy pannonhalmi bencés szerzetespap, élete és szolgálata 32 éve forog az oktatás körül.  Magyar-francia szakos tanári diplomája megszerzése után, 1990 szeptemberétől kezdett tanítani a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban – később történelemből is lediplomázott. Ahogy ő mondja „zöldfülűként” kellett osztályfőnök-prefektusként helyt állnia egy negyvenhárom fős osztályban. Ő azonban nem riadt meg a feladattól, hanem nagy lelkesedéssel vágott bele. A kezdetekben ez heti hét nap, huszonnégy órás szolgálatot jelentett. A prefektusoknak akkor még nem volt helyettesük, mindössze egy szabad délutánjuk volt.

„Négy éven át együtt lélegeztem azokkal a fiúkkal. Együtt fociztam velük, együtt voltunk a stúdiumon. Tanítottam őket történelemre és a magyar nyelvre, néhányukat pedig franciául, és kísértem őket az érettségiig” – meséli. Sőt még azon túl is, mert ahogy azt – nyugodtan mondhatjuk – az összes bencés vallja: Pannonhalma nem négy évre, hanem örök életre szól. Sok egykori tanítványát ő eskette, az „unokákat” – merthogy a diákok gyermekeit kedvesen így nevezik – pedig keresztelte. A mai napig kapcsolatban van, nem csak az első, hanem az utána következő osztályaival is. „Az osztályfőnöki szerepből az idő múlásával egyre inkább barátság alakult ki. Sokszor egy-egy nehézséggel, vagy örömmel hozzám fordulnak, velem osztják meg a mai napig.”

2006-ban Asztrik Főapát Úr az iskola igazgatói feladataival bízta meg. Titusz atya tizenkét évig vezette a gimnáziumot. Maga sem gondolta volna, hogy mire elköszön a poszttól a Főapátság már nem egy, hanem több iskola működtetéséért felel majd. Mint mondja, mikor híre ment, hogy a Főapátság Pannonhalmán kívül is vállal fenntartói szerepet, neves intézmények keresték meg, egyik a másik után. 2018-ban, Asztrik főapát nyugdíjba vonulása után Cirill Főapát Úr a Szent Benedek Iskolahálózat irányításával bízta meg, ami ma már tíz önálló intézményt jelent. Az oktatási feladatokon túl lelkipásztori szolgálatát is fontosnak tartja. A test, a lélek és a szellem egységeként tekint a rábízott gyerekekre, fiatalokra.

Fotó: Merényi Zita / Magyar Kurír

Mint mondja szolgálatának igazán különleges pillanatai, amikor egész identitását – tanári és lelkipásztori voltát – is meg tudja egyszerre élni. Ilyen alkalom például az iskolában az év végi hálaadó szentmise, a Te Deum. „Ott vannak azok a csillogó szemű fiatalok, akik tényleg várják, hogy kapjanak egy-két jó szót és én, mint lelkipásztor ezt a lehetőséget megkapom, hogy Isten igéjét, az evangéliumot közvetíthetem feléjük. Ezek a felemelő élmények aztán hónapokra energiát adnak” – meséli.

Valószínűleg ezek az alkalmak nem csak neki jelentenek sokat, hisz az iskolahálózat intézményeibe is sokszor hívják, hogy tartson hittanórát, szentmisét, vagy csak beszélgessen a tanárokkal, gyerekekkel. Már nem csak pannonhalmi, hanem más tanítványai is keresik a tanulmányaik végeztével, hogy segítsen nekik életük egy-egy szakaszában. Legutóbb például az egyik volt budapesti diák hívta fel, hogy az egyházi esküvőhöz kérjen tanácsot Titusz atyától. „Nagyon szép, egyszersmind bátorító azt megélni, hogy mint tanár nem biztos, hogy ott, abban a pillanatban, közvetlenül látjuk munkánk eredményét, de az elhintett mag egyszer csak mégis kikel. Isten igéje elvégzi a maga munkáját a lelkekben, és egy ilyen komoly döntés előtt mérhetetlen bizalommal fordulnak felém, felénk.”

A Titusz atyának most átadott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje a több mint három évtizedes szolgálatának, vagy ahogy a hivatalos laudációban fogalmaztak „a Pannonhalmi Főapátság országos iskolahálózatának kialakítását segítő munkája, valamint a test és lélek egységét figyelembe vevő lelkipásztori szolgálata, és oktatói-nevelői tevékenysége” elismerése.