Elhunyt Gyurácz-Németh Ferenc diakónus

Búcsúzunk Gyurácz-Németh Ferenctől, a Pannonhalmi Egyházmegye és a csanaki egyházközség családos diakónusától. Gyurácz-Németh Ferencet 2021. november 26-án, pénteken helyezzük örök nyugalomra a csanaki temetőben. A temetéssel egybekötött engesztelő szentmise 12.30-kor kezdődik a csanaki római katolikus templomban.

 

Ferenc testvérünk 1948. augusztus 30-án, Ácson született. Családjukban négyen voltak testvérek, köztük ő volt a legfiatalabb.

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a győri Bencés Gimnáziumba járt, ahol 1966-ban érettségizett. A gimnázium első három évében Kühár Ede OSB, a negyedik évben pedig Pulay Csaba OSB volt az osztályfőnöke. Ezt követően Székesfehérváron szerzett földmérő üzemmérnöki diplomát.

Aktív évei során végig földmérőként dolgozott.

1974. augusztus 17-én a győri Magyar Ispita templomban kötött szentségi házasságot. Két gyermeke – Ágnes 1975-ben és András 1976-ban – született. Isten öt unokával is megajándékozta családjukat. Családjuk 1974-1989 között Győrben élt, majd 1989-ben Ménfőcsanakra költöztek.

Figyelme az 1980-as években fordult a teológia, illetve az egyházi szolgálat felé. Budapesten elvégezte a három éves levelező teológiát, ahol 1986-ban végzett. Ezt követően hitoktatóként tevékenykedett, először a győri Szentlélek plébánián, majd ezt követően lakóhelyén, Ménfőcsanakon, a Szent Kereszt plébánián. Közel három és fél évtizedig tanított hittant a gyerekeknek, illetve fiataloknak.  Időközben megfogalmazódott benne a gondolat, hogy családos diakónusként is szolgálatot vállaljon. Dr. Várszegi Asztrik püspök-főapát Úr 2005. augusztus 28-án, Szent Ágoston püspök ünnepén szentelte diakónussá.

Szent II. János Pál pápa 1996-os magyarországi látogatása során a pápalátogatást szervező győri iroda vezetője volt.

Diakónusként rendszeresen látogatta a betegeket, a győri Kálóczy téri Idősek Otthonában rendszeresen tartott igeliturgiát, illetve áldoztatta a betegeket. A Máltai Szeretetszolgálatnál az értelmi fogyatékosok gondozásában önkéntesként vállalt szolgálatot.

Gyógyíthatatlan betegsége egy éve kezdődött. Nagy türelemmel viselte szenvedéseit, ezeket tudatosan ajánlotta fel Istennek.

Köszönjük Istennek Ferenc testvérünk életét, a családjában megélt szeretetét, és az egyházi szolgálatban megélt buzgó szolgálatát.

Szent Pál apostol szavaival búcsúzunk tőle és ajánljuk életét és halálát az irgalmas Isten szeretetébe:

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” (2Tim 4,7-8)